Deurne doet 't

 • Omschrijving

  Deurne doet ‘t, doet u mee?

  De openbare ruimte is van iedereen. De gemeente werkt samen met haar partners hard aan het onderhoud van bijvoorbeeld plantsoenen, groenstroken en pleinen. Samen met u als inwoner is er méér mogelijk dan onderhoud alleen. Heeft u een idee om uw buurt mooier of beter te maken? Meld het ons! Steeds vaker komen mooie initiatieven tot stand in samenwerking met bewoners. Met mooie resultaten als gevolg. Doet u mee?

  Hoe werkt het?

  Heel simpel. U heeft een idee en bespreekt dit met een aantal buurtgenoten. U stuurt een mail naar Deurnedoett@deurne.nl en wij nemen contact met u op. We bespreken hoe wij u kunnen helpen om uw idee te realiseren. We kunnen meedenken, meewerken en materialen leveren. Door de eigen inzet van buurtbewoners kan er budget vrijkomen om uw plan nog mooier of beter te maken.

  mail sturen naar Deurne doet 't

  Méér dan basiskwaliteit

  Deurne doet ’t is een samenwerking tussen de gemeente Deurne, werkbedrijf Senzer en Donker Groen. Samen onderhouden wij de openbare ruimte van Deurne op het ‘Deurnes niveau’. Deze basiskwaliteit garanderen en houden we in stand. Maar omdat we ervan overtuigd zijn dat we samen meer bereiken dan alleen, zoeken we actief de samenwerking met inwoners, organisaties en bedrijven. Zij weten als geen ander waar de behoeften liggen in de wijk/omgeving als het gaat om de openbare ruimte. Zo zorgen we voor een nóg betere kwaliteit van de openbare ruimte in Deurne.

  Iedereen hoort erbij en kan meedoen

  Wij vinden dat iedereen erbij hoort in Deurne en dat iedereen mee moet kunnen doen. Daarom zorgen wij ervoor dat er werkervaringsplaatsen komen binnen de werkzaamheden van Deurne doet ‘t. Dat er vrijwilligerswerk gedaan kan worden, dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of mensen die vereenzamen betrokken worden. We bieden iedereen de kans om mee te doen!

  Nieuwe manier van samenwerken

  Deurne doet ’t is een nieuwe manier van samenwerken. De gemeentelijke buitendienst, werkbedrijf Senzer en Donker Groen hebben bepaalde werkzaamheden, mensen en budgetten samengevoegd en werken samen als één organisatie. Hierdoor kunnen we slim gebruik maken van elkaars expertise en materialen. We kunnen werkzaamheden in de openbare ruimte van Deurne beter op elkaar afstemmen en slimmer organiseren. Hierbij gaan we uit van de wensen, ideeën en initiatieven van inwoners. En creëren we kansen voor mensen die minder makkelijk aan een baan komen.

  Facebook en Twitter

  Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en initiatieven van Deurne doet ‘t? Like en volg ons dan op Facebook en Twitter!

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. Zo helpen we elkaar om het risico op besmetting met het coronavirus terug te dringen. Duurt het nog even voor uw paspoort of rijbewijs verloopt? Dan kunt u op een later moment een afspraak maken.

In het gemeentehuis geldt het advies om een mondkapje te dragen.

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus (hoesten, verkoudheid of verhoging)? Dan vragen we u om niet naar het gemeentehuis te komen en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Blijf thuis en laat u zich zo snel mogelijk testen op het coronavirus.

Heeft u zorg of ondersteuning nodig?

Neemt u dan contact op met Zorg in Deurne op telefoonnummer 0493-387 387 of kijk op de nieuwe website zorgindeurne.nl.

Voelt u zich eenzaam en heeft u behoefte aan een praatje?

De medewerkers van LEVgroep Deurne staan voor u klaar. Neemt u gerust contact op met telefoonnummer 0493-352500.

Gelezen