Bodemenergie

 • Omschrijving

  Met bodemenergie kunnen gebouwen, woningen, kassen en fabrieken op een duurzame manier worden verwarmd en gekoeld. Door gebruik te maken van deze energie helpt u mee fossiele brandstof te besparen. En u helpt de CO2-uitstoot te beperken.
  Er zijn 2 systemen om gebruik te maken van deze energie in de bodem:

  • In een open bodemenergiesysteem gebruikt u het grondwater om te koelen of te verwarmen. Grondwater is in de zomer koeler dan de omgeving en in de winter juist warmer.
  • In een gesloten bodemenergiesysteem (bodemwarmtewisselaar) gaat water in buizen door de bodem, zonder direct contact met het grondwater.

  Als u gebruik wilt maken van deze energie moet u daarvoor een melding doen of een vergunning aanvragen.

 • Hoe werkt het?

  Controleer bij het Omgevingsloket online of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen.

  Het Omgevingsloket stuurt uw melding of vergunningaanvraag door naar de gemeente. De gemeente handelt de aanvraag verder voor u af.

 • Goed om te weten

  Sinds 1 juli 2013 moet u het melden als u een gesloten systeem met een vermogen minder dan 70 kW bouwt. Had u al eerder zo’n systeem? Dan is het aan te raden vrijwillig een melding te doen. Wat verder in de grond gebeurt, mag namelijk niet nadelig zijn voor uw bodemenergie. Daarnaast krijgt de gemeente dan een completer beeld van de bodem. Dat helpt om zo goed mogelijk gebruik te kunnen maken van bodemenergie.

  U regelt een melding of vergunning voor bodemenergie via het Omgevingsloket online.

  Melding

  Een melding moet minimaal 4 weken voor de start van de aanleg van het bodemenergiesysteem gedaan worden. Doe een melding als:

  • u een gesloten systeem met een vermogen kleiner dan 70 kW bouwt.
  • u een open systeem bouwt dat minder dan 10 m3 grondwater per uur uit de bodem haalt.

  Let op: in het waterwingebied kunt u geen bodemenergiesysteem aanleggen. In de boringsvrije zone moet u altijd ook een Melding PMV doen bij de Provincie.

  Vergunning

  Een vergunning moet minimaal 8 weken voor de start van de aanleg van het bodemenergiesysteem aangevraagd worden. Vraag een vergunning aan als:

  • u een gesloten systeem bouwt met een vermogen groter dan 70 kW.
  • u een open systeem bouwt dat 10 m3 of meer grondwater per uur uit de bodem haalt.

  Blijkt dat er gegevens of berekeningen missen? Dan heeft dat gevolgen voor de behandeltermijn. Het aanleggen van uw systeem kan hierdoor vertraging oplopen.

  Boordiepte en circulatievloeistof

  De gemeente wil onze strategische drinkwatervoorraden beschermen. Zorg daarom dat de boordiepte niet dieper is dan 80 meter en gebruik water als circulatievloeistof of, als het niet anders kan, water met monopropyleenglycol zonder toevoegingen.

 • Wetgeving

Terug

Pagina opties

Openingstijden gemeentehuis

De openingstijden van het gemeentehuis en de balie Publiekszaken zijn als volgt:

Wij werken op afspraak. Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is.

Wist u dat u veel zaken al gemakkelijk vanuit thuis kunt regelen

In het gemeentehuis is het dragen van een mondkapje verplicht.

Heeft u klachten, zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf dan thuis en maak een (nieuwe) afspraak als u klachtenvrij bent.

Gelezen