Boom kappen

 • Samenvatting

  Kappen van een boom of houtopstand op eigen terrein

  Als u een of meer bomen wilt kappen, verplanten of flink snoeien, hebt u soms een omgevingsvergunning nodig van de gemeente.

  U moet in ieder geval een omgevingsvergunning aanvragen als de boom in het Walsbergse bos of het Wiegersbos staat, of als deze is opgenomen in het groenstructuurplan van Deurne.

  Bomen van de gemeente

  Wij vinden het belangrijk dat u mee kunt denken over uw eigen leefomgeving. Daarom bieden we u de mogelijkheid om in overleg met uw buren irritaties over een boom in de directe omgeving op te lossen.

 • Hoe werkt het?

  U wilt één of meerdere bomen kappen op eigen terrein

  • Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.
  • Via Omgevingsloket online checkt u of u een vergunning nodig hebt.
  • Als blijkt dat u een vergunning nodig hebt, kunt u die direct aanvragen met uw DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven).
  • Geef in uw aanvraag aan:
   • om wat voor soort boom het gaat;
   • waar de boom staat;
   • of het om een of meerdere bomen gaat;
   • hoe u het kappen aan wilt pakken;
   • waarom u de boom wilt kappen.
  • Als de boom ziek is, voegt u een verklaring van een boomdeskundige toe.

  Een boom van de gemeente (laten) kappen

  Beschermde bomen

  De belangrijkste voorwaarde is dat de boom niet beschermd is. De boom mag niet opgenomen zijn in het groenstructuurplan, aangewezen zijn als Groene Parel of staan in het Walsbergse- of Wiegersbos. Als de boom niet beschermd is dient u bij ons een schriftelijk verzoek in voor het kappen van de boom. 

  Overleg met omwonenden

  U krijgt van ons een brief waarin de randvoorwaarden voor kap staan. Bij de brief die u van ons krijgt zit een kaartje waarop aangegeven staat met welke huishoudens u minimaal in overleg moet gaan voordat wij toestemming kunnen geven voor kap. 

  Omwonenden zijn het eens met uw verzoek 

  Minimaal 75% van de omwonenden van de boom moet het eens zijn met uw verzoek. Dit geeft u aan ons door.

  Kap van de boom 

  Als de boom niet beschermd is en 75% van de huishoudens het eens zijn met uw verzoek ontvangt u van ons bericht dat de boom gekapt mag worden. Dat kan op drie manieren: 

  • U laat de boom door ons kappen. Eén keer per jaar plannen wij een kapronde in. Uw boom kan hierin meegenomen worden. Hiervoor betaalt u € 150,- (exclusief btw) per boom;  
  • U laat de boom kappen door een professionele hovenier of groenvoorzieningenbedrijf;  
  • U kapt de boom zelf. 

  Goed om te weten

  De kapper van de boom (uzelf of de door u ingeschakelde hovenier) moet voldoen aan een aantal eisen. Deze staan in de brief die u krijgt naar aanleiding van uw verzoek.   

 • Hoe lang duurt het?

  • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.
  • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
  • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u automatisch de vergunning.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Meer informatie

  Voor het kappen van bomen die onder de Wet natuurbescherming vallen moet u een kapmelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld bomen buiten de bebouwde kom. Meer informatie vindt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 • Misschien ook interessant voor u

 • Wetgeving

Terug

Pagina opties

Verbouwing gemeentehuis

Het gemeentehuis wordt verbouwd. De afdeling Publiekszaken verhuist tijdelijk naar Harmoniestraat 5. Daar kunt u vanaf 30 augustus terecht voor het aanvragen en afhalen van paspoort, rijbewijs, etc. Hier kunnen inwoners ook terecht voor het ophalen van de PMD-zakken.

Zorg in Deurne blijft tijdens de eerste fase van de verbouwing nog in het gemeentehuis, evenals college, directie en griffie. De toegang tot het gemeentehuis is tijdelijk via de zijingang aan de Oude Martinetstraat.

Openingstijden

Gelezen