Bouwvlak in bestemmingsplan

 • Omschrijving

  Een bouwvlak in het bestemmingplan geeft aan dat in een gebied gebouwd mag worden.

  Wilt u bouwen in een gebied waar dit volgens het bestemmingsplan niet mag? Dan vraagt u de gemeente om een bouwvlak. U vraagt dan eigenlijk om het bestemmingsplan aan te passen.

  In het buitengebied van Deurne kunnen geen bouwvlakken worden toegevoegd, tenzij het perceel ligt binnen een bebouwingsconcentratie of binnen een kernrandzone. Dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden wel meewerken. Dan is er sprake van een aanvraag tot bestemmingsplanherziening. Hiervoor geldt een bestemmingsplanprocedure.

 • Hoe werkt het?

  Om duidelijk te maken waarom u een bouwvlak aan het bestemmingsplan wilt toevoegen, geeft u bij uw aanvraag de volgende documenten aan de gemeente:

  • Een omschrijving van uw bouwplannen.
  • Bouwtekeningen van de situatie zoals die nu is en van de nieuwe situatie.
  • Situatietekeningen en/of een plattegrond.
  • Een bedrijfsplan als het te maken heeft met uw bedrijf.
 • Wat heeft u nodig?

  • een bouwplan met situatieschets en plattegronden
  • gaat het om bedrijfsactiviteiten: een bedrijfsplan
 • Wat kost het?

  Kijk hier voor de kosten van een bestemmingsplanwijziging

 • Goed om te weten

  Door de gemeente te vragen een bouwvlak toe te voegen in het bestemmingsplan, kunt u de regels voor het gebruik van grond of gebouwen in een gebied veranderen. Iedereen die hier belang bij heeft, mag een wijziging aanvragen. Bijvoorbeeld wanneer u in het gebied woont of als u zich er wilt vestigen met uw bedrijf.

 • Lees ook

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. Zo helpen we elkaar om het risico op besmetting met het coronavirus terug te dringen. Duurt het nog even voor uw paspoort of rijbewijs verloopt? Dan kunt u op een later moment een afspraak maken.

In het gemeentehuis geldt het advies om een mondkapje te dragen.

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus (hoesten, verkoudheid of verhoging)? Dan vragen we u om niet naar het gemeentehuis te komen en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Blijf thuis en laat u zich zo snel mogelijk testen op het coronavirus.

Heeft u zorg of ondersteuning nodig?

Neemt u dan contact op met Zorg in Deurne op telefoonnummer 0493-387 387 of kijk op de nieuwe website zorgindeurne.nl.

Voelt u zich eenzaam en heeft u behoefte aan een praatje?

De medewerkers van LEVgroep Deurne staan voor u klaar. Neemt u gerust contact op met telefoonnummer 0493-352500.

Gelezen