Bezwaar maken

 • Omschrijving

  Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

  • In het besluit staat óf en hoe u bezwaar kunt maken. 
  • Dit doet u door een schriftelijk bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. Digitaal bezwaar maken via e-mail is niet mogelijk.
  • Uw bezwaar moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de dag waarop het besluit aan u is toegestuurd.
  • In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit. De gemeente moet dan meestal opnieuw beslissen.
  • Bent u het ook niet eens met dit tweede besluit? Dan kunt u vaak beroep indienen bij de rechter.

  Bezwaar gemeentelijke belastingen

  Wilt u bezwaar wilt maken tegen een aanslag gemeentelijke- en/of waterschapsbelasting? Dan kunt u dit doen bij de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB). U kunt uw bezwaar indienen via het digitale loket op http://www.bs-ob.nl. Voor eventuele vragen over uw aanslag is de BSOB telefonisch bereikbaar op 088 551 00 00.

 • Hoe werkt het?

  • Vraag voordat u bezwaar maakt het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat om advies.
  • U maakt bezwaar door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. Zet in uw bezwaarschrift de volgende informatie:
   • uw naam en adres
   • de datum van uw bezwaar
   • om welk besluit het gaat
   • waarom u het niet eens bent met het besluit
   • uw handtekening
 • Hoe lang duurt het?

  • De gemeente beslist binnen 6 weken op uw bezwaar.
  • Als de gemeente een bezwaarschriftencommissie heeft, beslist zij binnen 12 weken.
  • De gemeente kan deze termijn verlengen. U krijgt hiervan altijd bericht.

  Beroep indienen

  Als de gemeente uw bezwaar heeft afgewezen, kunt u in het besluit zien of u beroep kunt indienen bij de rechter. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.

 • Goed om te weten

  • In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat in dat besluit naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen.
  • Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit aan u is gestuurd.
  • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw bezwaar te bespreken.

  De indiening van het bezwaarschrift wordt schriftelijk bevestigd. Het indienen van bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. U kunt de voorzieningenrechter van de Rechtbank verzoeken het besluit te schorsen. Aan het indienen van dat verzoek zijn kosten verbonden.

  Het indienen van beroep

  Het instellen van beroep schorst de beslissing op bezwaar niet. U kunt de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken de beslissing op bezwaar te schorsen. Zowel aan het instellen van beroep en het vragen van een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Een voorlopige voorziening moet u vragen aan de rechtbank waar u in beroep gaat of bent gegaan.

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als dat echt nodig is

We vragen dit omdat we het risico op besmetting met het coronavirus zo veel mogelijk willen beperken. U kunt alleen nog telefonisch een afspraak maken. Samen met u overleggen we hoe dringend uw verzoek is.

Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met 0493-387711.

Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u om thuis te blijven en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Kan de afspraak niet wachten? Neem dan telefonisch contact met ons op.

De openingstijden zijn aangepast: 

Maandag: 9.00 – 12.30 uur en 17.00 – 19.00 uur

Dinsdag t/m vrijdag: 9.00 – 12.30 uur

De gemeente blijft telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. Zorg in Deurne is ook op vrijdagmiddag bereikbaar, tot 17.00 uur.

Deze maatregel geldt vooralsnog tot en met maandag 6 april 2020.

De milieustraat is tot en met maandag 6 april gesloten.

Wij verzoeken u om het afval tijdelijk thuis te bewaren tot de milieustraat weer open is. Let op, u kunt uw afval niet brengen naar een milieustraat in een andere gemeente. Daar wordt bij de ingang gecontroleerd of u uit die gemeente komt. Onze excuses voor het ongemak.

Gelezen