Cultuursubsidie 'Verhaal van Deurne'

 • Omschrijving

  Logo Deurne 1300

  Vertelt uw project ‘Het Verhaal van Deurne’? Werkt u samen met andere partijen en is het project leerzaam voor anderen? Dan komt u in aanmerking voor een bijdrage van de gemeente. Het gaat om alle projecten of activiteiten die het verhaal van Deurne vertellen. Dit kan heel divers zijn: zowel projecten die teruggrijpen op de historie van Deurne als projecten die het Deurne van nu of de toekomst verbeelden komen in aanmerking. Wel moet minimaal één organiserende partij in Deurne gevestigd zijn.

  Tips voor aanvragers

  • Lees voor u de aanvraag doet goed de voorwaarden. Hiermee kunt u vermijden dat u veel werk voor niets doet.
  • Als u de doelstelling en de opzet van uw project op hoofdlijnen redelijk helder hebt, neem dan contact op met de gemeente en vraag of uw aanvraag kans maakt op succes. Ook hiermee kunt u veel werk en teleurstellingen achteraf voorkomen.
  • Via contact met de gemeente kunnen verbanden gelegd worden tussen partijen die elkaar kunnen ondersteunen.
  • Bekijk het voorbeeld van een aanvraag. Deze staat bij het kopje "Hoe werkt het?". 
  • Maak een eigen aanvraag zoals in het voorbeeld in Word. Het is dan mogelijk om eenvoudig de vragen in het formulier te beantwoorden.
  • Voor de digitale aanvraag is DigiD of eHerkenning niveau 2+ verplicht. Er is voor de veiligheid van de gegevens een tijdslimiet per pagina ingesteld. 
  • Het is niet mogelijk om het aanvraagformulier tussendoor op te slaan. Zorg ervoor dat u alle informatie bij de hand heeft voordat u met de digitale aanvraag start. 

  Aanmelden van initiatieven voor de tweede helft van 2021

  Tot 1 juni 2021 kunt u aanvragen doen voor initiatieven voor het tweede halfjaar van 2021. Binnen een aantal weken worden de aanvragen beoordeeld. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het cultuurbudget moet u voldoen aan een aantal spelregels/voorwaarden.

  Wilt u in aanmerking komen voor subsidie?

  Dan kunt u een aanvraag indienen waarin u de volgende elementen opneemt:

  • De naam van het project;
  • Datum, tijdstip en duur van het project. Let op! De datum mag niet in het verleden liggen.
  • Een beschrijving waarom u vindt dat het project past binnen ‘Het Verhaal van Deurne’;
  • Met welke samenwerkingspartners u de subsidie aanvraagt;
  • Een beschrijving van de bijdrage die iedere partner levert, zowel inhoudelijk als financieel;
  • Welke educatieve elementen het project bevat;
  • Hoe u ervoor zorgt dat het project breed toegankelijk is voor mensen die willen deelnemen (eventuele toegangsprijzen of eigen bijdragen bezoekers);
  • Een complete begroting met de kosten van het project én hoe u deze bekostigd (er moet sprake zijn van cofinanciering.
  • Het bedrag dat u als subsidie vraagt, met een maximum van € 10.000 en maximaal 50% van de totale kosten;
  • Uw IBAN-nummer (bankrekeningnummer).

  Formulier cultuursubsidie aanvragen

  Meer informatie of vragen?

  Onder het kopje 'pdf-documenten' vindt u de complete subsidieregeling Cultuur 2017. Heeft u nog vragen of  behoefte aan uitleg? Of wilt u weten of de aanvraag die u wilt indienen compleet is? Neem dan contact op met Publiekszaken, telefoonnummer 0493-38 77 11. 

 • Hoe werkt het?

  U kunt het hele jaar door een aanvraag indienen. Op twee momenten per jaar worden de aanvragen beoordeeld; in juni en december. Alle aanvragen voor een lopend jaar die vóór 1 juni zijn ingediend, worden in juni beoordeeld. Is in juni het subsidieplafond nog niet bereikt? Dan worden de aanvragen in de tweede helft van het jaar op volgorde van binnenkomst behandeld en in december beoordeeld.

  Gebruik voor het aanvragen van de subsidie het formulier bij 'Formulieren". 

 • Meer informatie

  Hieronder is een voorbeeld te zien van een aanvraag die op een positieve beoordeling kan rekenen. De vragen worden in het echte formulier ook in deze volgorde gesteld.

  TIP: Beantwoord de vragen vooraf en plaats ze in een Word document. Dat zorgt voor minder stress wanneer u na moet denken over een antwoord. Het formulier kan tussendoor niet worden opgeslagen, waardoor u niet kan stoppen met invullen om informatie te zoeken. 

  Voorbeeldaanvraag

  Aanvraag van een muziekvereniging die samenwerkt met een bejaardentehuis, een middelbare school, een theater en een regisseur. Als eerste wordt er gevraagd naar de verschillende partners en waarom zij bij de activiteit zijn betrokken. In dit voorbeeld hebben we dit voor alle partners bij elkaar gezet. In het formulier wordt het per partner apart gevraagd. 

  Waarom zijn deze partners bij de activiteit betrokken?

  De school en het bejaardentehuis worden betrokken om deze twee leeftijdsgroepen met elkaar in aanraking te brengen. De muziekvereniging heeft expertise op het gebied van het (maken van) muziek en de regisseur op het gebied van theater. Het theater heeft de juiste voorzieningen om een voorstelling mogelijk te maken.

