Derde herziening bestemmingsplan buitengebied

 • Actueel

  Nieuw bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld, hoe gaat het verder?

  In de raadsvergadering van dinsdag 19 december heeft de gemeenteraad de ‘Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied’ vastgesteld. Dit betekent nog niet dat de nieuwe regels nu al ingaan. Er moeten eerst nog een aantal stappen worden gezet.

  • Het plan, zoals dat door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt nu eerst toegestuurd aan provincie Noord-Brabant. Op grond van de wet heeft de provincie namelijk de gelegenheid om te beoordelen of het plan aanleiding geeft voor het maken van opmerkingen. Dat gebeurt als de provincie van mening is dat de provinciale belangen in het geding zijn
  • Hierna wordt het bestemmingsplan, met de daarbij behorende stukken, voor iedereen zes weken ter inzage gelegd. In die periode kunnen mensen in beroep gaan bij de Raad van State. De start van de inzage- en beroepsprocedure wordt bekendgemaakt op deze website en in het Weekblad voor Deurne
  • De nieuwe regels van het bestemmingsplan gelden vanaf het moment dat de beroepstermijn is afgelopen. Naar verwachting is dit ongeveer 12 weken na de vaststelling van het bestemmingsplan het geval. Dit is afhankelijk van eventuele beroepen die worden ingediend

  Mensen die eerder een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan, ontvangen een reactie nadat de provincie heeft gereageerd op het vastgestelde bestemmingsplan. Dit is uiterlijk begin februari.

  Op deze pagina – onder agendapunt 8 – vindt u de stukken over de Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied.

 • Omschrijving

  Er komt een nieuw bestemmingsplan Buitengebied. Er vindt een zogenoemde ‘Derde herziening’ plaats.

  In het nieuwe bestemmingsplan zijn de regels beter leesbaar samengesteld. Dit leidt tot een gebruiksvriendelijk bestemmingsplan. Bovendien biedt de Derde herziening meer ontwikkelruimte aan de inwoners en bedrijven in het buitengebied. Ook geeft de Derde herziening duidelijkheid over de begrenzing van het primair agrarisch gebied (primag) en de daarbij behorende mogelijkheden.

  Ruimte voor Dynamiek

  De komende jaren gaat er in ons buitengebied veel veranderen. Agrariërs zonder opvolging zullen stoppen, meer mensen willen er wonen en er zullen andere (neven)activiteiten gaan plaatsvinden. De gemeente speelt hier op in en maakt deze ontwikkelingen mogelijk onder de noemer Ruimte voor Dynamiek. Deze systematiek biedt voor inwoners en ondernemers in het buitengebied diverse extra ontwikkelmogelijkheden.

  Bekijk hieronder de notitie 'Ruimte voor Dynamiek in hoofdlijnen'.

  Van een groot LOG naar een kleiner primag

  Een ander onderdeel van de Derde herziening is de begrenzing van het nieuwe primag. Het nieuwe primag is aanzienlijk kleiner dan het huidige landbouwontwikkelingsgebied. Hierdoor ontstaan er meer omschakelmogelijkheden voor (agrarische) bedrijfswoningen. Veel van deze locaties vallen, na vaststelling van het bestemmingsplan, immers buiten het nieuwe primag. Binnen het nieuwe primag staat de (door)ontwikkeling van de agrarische sector voorop. Dit wil niet zeggen dat er geen ruimte is voor andere functies binnen dit gebied. Het is dus toegestaan om andere agrarische- en daarvan afgeleide functies toe te laten in het primag. Blijven wonen in een bedrijfswoning binnen het primag is, onder voorwaarden, mogelijk.

  Bekijk hieronder de notitie 'Begrenzing Primair agrarisch gebied'.

  Recreatieve activiteiten

  De gemeente wil mensen die met een recreatieve (neven)activiteit aan de slag willen gaan in het buitengebied zo goed mogelijk faciliteren. Voor zoveel mogelijk recreatieve (neven)activiteiten geldt dat de ondernemer hiervoor geen verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan meer hoeft aan te vragen, maar een relatief eenvoudige omgevingsvergunningprocedure kan volgen. Verder zijn de ontwikkelmogelijkheden verruimd.

  Ontwerpbestemmingsplan inzien

  Het ontwerp van de Derde Herziening bestemmingsplan Buitengebied kunt u inzien op ruimtelijkeplannen.nl. Klik op deze website op 'Start de kaart'. Vervolgens kunt u zoeken op adres of op 'Deurne'. Zo kunt u inzoomen op het bestemmingsplan Buitengebied.

 • Pdf-documenten

Terug

Pagina opties