Briefadres

 • Omschrijving

  Een briefadres is een huisadres waar u uw post laat bezorgen. De hoofdbewoner van het briefadres is verplicht die post aan u door te geven.

  Dit kan nodig zijn als u geen (vast) woonadres hebt. U kunt dan vaak geen post ontvangen. In dat geval kunt u een briefadres aanvragen bij de gemeente.

  Andere situaties waarin u een briefadres kunt aanvragen:

  • Als u bijvoorbeeld schipper of kermisexploitant bent.
  • Als u in een verpleeghuis, blijf-van-mijn-lijfhuis of strafinrichting zit.

  Soms kunt u ook een briefadres aanvragen omdat dit voor u veiliger is in een bepaalde situatie. De burgemeester beoordeelt of dit op u van toepassing is.

 • Hoe werkt het?

  • Informeer eerst bij de gemeente of het voor u mogelijk is om een (tijdelijk) briefadres aan te vragen.
  • Komt u in aanmerking dan kunt u met de medewerker een afspraak maken.
  • Het Klantcontactcentrum kunt u bereiken via telefoonnummer 0493-38 77 11. 

  U vraagt een briefadres aan bij de gemeente waarin het briefadres ligt. Geef hierbij aan waarom u een briefadres wilt.

  Gaat de gemeente akkoord? Dan krijgt u alle post van de gemeente en andere overheidsinstanties op dit briefadres. Zorg er wel voor dat u uw briefadres ook aan andere instanties doorgeeft.

Terug

Pagina opties