  Welke rollen of taken heeft deze partner?

  De muziekvereniging begeleidt de ouderen en jongeren in het schrijven van liedjes, zowel in tekst als in muziek. De muziekvereniging wordt hierin ondersteund door medewerkers van het bejaardentehuis, een leerkracht van de school en een regisseur. 

  De regisseur zorgt dat de liedjes samen een voorstelling wordt. Ook begeleid de regisseur de ouderen en jongeren met hoe je op een podium moet staan. 

  Het theater faciliteert één generale repetitie en de uiteindelijke voorstelling. Het theater neemt de kaartverkoop en promotie op zich. 

  Wat is de titel van de activiteit?

  Tijdloze muziek

  Wat gaat u doen?

  Een schoolklas gaat naar een bejaardentehuis met als doel het schrijven van verschillende liedjes. Dit wordt begeleid en ondersteund door de muziekvereniging. Een regisseur zorgt er voor dat van de liedjes een voorstelling wordt gemaakt. Uiteindelijk zal de uitvoering plaatsvinden in een theater. 

  Wat wilt u overbrengen?

  Dit project zoekt naar de raakvlakken tussen ouderen en jongeren. Dit wordt gevonden in het dorp waar ze samen wonen: een mooi vertrekpunt om iets creatiefs mee te doen. Toeschouwers leren iets over Deurne maar ook over samenwerking tussen verschillende leeftijden. Daarnaast komen zowel de ouderen als jongeren in aanraking met muziek en tekst. Ze leren zingen, instrumenten bespelen en/of tekst schrijven. 

  Wat vertelt deze activiteit over Deurne?

  De liedjes zullen het wonen en leven in Deurne als onderwerp hebben. Dit kan gaan over vroeger, maar ook over dromen en wensen voor de toekomst. 

  Voor wie is deze activiteit bedoeld?

  Enerzijds gaat dit project over het verbinden van ouderen en jongeren. Anderzijds is het voor bezoekers van de voorstelling heel interessant om te weten hoe deze groepen kijken naar hun leven in Deurne. 

  Hoe gaat u dit doen?

  De school en het bejaardentehuis hebben één middag om de liedjes te schrijven. Daarna zal er drie keer gerepeteerd worden in het bejaardentehuis. Dit alles wordt begeleid door de muziekvereniging met een regisseur en ondersteund door een docent van de school en een begeleider van het bejaardentehuis. Er zal een generale repetitie plaats vinden en in datzelfde weekend is de voorstelling. 

  Hoe weten mensen van deze activiteit?

  Het theater pakt de communicatie op zich. De voorstelling zal gepromoot worden via de krant, social media en nieuwsbrieven. Het theater heeft een bereik van ongeveer 3.000 mensen. Er kunnen 200 mensen in de zaal. 

  Kan iedereen deelnemen aan de activiteit?

  Voor de deelnemers aan het project zijn er weinig beperkingen: iedereen kan zingen of een (eenvoudig) instrument bespelen. Het theater is rolstoeltoegankelijk, dus iedereen kan de voorstelling bezoeken. 

  Coronamaatregelen; Welke maatregelen zijn er genomen in het kader van Corona?

  De richtlijnen van het RIVM worden gehanteerd, inclusief de aanvullende maatregelen voor theaters en gemeenschapshuizen. Indien de activiteit niet door kan gaan in november 2021, zal de activiteit worden verzet.

  Zijn er vergelijkbare activiteiten in Deurne? Ja/nee

  Bij Ja, Welke activiteiten? EN Wat is de meerwaarde van de activiteit waar deze subsidie voor is? 

  Bij Nee, Hoe heeft u uitgezocht of er vergelijkbare activiteiten in Deurne zijn?

  Voor zover bekend zijn er geen projecten die op deze manier muziek, ouderen en jongeren hun eigen voorstelling laat creëren. Dit is nagevraagd bij het VVV, het Cultuurcentrum en de Zorgboog. Wel zijn er in Deurne veel muziekverenigingen die met verschillende leeftijden muziek maken. De toegevoegde waarde van dit project is dat twee groepen die elkaar nog niet kennen in aanraking komen met elkaar en met muziek. Daarnaast is het extra waardevol omdat deze groepen hun eigen materiaal maken.

  Zijn er kosten voor de bezoeker om mee te doen aan de activiteit? Ja/nee

  Bij ja, wat zijn de kosten

  De kaartjes zullen € 5 per ticket kosten. 

  Wanneer is de activiteit?

  Repetities zijn 9, 16, 23 en 30 oktober. De generale repetitie is op 6 november en de voorstelling vindt plaats op 7 november 2021. 

  Waar is de activiteit?

  In het theater en in het bejaardentehuis. 

  Begroting

  Voorbeeld begroting: Kosten en baten opgesplitst in Wie/wat/uren/tarief en Totaal

 • Formulieren

 • Pdf-documenten

 • Misschien ook interessant voor u

Terug

Pagina opties

Openingstijden gemeentehuis

De openingstijden van het gemeentehuis en de balie Publiekszaken zijn als volgt:

Wij werken op afspraak. Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. U kunt alleen per telefoon een afspraak maken, bel naar 0493-38 77 11. We overleggen dan met u hoe dringend de afspraak is. Wist u dat u veel zaken al gemakkelijk vanuit thuis kunt regelen

In het gemeentehuis is het dragen van een mondkapje verplicht.

Heeft u klachten, zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf dan thuis en maak een (nieuwe) afspraak als u klachtenvrij bent.

Gelezen