Cultuursubsidie 'Verhaal van Deurne'

 • Samenvatting

  Logo Deurne 1300

  Vertelt uw project ‘Het Verhaal van Deurne’? Werkt u samen met andere partijen en is het project leerzaam voor anderen? Dan komt u in aanmerking voor een bijdrage van de gemeente. Het gaat om alle projecten of activiteiten die het verhaal van Deurne vertellen. Dit kan heel divers zijn: zowel projecten die teruggrijpen op de historie van Deurne als projecten die het Deurne van nu of de toekomst verbeelden komen in aanmerking. Wel moet minimaal één organiserende partij in Deurne gevestigd zijn.

  Aanvragen subsidie tweede helft van 2021

  Tot 1 juni 2021 kunt u aanvragen doen voor initiatieven voor het tweede halfjaar van 2021. Alle aanvragen worden uiterlijk 31 augustus beoordeeld. Bij een positief beoordeelde aanvraag wordt de cultuursubsidie in september overgemaakt.

  Voor de tweede helft van 2021 is er minder budget beschikbaar dan voorgaande jaren. In plaats van € 25.000,- is er € 12.000,- beschikbaar. Positief beoordeelde aanvragen worden naar rato verdeeld: Dit betekent dat u met een positieve beoordeling toch minder kunt ontvangen dan uw originele aanvraag.

  Wilt u in aanmerking komen voor subsidie?

  Kijk bij "Hoe werkt het" en "Wat heeft u nodig" vóórdat u een aanvraag doet. 

  Meer informatie of vragen?

  Heeft u nog vragen of  behoefte aan uitleg? Of wilt u weten of de aanvraag die u wilt indienen compleet is? Neem dan contact op met Publiekszaken, telefoonnummer 0493-38 77 11. 

 • Hoe werkt het?

  Voordat u de aanvraag doet - kans van slagen

  Lees de voorwaarden goed door. Kijk hiervoor ook bij "Wat heeft u nodig".  Heeft u de doelstelling en de opzet van uw project redelijk helder? Neem dan contact met ons op en vraag of uw aanvraag kans maakt op succes. Zo voorkomt u veel werk en teleurstellingen achteraf. Ook kunnen wij u helpen met het leggen van contacten of het indienen van de aanvraag.

  Voordat u de aanvraag doet - voorbereiden

  • Bekijk het voorbeeld van een aanvraag. Deze staat bij het kopje "Meer informatie"
  • Maak een eigen aanvraag (bijvoorbeeld in Word) zoals in het voorbeeld. Zo kunt u de vragen in het formulier eenvoudig beantwoorden
  • Houdt uw DigiD of eHerkenning bij de hand. Deze heeft u nodig om het formulier in te vullen
  • Het is (nog) niet mogelijk om het aanvraagformulier tussendoor op te slaan. Zorg er dus voor dat u alle informatie bij de hand heeft voordat u met de aanvraag start

  De aanvraag doen

  • Voor de aanvraag gebruikt u het digitale formulier bij 'Formulieren'
  • U start het formulier, gebruik hiervoor DigD of eHerkenning. Omdat u hiermee inlogt kent het formulier een tijdslimiet. Bent u langere tijd inactief op de webpagina? Dan logt u automatisch uit. Het formulier wordt niet tussentijds opgeslagen
  • Vul alle gegevens in en voeg eventuele bijlagen toe
  • Verzend het formulier

  Uw aanvraag is ingediend

  U krijgt hiervan een bevestiging op uw mailadres. Als wij nog vragen hebben over het ingediende project nemen wij contact met u op. Uiterlijk 31 augustus krijgt u bericht of de subsidie wordt toegekend en hoe hoog het bedrag is. Dit bedrag maken wij in september naar u over.

  Goed om te weten

  U kunt het hele jaar door een aanvraag indienen. Op twee momenten per jaar worden de aanvragen beoordeeld; in juni en december. Alle aanvragen voor een lopend jaar die vóór 1 juni zijn ingediend, worden in juni beoordeeld. Is in juni het subsidieplafond nog niet bereikt? Dan worden de aanvragen in de tweede helft van het jaar op volgorde van binnenkomst behandeld en in december beoordeeld.

 • Wat heeft u nodig?

