Briefadres

 • Omschrijving

  Een briefadres is een huisadres waar u uw post laat bezorgen. De hoofdbewoner van het briefadres is verplicht die post aan u door te geven.

  Dit kan nodig zijn als u geen (vast) woonadres hebt. U kunt dan vaak geen post ontvangen. In dat geval kunt u een briefadres aanvragen bij de gemeente.

  Andere situaties waarin u een briefadres kunt aanvragen:

  • Als u bijvoorbeeld schipper of kermisexploitant bent.
  • Als u in een verpleeghuis, blijf-van-mijn-lijfhuis of strafinrichting zit.

  Soms kunt u ook een briefadres aanvragen omdat dit voor u veiliger is in een bepaalde situatie. De burgemeester beoordeelt of dit op u van toepassing is.

 • Hoe werkt het?

  • Informeer eerst bij de gemeente of het voor u mogelijk is om een (tijdelijk) briefadres aan te vragen.
  • Komt u in aanmerking dan kunt u met de medewerker een afspraak maken.
  • Het Klantcontactcentrum kunt u bereiken via telefoonnummer 0493-38 77 11. 

  U vraagt een briefadres aan bij de gemeente waarin het briefadres ligt. Geef hierbij aan waarom u een briefadres wilt.

  Gaat de gemeente akkoord? Dan krijgt u alle post van de gemeente en andere overheidsinstanties op dit briefadres. Zorg er wel voor dat u uw briefadres ook aan andere instanties doorgeeft.

 • Meer informatie

  De briefadresgever kan ook een instelling zijn die volgens het college van burgemeester en wethouders briefadresgever mag zijn. Bijvoorbeeld een instelling voor maatschappelijke opvang. Het briefadres is dan het adres van de instelling.

Terug

Pagina opties