Bezwaar maken

 • Inloggen met DigiD
 • Samenvatting

  Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

  • In het besluit staat óf en hoe u bezwaar kunt maken. 
  • Dit doet u met een schriftelijk bezwaarschrift per post of digitaal met het formulier op de website (bezwaar maken via e-mail is niet mogelijk).
  • Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de dag waarop het besluit aan u is toegestuurd.
  • In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit en u voorziet het van een datum en een handtekening. Meestal moet de gemeente dan opnieuw beslissen.
  • Bent u het niet eens met dit tweede besluit? Dan kunt u vaak beroep indienen bij de rechter.

  Bezwaar gemeentelijke belastingen

  Wilt u bezwaar wilt maken tegen een aanslag gemeentelijke- en/of waterschapsbelasting? Dan kunt u dit doen bij de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB). U kunt uw bezwaar indienen via het digitale loket op http://www.bs-ob.nl. Voor eventuele vragen over uw aanslag is de BSOB telefonisch bereikbaar op 088-551 00 00.

 • Hoe werkt het?

  • Vraag voordat u bezwaar maakt het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat om advies.
  • U maakt bezwaar door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. Zet in uw bezwaarschrift de volgende informatie:
   • uw naam en adres
   • de datum van uw bezwaar
   • om welk besluit het gaat
   • waarom u het niet eens bent met het besluit
   • uw handtekening
  • Ook kunt u bezwaar maken met het formulier op de website. Digitaal bezwaar maken via een e-mail is niet mogelijk. 
 • Hoe lang duurt het?

  • De gemeente reageert binnen 6 weken op uw bezwaar.
  • Als de gemeente de Commissie bezwaarschriften om een advies vraagt dan wordt er binnen 12 weken een beslissing op bezwaar genomen.
  • De gemeente kan deze termijn nog verlengen. Daarvan krijgt u altijd bericht.

  Beroep indienen

  Bent u het niet eens met de beslissing op bezwaar van de gemeente dan leest u in de beslissing hoe u beroep kunt indienen bij de rechtbank. U moet uw beroepschrift  binnen 6 weken indienen.

  • De gemeente beslist binnen 6 weken op uw bezwaar.
  • Als de gemeente een bezwaarschriftencommissie heeft, beslist zij binnen 12 weken.
  • De gemeente kan deze termijn verlengen. U krijgt hiervan altijd bericht.

  Beroep indienen

  Als de gemeente uw bezwaar heeft afgewezen, kunt u in het besluit zien of u beroep kunt indienen bij de rechter. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.

 • Goed om te weten

  • In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat in dat besluit naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen.
  • Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit aan u is gestuurd.
  • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw bezwaar te bespreken.

  De indiening van het bezwaarschrift wordt schriftelijk bevestigd. Het indienen van bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. U kunt de voorzieningenrechter van de Rechtbank verzoeken het besluit te schorsen. Aan het indienen van dat verzoek zijn kosten verbonden.

  Het indienen van beroep

  Het instellen van beroep schorst de beslissing op bezwaar niet. U kunt de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken de beslissing op bezwaar te schorsen. Zowel aan het instellen van beroep en het vragen van een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Een voorlopige voorziening moet u vragen aan de rechtbank waar u in beroep gaat of bent gegaan.

 • Meer informatie

  De gemeente kan voor het nemen van de beslissing op bezwaar de Commissie bezwaarschriften om een advies vragen. Deze commissie handelt op grond van de Verordening Commissie bezwaarschriften Deurne 2020

 • Formulieren

 • Lokale regelgeving

  • Specifieke gemeentelijke verordening
 • Wetgeving

Terug

Pagina opties

Verbouwing gemeentehuis

Het gemeentehuis wordt verbouwd. De afdeling Publiekszaken verhuist tijdelijk naar Harmoniestraat 5. Daar kunt u vanaf 30 augustus terecht voor het aanvragen en afhalen van paspoort, rijbewijs, etc. Hier kunnen inwoners ook terecht voor het ophalen van de PMD-zakken.

Zorg in Deurne blijft tijdens de eerste fase van de verbouwing nog in het gemeentehuis, evenals college, directie en griffie. De toegang tot het gemeentehuis is tijdelijk via de zijingang aan de Oude Martinetstraat.

Openingstijden

Gelezen