  Voor het doen van een aanvraag heeft u in ieder geval nodig:

  • Digid of eHerkenning
  • De naam van het project;
  • Datum, tijdstip en duur van het project. Let op! De datum mag niet in het verleden liggen.
  • Een beschrijving waarom u vindt dat het project past binnen ‘Het Verhaal van Deurne’;
  • Met welke samenwerkingspartners u de subsidie aanvraagt;
  • Een beschrijving van de bijdrage die iedere partner levert, zowel inhoudelijk als financieel;
  • Welke educatieve elementen het project bevat;
  • Hoe u ervoor zorgt dat het project breed toegankelijk is voor mensen die willen deelnemen (eventuele toegangsprijzen of eigen bijdragen bezoekers);
  • Een complete begroting met de kosten van het project én hoe u deze bekostigd (er moet sprake zijn van cofinanciering.
  • Het bedrag dat u als subsidie vraagt, met een maximum van € 10.000 en maximaal 50% van de totale kosten;
  • Uw IBAN-nummer (bankrekeningnummer).
 • Meer informatie

  Hieronder is een voorbeeld te zien van een aanvraag die op een positieve beoordeling kan rekenen. De vragen worden in het echte formulier ook in deze volgorde gesteld.

  TIP: Beantwoord de vragen vooraf en plaats ze in een Word document. Dat zorgt voor minder stress wanneer u na moet denken over een antwoord. Het formulier kan tussendoor niet worden opgeslagen, waardoor u niet kan stoppen met invullen om informatie te zoeken. 

  Voorbeeldaanvraag

  Aanvraag van een muziekvereniging die samenwerkt met een bejaardentehuis, een middelbare school, een theater en een regisseur. Als eerste wordt er gevraagd naar de verschillende partners en waarom zij bij de activiteit zijn betrokken. In dit voorbeeld hebben we dit voor alle partners bij elkaar gezet. In het formulier wordt het per partner apart gevraagd. 

  Waarom zijn deze partners bij de activiteit betrokken?

  De school en het bejaardentehuis worden betrokken om deze twee leeftijdsgroepen met elkaar in aanraking te brengen. De muziekvereniging heeft expertise op het gebied van het (maken van) muziek en de regisseur op het gebied van theater. Het theater heeft de juiste voorzieningen om een voorstelling mogelijk te maken.

  Welke rollen of taken heeft deze partner?

  • De muziekvereniging begeleidt de ouderen en jongeren in het schrijven van liedjes, zowel in tekst als in muziek. De muziekvereniging wordt hierin ondersteund door medewerkers van het bejaardentehuis, een leerkracht van de school en een regisseur. 
  • De regisseur zorgt dat de liedjes samen een voorstelling wordt. Ook begeleidt de regisseur de ouderen en jongeren met hoe je op een podium moet staan. 
  • Het theater faciliteert één generale repetitie en de uiteindelijke voorstelling. Het theater neemt de kaartverkoop en promotie op zich. 

  Wat is de titel van de activiteit?

  Tijdloze muziek

  Wat gaat u doen?

  Een schoolklas gaat naar een bejaardentehuis met als doel het schrijven van verschillende liedjes. Dit wordt begeleid en ondersteund door de muziekvereniging. Een regisseur zorgt er voor dat van de liedjes een voorstelling wordt gemaakt. Uiteindelijk zal de uitvoering plaatsvinden in een theater. 

  Wat wilt u overbrengen?

  Dit project zoekt naar de raakvlakken tussen ouderen en jongeren. Dit wordt gevonden in het dorp waar ze samen wonen: een mooi vertrekpunt om iets creatiefs mee te doen. Toeschouwers leren iets over Deurne maar ook over samenwerking tussen verschillende leeftijden. Daarnaast komen zowel de ouderen als jongeren in aanraking met muziek en tekst. Ze leren zingen, instrumenten bespelen en/of tekst schrijven. 

  Wat vertelt deze activiteit over Deurne?

  De liedjes zullen het wonen en leven in Deurne als onderwerp hebben. Dit kan gaan over vroeger, maar ook over dromen en wensen voor de toekomst. 

  Voor wie is deze activiteit bedoeld?

  Enerzijds gaat dit project over het verbinden van ouderen en jongeren. Anderzijds is het voor bezoekers van de voorstelling heel interessant om te weten hoe deze groepen kijken naar hun leven in Deurne. 

  Hoe gaat u dit doen?

  De school en het bejaardentehuis hebben één middag om de liedjes te schrijven. Daarna zal er drie keer gerepeteerd worden in het bejaardentehuis. Dit alles wordt begeleid door de muziekvereniging met een regisseur en ondersteund door een docent van de school en een begeleider van het bejaardentehuis. Er zal een generale repetitie plaats vinden en in datzelfde weekend is de voorstelling. 

