Begraven of cremeren

 • Samenvatting

  U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor hebt u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.

  De algemene begraafplaats in Deurne is het Jacobshof.

 • Hoe werkt het?

  U vraagt een (urnen)graf of asverstrooiing aan bij de gemeente. Meestal verzorgt de begrafenisondernemer dit voor de nabestaanden.

  • Gebruik het aanvraagformulier begraafplaats Jacobshof.
  • Stuur de aanvraag uiterlijk 4 dagen na het overlijden en uiterlijk vóór 12.00 uur van de laatste werkdag (ma. t/m vr) voor de dag van de begrafenis naar de gemeente.
  • Voorkom misverstanden en vul het formulier volledig in.
  • De rechthebbende (van het graf) moet het aanvraagformulier ondertekenen.
  • De gemeente behandelt uw aanvraag en informeert de beheerder van de begraafplaats over de voorbereiding van de geplande uitvaart.
  • De rechthebbende van het graf ontvangt een grafakte en factuur van de gemeente.

  Plaatsen van een gedenkteken op het graf

  Zie product grafsteen of gedenktekenplaatsen

 • Wat kost het?

  Tarieven begraven 2021

  1.1.1. Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar € 466,43
  1.1.2. Kinderen tot 12 jaar (kindergraven) € 281,74
  1.1.3. Urnengraf € 368,35
  1.1.4. Urnennis € 317,22

  In het tarief is inbegrepen: het begraven (en nadien ruimen) van het stoffelijk overschot en administratiekosten.

  Grafrechten 2021

  1.2.1. Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar, categorie 1 € 5.454,15
  1.2.2. Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar, categorie 2 € 1.874,05
  1.2.3. Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar, categorie 3 € 5.454,15
  1.2.4. Kinderen tot 12 jaar (kindergraven) € 1.122,76
  1.2.5 Urnengraf € 1.874,05
  1.2.6 Urnennis €1.874,05

  In het tarief is inbegrepen: het verlenen van een uitsluitend recht op het graf voor 20 jaar en de onderhoudsrechten voor 20 jaar.

  Tarieven asverstrooiing 2021

  Volwassenen en kinderen: € 153,39.
  In het tarief voor asverstrooiing is inbegrepen: de verstrooiing van as op de verstrooiingsplaats en administratiekosten.

  Begraafrecht bijzettingen in een (urnen) graf

  2.1. Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar € 466,43
  2.2. Kinderen tot 12 jaar (kindergraven) € 281,74
  2.3. Urnengraf € 368,35
  2.4. Urnennis € 317,22

  Bij de eerste uitgifte van een graf zijn voor een periode van 20 jaar grafrechten betaalt. Als binnen 10 jaar na de eerste begraving een 2e overledene in het graf wordt bijgezet, dan worden de grafrechten niet verlengd.

  Bijzetting tussen 10 en 20 jaar na de eerste begraving in bestaand (urnen)graf

  Het resterende grafrecht is korter dan 10 jaar op het moment van bijzetting van een 2e overledene in het graf. Het grafrecht wordt verlengd tot het moment dat de wettelijke grafrusttermijn voor de 2e overledene verstrijkt (10 jaar is de wettelijke grafrusttermijn).

  Voorbeeld: 1e begraving is 2000 met grafrecht tot 1-1-2020. 13 jaar na de 1e begraving wordt een 2e overledene bijgezet in het graf. De resterende grafrechten zijn 7 jaar. In dit geval wordt het grafrecht met 3 kalenderjaren verlengd.

  Het onderstaande tarief is een jaartarief. Dit wordt vermenigvuldigd met het aantal jaren van verlenging van het lopende grafrecht:

  3.2.1. Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar, categorie 1 € 272,02
  3.2.2. Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar, categorie 2 € 93,80
  3.2.3. Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar, categorie 3 € 272,02
  3.2.4. Kinderen tot 12 jaar (kindergraven) € 56,24
  3.2.5 Urnengraf € 93,80
  3.2.6 Urnennis € 93,80

  Overige tarieven

  Kijk voor meer informatie in de belastingverordening

 • Goed om te weten

  Reservering van een graf

  Het is mogelijk om vóór een overlijden al een graf te reserveren. U betaalt dan wel de geldende grafrechten vanaf het moment van reservering.

  Tijd tussen overlijden en de begrafenis of crematie

  • Een begrafenis of crematie mag niet eerder dan 36 uur na het overlijden zijn en moet uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden zijn.
  • Het weekeinde en feestdagen tellen niet mee als werkdag.

  In bijzondere situaties kunt u toestemming vragen bij de gemeente om af te wijken van deze termijnen. Voorbeelden kunnen zijn: godsdienstige redenen of omdat familie vanuit het buitenland moet overkomen, slechte lichamelijke toestand van nabestaanden.

  Bereikbaarheid tijdens weekend of bij calamiteiten

  Voor vragen of calamiteiten, die niet tot de daaropvolgende werkdag kunnen wachten kan de begrafenisondernemer rechtstreeks contact opnemen met de wachtdienst van de gemeente Deurne: telefoonnummer 0493-38 77 77.

  U mag de overledene op zijn vroegst 36 uur nadat hij of zij is overleden, begraven of cremeren. En niet later dan 6 werkdagen na het overlijden.

  Begraven of cremeren na 6 werkdagen

  Bij begraven of cremeren na 6 werkdagen is toestemming nodig van de burgemeester van de gemeente en van een arts. U kunt bijvoorbeeld toestemming aanvragen om godsdienstige redenen. Of als familie uit een ver land de uitvaart wil bijwonen.

  Begraven of cremeren binnen 36 uur

  Als u de overledene binnen 36 uur wilt begraven of cremeren, hebt u toestemming nodig van:

  • de officier van justitie;
  • de burgemeester van de gemeente waar het lichaam zich bevindt.
 • Formulieren

 • Pdf-documenten

 • Misschien ook interessant voor u

 • Wetgeving

Terug

Pagina opties

Verbouwing gemeentehuis

Het gemeentehuis wordt verbouwd. De afdeling Publiekszaken is tijdelijk verhuisd naar Harmoniestraat 5. Daar kunt u terecht voor het aanvragen en afhalen van paspoort, rijbewijs, enzovoorts. Maak hiervoor wel eerst een afspraak. U kunt hier ook terecht voor het ophalen van PMD-zakken.

Zorg in Deurne blijft tijdens de eerste fase van de verbouwing nog in het gemeentehuis, evenals het college, de directie en de griffie. De toegang tot het gemeentehuis is tijdelijk via de zijingang aan de Oude Martinetstraat 2.

Openingstijden

Mondkapje verplicht

Bezoekt u het gemeentehuis of Zorg in Deurne? Dan is het dragen van een mondkapje weer verplicht.

Gelezen