Buitenlandse documenten legaliseren en verifiëren

 • Omschrijving

  De gemeente vraagt u soms om originele documenten te laten zien. Bijvoorbeeld als u zich wilt inschrijven, een kind wil erkennen of uw huwelijk of echtscheiding aanmeldt. Gaat het om buitenlandse documenten? Dan wil de gemeente zeker weten dat uw buitenlandse documenten echt en betrouwbaar zijn. Zorg daarom voor legalisatie of verificatie van uw document.

  Op de website van de rijksoverheid kunt u alle informatie vinden over het legaliseren van documenten voor gebruik in of buiten Nederland.

 • Hoe werkt het?

  Document legaliseren

  Hoe u uw document legaliseert, hangt af van het land waar uw document is opgesteld. Als Nederland een verdrag over legalisatie heeft gesloten met dat land, dan gaat legaliseren makkelijker.

  Nederland heeft wél een verdrag met het land van uw document:

  • Ga naar de Nederlandse ambassade of het Nederlands consulaat in het land waar uw document is opgesteld. Zij legaliseren uw document.
  • Is het land aangesloten bij het Apostilleverdrag? Dan hoeft u alleen een apostillestempel op uw document te hebben. De apostillestempel vraagt u aan bij een officiële instantie in het land waar uw document is opgesteld. Meestal is dit de minister van Veiligheid en Justitie of de minister van Buitenlandse Zaken.

  Nederland heeft géén verdrag met het land van uw document:

  • Laat uw document eerst legaliseren in het land waar uw document is opgesteld. Meestal kan dit bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in dat land. Ga daarna naar de Nederlandse ambassade of het Nederlands consulaat in dat land. Zij legaliseren uw document nog een keer.

  Document verifiëren

  Vraag bij de gemeente om verificatie van uw document. De gemeente stuurt dan uw document naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie laat dan controleren of de inhoud van uw document betrouwbaar is.

 • Wat heeft u nodig?

  • U heeft een recent origineel gewaarmerkt afschrift van de akte of uitspraak nodig.
  • Soms betekent deze eis tot legalisatie van een document dat u zelf met het document naar uw land van herkomst dient te gaan om te zorgen voor de nodige legalisatieverklaringen.
  • Vaak kunt u een document laten legaliseren met de hulp van familie in uw land van herkomst.
  • De kosten voor de legalisatie verschillen per land.
 • Wat kost het?

  De kosten zijn afhankelijk van het land dat het document verstrekt. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de ambassade van het land dat het document verstrekt of de afgevende instantie.

 • Hoe lang duurt het?

  Legalisatie of verificatie van documenten kan enkele maanden duren. Dit hangt af van de lokale instantie die de documenten moet legaliseren of verifiëren.

 • Goed om te weten

  Legalisatie en verificatie van documenten is bedoeld om zekerheid te verkrijgen over de echtheid en betrouwbaarheid van documenten afkomstig uit het buitenland. Het gaat hierbij voornamelijk om akten en rechterlijke uitspraken. U heeft deze papieren nodig om u in te schrijven in de persoonsgegevens van de basisregistratie personen (BRP) of om te kunnen trouwen, scheiden of kinderen te erkennen.

  Internationale uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand (op basis van het Verdrag van Wenen) zijn vrijgesteld van legalisatie.

  Documenten die zijn opgesteld in het Nederlands, Engels, Duits of Frans hoeven niet te worden vertaald. Overige documenten moeten worden vertaald door een beëdigd vertaler.

  Vereenvoudiging gebruik documenten uit EU-land in een ander EU-land: vanaf 16 februari 2019 kunt u bepaalde documenten zonder appostille gebruiken binnen EU-landen en sommige gebiedsdelen. De documenten moeten wel voldoen aan voorwaarden.

 • Misschien ook interessant voor u

  www.minbuza.nl (informatie te vinden bij:  Producten en Diensten > Burgerzaken > Legalisatie van documenten

 • Wetgeving

Terug

Pagina opties

Openingstijden gemeentehuis

De openingstijden van het gemeentehuis en de balie Publiekszaken zijn als volgt:

Wij werken op afspraak. Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is.

Wist u dat u veel zaken al gemakkelijk vanuit thuis kunt regelen

In het gemeentehuis is het dragen van een mondkapje verplicht.

Heeft u klachten, zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf dan thuis en maak een (nieuwe) afspraak als u klachtenvrij bent.

Gelezen