Cultuursubsidie 'Verhaal van Deurne'

 • Omschrijving

  Vertelt uw project ‘Het Verhaal van Deurne’? Werkt u samen met andere partijen en is het project leerzaam voor anderen? Dan komt u in aanmerking voor een bijdrage van de gemeente. Het gaat om alle projecten of activiteiten die het verhaal van Deurne vertellen. Dit kan heel divers zijn: zowel projecten die teruggrijpen op de historie van Deurne als projecten die het Deurne van nu of de toekomst verbeelden komen in aanmerking. Wel moet minimaal één organiserende partij in Deurne gevestigd zijn.

  Tips voor aanvragers

  • Lees voor u de aanvraag doet goed de voorwaarden. Hiermee kunt u vermijden dat u veel werk voor niets doet.
  • Als u de doelstelling en de opzet van uw project op hoofdlijnen redelijk helder hebt, neem dan contact op met de gemeente en vraag of uw aanvraag kans maakt op succes. Ook hiermee kunt u veel werk en teleurstellingen achteraf voorkomen.
  • Via contact met de gemeente kunnen verbanden gelegd worden tussen partijen die elkaar kunnen ondersteunen.
  • Bekijk het voorbeeld van een aanvraag. Deze staat bij het kopje pdf-documenten. 
  • Maak een eigen aanvraag zoals in het voorbeeld in Word. Het is dan mogelijk om eenvoudig de vragen in het formulier te beantwoorden.
  • Voor de digitale aanvraag is DigiD of eHerkenning niveau 2+ verplicht. Er is voor de veiligheid van de gegevens een tijdslimiet per pagina ingesteld. 
  • Het is niet mogelijk om het aanvraagformulier tussendoor op te slaan. Zorg ervoor dat u alle informatie bij de hand heeft voordat u met de digitale aanvraag start. 

  Aanmelden van initiatieven voor de tweede helft van 2020

  Tot 1 juni 2020 kunt u aanvragen doen voor initiatieven voor het tweede half jaar van 2020. Binnen een aantal weken worden de aanvragen beoordeeld. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het cultuurbudget moet u voldoen aan een aantal spelregels/voorwaarden.

  Wilt u in aanmerking komen voor subsidie?

  Dan kunt u een aanvraag indienen waarin u de volgende elementen opneemt:

  • De naam van het project;
  • Datum, tijdstip en duur van het project. Let op! De datum mag niet in het verleden liggen.
  • Een beschrijving waarom u vindt dat het project past binnen ‘Het Verhaal van Deurne’;
  • Met welke samenwerkingspartners u de subsidie aanvraagt;
  • Een beschrijving van de bijdrage die iedere partner levert, zowel inhoudelijk als financieel;
  • Welke educatieve elementen het project bevat;
  • Hoe u ervoor zorgt dat het project breed toegankelijk is voor mensen die willen deelnemen (eventuele toegangsprijzen of eigen bijdragen bezoekers);
  • Een complete begroting met de kosten van het project én hoe u deze bekostigd (er moet sprake zijn van cofinanciering.
  • Het bedrag dat u als subsidie vraagt, met een maximum van € 10.000 en maximaal 50% van de totale kosten;
  • Uw IBAN-nummer (bankrekeningnummer).

  Formulier cultuursubsidie aanvragen

  Meer informatie of vragen?

  Onder het kopje 'pdf-documenten' vindt u de complete subsidieregeling Cultuur 2017. Heeft u nog vragen of  behoefte aan uitleg? Of wilt u weten of de aanvraag die u wilt indienen compleet is? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 0493-38 77 11. 

 • Formulieren

 • Pdf-documenten

 • Lees ook

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als dat echt nodig is

We vragen dit omdat we het risico op besmetting met het coronavirus zo veel mogelijk willen beperken. U kunt alleen nog telefonisch een afspraak maken. Samen met u overleggen we hoe dringend uw verzoek is.

Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met 0493-387711.

Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u om thuis te blijven en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Kan de afspraak niet wachten? Neem dan telefonisch contact met ons op.

De openingstijden zijn aangepast: 

Maandag: 9.00 – 12.30 uur en 17.00 – 19.00 uur

Dinsdag t/m vrijdag: 9.00 – 12.30 uur

De gemeente blijft telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. Zorg in Deurne is ook op vrijdagmiddag bereikbaar, tot 17.00 uur.

Deze maatregel geldt vooralsnog tot en met maandag 6 april 2020.

De milieustraat is tot en met maandag 6 april gesloten.

Wij verzoeken u om het afval tijdelijk thuis te bewaren tot de milieustraat weer open is. Let op, u kunt uw afval niet brengen naar een milieustraat in een andere gemeente. Daar wordt bij de ingang gecontroleerd of u uit die gemeente komt. Onze excuses voor het ongemak.

Gelezen