Brandveiligheid, melding of vergunning

 • Omschrijving

  Gebouwen moeten brandveilig zijn. Gaat u een gebouw, terrein of een tijdelijk bouwwerk gebruiken? Dan kan het zijn dat u een melding moet doen voor brandveilig gebruik. In andere gevallen heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig.  Soms hebt u al een omgevingsvergunning nodig voor het (ver)bouwen van het gebouw.

  Gaat u als particulier een woning bewonen? Dan hoeft u geen vergunning aan te vragen of melding te doen voor brandveilig gebruik.

 • Hoe werkt het?

  Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding moet doen. U kunt de aanvraag dan direct online indienen met DigiD  of eHerkenning. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten.

  Vergunning aanvragen

  • Dien de aanvraag ruim van tevoren in. U mag het gebouw namelijk niet gebruiken voordat u de vergunning hebt. Vul het aanvraagformulier volledig in.
  • Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten via het Omgevingsloket of per post naar de gemeente.
  • Op het Omgevingsloket ziet u welke bijlagen u toe moet voegen.
  • De gemeente stuurt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag.
  • De gemeente maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven.
  • Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom.
  • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

  Melding doen

  • Doe de melding minimaal 4 weken voordat u het gebouw gaat gebruiken. 
  • De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van uw melding. Deze ontvangstbevestiging houdt niet automatisch in dat u aan alle eisen hebt voldaan.
  • De gemeente kan naar aanleiding van uw melding voorwaarden stellen aan brandveilig gebruik van het gebouw. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.
  • 4 weken na de melding mag u het gebouw gebruiken.
 • Wat heeft u nodig?

  • Als ondernemer hebt u eHerkenning en het KvK-vestigingsnummer nodig.
  • Als particulier hebt u uw DigiD┬ánodig.
 • Hoe lang duurt het?

  • Voor een vergunning: 6 maanden. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
  • Voor een melding: uw melding en bijbehorende documenten moeten minimaal 4 weken voordat u het gebouw, bouwwerk of terrein gaat gebruiken, zijn ingediend.

  Bezwaar of beroep

  • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over uw vergunning, kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.
  • Als u het niet eens bent met de beslissing over uw melding, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.
 • Lees ook

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. Zo helpen we elkaar om het risico op besmetting met het coronavirus terug te dringen. Duurt het nog even voor uw paspoort of rijbewijs verloopt? Dan kunt u op een later moment een afspraak maken.

In het gemeentehuis geldt het advies om een mondkapje te dragen.

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus (hoesten, verkoudheid of verhoging)? Dan vragen we u om niet naar het gemeentehuis te komen en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Blijf thuis en laat u zich zo snel mogelijk testen op het coronavirus.

Heeft u zorg of ondersteuning nodig?

Neemt u dan contact op met Zorg in Deurne op telefoonnummer 0493-387 387 of kijk op de nieuwe website zorgindeurne.nl.

Voelt u zich eenzaam en heeft u behoefte aan een praatje?

De medewerkers van LEVgroep Deurne staan voor u klaar. Neemt u gerust contact op met telefoonnummer 0493-352500.

Gelezen