Begraven of cremeren

 • Omschrijving

  De algemene begraafplaats Jacobshof is de gemeentelijke begraafplaats van Deurne.

  U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor hebt u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.

  De overledene moet uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden begraven of gecremeerd zijn. Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Dan kunt u soms uitstel krijgen. Vraag het uitstel aan bij de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  U vraagt een (urnen)graf of asverstrooiing aan bij de gemeente. Meestal verzorgt de begrafenisondernemer dit voor de nabestaanden.

  • Gebruik het aanvraagformulier begraafplaats Jacobshof.
  • Stuur de aanvraag uiterlijk 4 dagen na het overlijden en uiterlijk vóór 12.00 uur van de laatste werkdag (ma. t/m vr) voor de dag van de begrafenis naar de gemeente.
  • Voorkom misverstanden en vul het formulier volledig in.
  • De rechthebbende (van het graf) moet het aanvraagformulier ondertekenen.
  • De gemeente behandelt uw aanvraag en informeert de beheerder van de begraafplaats over de voorbereiding van de geplande uitvaart.
  • De rechthebbende van het graf ontvangt een grafakte en factuur van de gemeente.

  Plaatsen van een gedenkteken op het graf

  Zie product grafsteen of gedenktekenplaatsen

 • Wat kost het?

  Tarieven begraven 2019

  1.1.1. Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar € 447
  1.1.2. Kinderen tot 12 jaar (kindergraven) € 270
  1.1.3. Urnengraf € 353
  1.1.4. Urnennis c 304

  In het tarief is inbegrepen: het begraven (en nadien ruimen) van het stoffelijk overschot en administratiekosten.

  Grafrechten 2019

  1.2.1. Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar, categorie 1 € 5.227
  1.2.2. Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar, categorie 2 € 1.796
  1.2.3. Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar, categorie 3 € 5.227
  1.2.4. Kinderen tot 12 jaar (kindergraven) € 1.076
  1.2.5 Urnengraf € 1.796
  1.2.6 Urnennis €1.796

  In het tarief is inbegrepen: het verlenen van een uitsluitend recht op het graf voor 20 jaar en de onderhoudsrechten voor 20 jaar.

  Tarieven asverstrooiing 2019

  Volwassenen en kinderen: € 147,00.
  In het tarief voor asverstrooiing is inbegrepen: de verstrooiing van as op de verstrooiingsplaats en administratiekosten.

  Begraafrecht bijzettingen in een (urnen) graf

  2.1. Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar € 447
  2.2. Kinderen tot 12 jaar (kindergraven) € 270
  2.3. Urnengraf € 353
  2.4. Urnennis € 304

  Bij de eerste uitgifte van een graf zijn voor een periode van 20 jaar grafrechten betaalt. Als binnen 10 jaar na de eerste begraving een 2e overledene in het graf wordt bijgezet, dan worden de grafrechten niet verlengd.

  Bijzetting tussen 10 en 20 jaar na de eerste begraving in bestaand (urnen)graf

  Het resterende grafrecht is korter dan 10 jaar op het moment van bijzetting van een 2e overledene in het graf. Het grafrecht wordt verlengd tot het moment dat de wettelijke grafrusttermijn voor de 2e overledene verstrijkt (10 jaar is de wettelijke grafrusttermijn).

  Voorbeeld: 1e begraving is 2000 met grafrecht tot 1-1-2020. 13 jaar na de 1e begraving wordt een 2e overledene bijgezet in het graf. De resterende grafrechten zijn 7 jaar. In dit geval wordt het grafrecht met 3 kalenderjaren verlengd.

  Het onderstaande tarief is een jaartarief. Dit wordt vermenigvuldigd met het aantal jaren van verlenging van het lopende grafrecht:

  3.2.1. Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar, categorie 1 € 261
  3.2.2. Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar, categorie 2 € 90
  3.2.3. Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar, categorie 3 € 261
  3.2.4. Kinderen tot 12 jaar (kindergraven) C 54
  3.2.5 Urnengraf € 90
  3.2.6 Urnennis € 90

  Overige tarieven

  Kijk voor meer informatie in de belastingverordening

 • Goed om te weten

  Reservering van een graf

  Het is mogelijk om vóór een overlijden al een graf te reserveren. U betaalt dan wel de geldende grafrechten vanaf het moment van reservering.

  Tijd tussen overlijden en de begrafenis of crematie

  • Een begrafenis of crematie mag niet eerder dan 36 uur na het overlijden zijn en moet uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden zijn.
  • Het weekeinde en feestdagen tellen niet mee als werkdag.

  In bijzondere situaties kunt u toestemming vragen bij de gemeente om af te wijken van deze termijnen. Voorbeelden kunnen zijn: godsdienstige redenen of omdat familie vanuit het buitenland moet overkomen, slechte lichamelijke toestand van nabestaanden.

  Bereikbaarheid tijdens weekend of bij calamiteiten

  Voor vragen of calamiteiten, die niet tot de daaropvolgende werkdag kunnen wachten kan de begrafenisondernemer rechtstreeks contact opnemen met de wachtdienst van de gemeente Deurne: telefoonnummer (0493) 38 77 77.

  Toestemming voor begraven of cremeren

  U vraagt toestemming aan de gemeente als de persoon door natuurlijke oorzaak is overleden. U hebt hiervoor een verklaring nodig van een arts of een lijkschouwer.

  Is de overledene door een onnatuurlijke oorzaak gestorven? Bijvoorbeeld door een ongeval of misdrijf? Dan vraagt u eerst toestemming aan de officier van justitie. Daarna vraagt u toestemming aan de gemeente.

  Uitstel voor begrafenis of crematie

  U kunt uitstel van de begrafenis of crematie vragen in bijzondere situaties:

  • familieleden moeten uit het buitenland komen
  • het lichaam moet onderzocht worden vanwege een misdrijf
  • slechte lichamelijke toestand van de moeder van een kind dat doodgeboren of kort na geboorte overleden is

  Een arts moet altijd toestemming geven om een lichaam later te begraven of te cremeren.

 • Meer informatie

  Uw uitvaartondernemer regelt alles rondom de begrafenis of crematie. Bijvoorbeeld:

  • toestemming vragen voor begraven of cremeren
  • aangifte doen van overlijden
  • zorgen voor een kist voor de begrafenis
  • zorgen voor een graf op een begraafplaats
  • zorgen voor een urn voor de crematie
  • uitstel vragen voor begrafenis of crematie

  Bereikbaarheid bij vragen of calamiteiten in het weekend

  • Begrafenisondernemers die in het weekend dringende vragen hebben met betrekking tot begraven op de begraafplaats Jacobshof (die niet tot de daaropvolgende werkdag kunnen wachten) kunnen contact opnemen met de wachtdienst van de gemeente Deurne (telefoonnummer (0493) 38 77 77).
  • Ook bij calamiteiten op de begraafplaats Jacobshof kunt u contact opnemen met de wachtdienst. 
 • Formulieren

 • Pdf-documenten

 • Lees ook

Terug

Pagina opties