Deurne Alert!

 • Omschrijving

  In verschillende buurten en wijken in de gemeente Deurne zijn Whatsapp-alertgroepen actief onder de naam Deurne Alert. In zo'n groep wisselen buurtbewoners informatie uit over verdachte personen of situaties in de eigen buurt of wijk. Deurne Alert is een initiatief van de LEVgroep, politie en de gemeente Deurne in nauwe samenwerking met de inwoners.

  Een Whatsapp-alertgroep bestaat uit een groep inwoners uit dezelfde buurt of wijk. Via de groep wisselen zij onderling snel en gemakkelijk informatie uit over verdachte situaties of personen die zij signaleren in de eigen buurt of wijk, met als doel de plannen van een verdachte persoon te verstoren.

  De Whatsapp-alertgroepen worden beheerd door de wijkbeheerders van de LEVgroep. Samen vormen zij een overkoepelende regiegroep. Via de beheerders kunnen berichten worden doorgesluisd naar een andere groep op het moment dat een verdachte persoon zich naar een andere buurt of wijk verplaatst.

  Aanmelden voor Deurne Alert

  Wilt u ook lid worden van Deurne Alert? Dit kan door een mail te sturen naar de wijkbeheerder Michel van Eunen, mailadres michel.vaneunen@levgroep.nl ,met als onderwerp buurtpreventie. Vermeld hierin uw naam, adres en mobiele nummer. Hij zorgt ervoor dat u in de juiste groep wordt geplaatst.

 • Hoe werkt het?

  Als deelnemer aan een Whatsapp-alertgroep is het belangrijk om verdachte situaties te herkennen en te weten hoe u moet handelen. Hiervoor kunt u het SAAR-principe gebruiken.

  • Signaleer
   Is er sprake van een acute verdachte situatie, bijvoorbeeld een onbekende persoon die zich verdacht gedraagt in de tuin van de buurman? Onthoud het signalement van de verdachte persoon aan de hand van geslacht, huidskleur, lengte en gezicht. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
  • Alarmeer 112
   Is het nodig dat de politie direct in actie komt? Bel dan altijd eerst 112.
  • App om de waarneming bekend te maken
   Laat de deelnemers in de Whatsapp-alertgroep weten wat u heeft gezien en of u 112 heeft gebeld.
  • Reageer op de situatie
   Ga, als de situatie het toelaat, naar buiten en probeer samen met andere deelnemers de verdachte persoon te volgen. Hou elkaar in de alertgroep op de hoogte van wat u signaleert. U kunt ook de verdachte persoon aanspreken om zijn/haar plannen te verstoren. Doe dit alleen wanneer het mogelijk is. Uw eigen veiligheid staat altijd voorop.

  In onderstaand promotiefilmpje kunt u zien hoe Deurne Alert in de praktijk werkt:

 • Goed om te weten

  Voor het gebruik van de Whatsapp-alertgroepen geldt een aantal spelregels.

  • Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
  • Deelnemers wonen of werken in de wijk/buurt waar de groep actief is.
  • De Whatsapp-alertgroep bestaat uit maximaal 45 deelnemers.
  • De politie (wijkagent) leest mee maar reageert niet op Whatsapp-berichten.
  • De politie komt alleen in acties wanneer een melding via 112 gedaan wordt.
  • Gebruik het SAAR-principe: signaleer, alarmeer 112, app om je waarneming bekend te maken, reageer op de situatie.
  • Degene die een verdachte situatie als eerste signaleert belt indien nodig 112 en laat dit door middel van een Whatsapp-bericht aan de rest van de groep weten.
  • Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten (dus ook niet whatsappen terwijl u een voertuig bestuurt).
  • Het versturen van foto’s van een verdachte persoon is alleen toegestaan ten behoeve van het verstrekken van een signalement en wanneer dit voor de melding noodzakelijk en/of van meerwaarde is. Daderkenmerken zijn vaak goed te omschrijven.
  • Gebruik de Whatsapp-alertgroep alleen waar deze voor bedoeld is en niet voor andere onderlinge contacten of privéberichten.
 • Meer informatie

  Wilt u meer informatie of heeft u vragen?

  Neem dan contact op met de LEVgroep of kijk op de Facebookpagina van Deurne Alert.

  like ons op facebook

Terug

Pagina opties