Bladkorven

 • Omschrijving

  Waar en wanneer worden de bladkorven geplaatst?

  Er worden ongeveer 275 bladkorven in de bebouwde kom geplaatst.

  • In de week van 9 tot en met 13 oktober 2017 starten we met het plaatsen van de bladkorven;
  • Vanaf maandag 16 oktober 2017 staan de korven overal klaar voor gebruik en worden ze regelmatig leeggemaakt;
  • De korven worden vanaf 18 december 2017 voor het laatst leeggemaakt en vervolgens weggehaald. Daarna kunt u het resterende bladafval tegen betaling afvoeren naar de milieustraat. Blad dat na de laatste lediging op de plaats van de korf wordt aangeleverd, wordt niet meer met de bladzuiger opgehaald.

  Het uitdelen van gele en rode kaarten


  De bladkorven zijn alleen bestemd voor blad van de gemeentelijke bomen. Helaas gebeurt het jaarlijks, dat de bladkorven worden gebruikt voor eigen snoeiafval en zelfs huisvuil. De gemeente controleert de bladkorven daarom intensief.
   

  • Gele kaarten: Wanneer er ander afval dan blad in een bladkorf wordt aangetroffen, wordt er een gele kaart bij de korf geplaatst. Een gele kaart aan een korf betekent dat de bladkorf één lediging wordt overgeslagen.
  • Rode kaarten: Wordt er hierna weer ander afval in de korf gevonden, dan wordt er een rode kaart bij de korf geplaatst en wordt de korf weggehaald. Ook het volgende jaar komt deze bladkorf dan niet meer terug.

  We gaan er vanuit dat de korven op een goede manier gebruikt worden. Dan is het uitdelen van gele en rode kaarten niet nodig en kunt u gewoon gebruik blijven maken van de bladkorven.

  Bladkorven die door anderen dan de gemeente zijn geplaatst worden niet leeggemaakt. Ook is het niet toegestaan om het blad met aanhangwagens en grotere voertuigen in of bij een korf te storten. Degene die verkeerd materiaal aanlevert of dit op een verkeerde manier doet, krijgt na controle een boete van een BOA (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) van de gemeente.

  Bladkorven verplaatsen

  Elk voorjaar bekijkt de gemeente opnieuw of er weer bladkorven geplaatst gaan worden en waar. Wilt u een extra bladkorf in het najaar van 2018?

  • Vraag dit dan vóór 15 februari schriftelijk of per email aan.  
  • Komt uw aanvraag later binnen dan wordt deze meegenomen voor het volgende jaar.

  Uw aanvraag wordt alleen behandeld als er voldoende draagvlak is vanuit de omgeving. Dit kan zijn door ondersteuning van de dorps-of wijkraad of wanneer een meerderheid van de straat/omgeving dit wil. Voeg bij uw aanvraag handtekeningen van de dorps-en wijkraad of bewoners en een schets van de locatie waar de bladkorf volgens u moet komen staan.

  Voor de duidelijkheid; een aanvraag doen, betekent niet automatisch dat er een bladkorf bij komt. Dit wordt per verzoek bekeken. 

  Het aanvragen voor bijplaatsen of verplaatsing van een bladkorf voor het najaar van 2017 is dus niet meer mogelijk.

 • Goed om te weten

  Tuintip! Verwijder niet teveel blad

  Haal niet teveel blad uit uw tuin. Het blad is namelijk een goed winterdek voor de planten en een natuurlijke bemestingsbron. Ook is het een schuil- en voedselgelegenheid voor insecten, vogels en kleine zoogdieren. Vogels en egels vinden in het blad hun maaltijd aan insecten. Alleen op het gras is het beter het gevallen blad direct te verwijderen, omdat het blad de grasmat kan verstikken.

 • Pdf-documenten

 • Lees ook

Terug

Pagina opties