  Hoe weten mensen van deze activiteit?

  Het theater pakt de communicatie op zich. De voorstelling zal gepromoot worden via de krant, social media en nieuwsbrieven. Het theater heeft een bereik van ongeveer 3.000 mensen. Er kunnen 200 mensen in de zaal. 

  Kan iedereen deelnemen aan de activiteit?

  Voor de deelnemers aan het project zijn er weinig beperkingen: iedereen kan zingen of een (eenvoudig) instrument bespelen. Het theater is rolstoeltoegankelijk, dus iedereen kan de voorstelling bezoeken. 

  Coronamaatregelen - Welke maatregelen zijn er genomen in het kader van corona?

  De richtlijnen van het RIVM worden gehanteerd, inclusief de aanvullende maatregelen voor theaters en gemeenschapshuizen. Als de activiteit niet door kan gaan in november 2021, zal de activiteit worden verzet.

  Zijn er vergelijkbare activiteiten in Deurne? Ja/nee

  • Bij Ja, - Welke activiteiten? EN wat is de meerwaarde van de activiteit waar deze subsidie voor is? 
  • Bij Nee - Hoe heeft u uitgezocht of er vergelijkbare activiteiten in Deurne zijn?

  Voor zover bekend zijn er geen projecten die op deze manier muziek, ouderen en jongeren hun eigen voorstelling laat creëren. Dit is nagevraagd bij het VVV, het Cultuurcentrum en de Zorgboog. Wel zijn er in Deurne veel muziekverenigingen die met verschillende leeftijden muziek maken. De toegevoegde waarde van dit project is dat twee groepen die elkaar nog niet kennen in aanraking komen met elkaar en met muziek. Daarnaast is het extra waardevol omdat deze groepen hun eigen materiaal maken.

  Zijn er kosten voor de bezoeker om mee te doen aan de activiteit? Ja/nee

  • Bij Ja - Wat zijn de kosten?

  De kaartjes zullen € 5 per ticket kosten. 

  Wanneer is de activiteit?

  Repetities zijn 9, 16, 23 en 30 oktober. De generale repetitie is op 6 november en de voorstelling vindt plaats op 7 november 2021. 

  Waar is de activiteit?

  In het theater en in het bejaardentehuis. 

  Begroting

  Begroting

  Wie

  Wat

  Uren

  Tarief

  Totaal

  KOSTEN

  Regisseur

  11,5

  € 60

  € 690

  Schrijfmiddag begeleiden 4 uur

  Repetitie 3 x 1,5 uur

  Generale repetitie en voorstelling 3 uur

  Docent school

  23

  € 60

  € 510

  Schrijfmiddag begeleiden 4 uur

  Repetitie 3 x 1,5 uur

  2 begeleiders bejaardenhuis

  23

  € 35

  € 805

  Schrijfmiddag begeleiden 4 uur

  Repetitie 3 x 1,5 uur

  Generale repetitie en voorstelling 3 uur

  Theater

  Huur zaal

  € 600

  Promotie

  € 400

  Totaal

  € 3005,-

  BATEN

  School

  Uren docent

  € 510

  Bezoekers

  Inkomsten ticketverkoop 200 à €5

  € 1000

  Bijdrage gemeente Deurne

  50% cofinanciering cultuursubsidie

  € 1495

  Totaal

  € 3005,-

 • Formulieren

 • Pdf-documenten

Terug

Pagina opties

Verbouwing gemeentehuis

Het gemeentehuis wordt verbouwd. De afdeling Publiekszaken is tijdelijk verhuisd naar Harmoniestraat 5. Daar kunt u terecht voor het aanvragen en afhalen van paspoort, rijbewijs, enzovoorts. Maak hiervoor wel eerst een afspraak. U kunt hier ook terecht voor het ophalen van PMD-zakken.

Zorg in Deurne blijft tijdens de eerste fase van de verbouwing nog in het gemeentehuis, evenals het college, de directie en de griffie. De toegang tot het gemeentehuis is tijdelijk via de zijingang aan de Oude Martinetstraat 2.

Openingstijden

Mondkapje verplicht

Bezoekt u het gemeentehuis of Zorg in Deurne? Dan is het dragen van een mondkapje weer verplicht.

Gelezen