Erfgoedbeleid

 • Omschrijving

  Het Deurnes erfgoed: van Inventarisatie naar visie

  Erfgoed is een wezenlijk onderdeel van de identiteit van Deurne en is van grote betekenis voor de kwaliteit van omgeving waar wij in leven. De Erfgoedwet en de Omgevingswet vragen daarom van gemeenten dat zij cultuurhistorische waarden waarborgen in het omgevingsbeleid.

  De eerste stap om cultuurhistorische waarden te kunnen waarborgen is het opstellen van een visie op het erfgoed. De erfgoedvisie betreft het strategisch beleid voor het ruimtelijk cultureel erfgoed van Deurne.

  Welk erfgoed is er?

  Om de visie te maken, zijn wij op zoek gegaan naar de fysieke elementen die ons helpen om het verhaal van Deurne te vertellen. In 2020 zijn de bouwwerken, het landschap en de archeologie in de gemeente Deurne in kaart gebracht door specialisten op het terrein van cultuurhistorie. Hierbij is nauw samengewerkt met de lokale heemkundekring.

  Welk verhaal vertelt het erfgoed?

  Het verhaal is het cultuurhistorisch verhaal van Deurne. Samen met de inventarisatie, brengt het kansen in beeld en maakt het afwegingen met andere thema’s, beleidsvelden en programma’s mogelijk. De erfgoedvisie vormt een bouwsteen voor de omgevingsvisie, één van de kerninstrumenten van de Omgevingswet. Samen vormt dit de basis voor hoe het erfgoedbeleid wordt uitgewerkt in het omgevingsplan en andere instrumenten, wat bijvoorbeeld belangrijk is voor de wijze van bescherming van het erfgoed. Belanghebbenden worden bij de uitwerking van het beleid op een passende manier betrokken.

  Planning

  In april bespreekt de raadscommissie Omgeving de uitgangspunten van de erfgoedvisie. Hierna zal de erfgoedvisie nader vorm krijgen zodat deze medio 2021 kan worden voorgelegd aan de raad voor vaststelling.

  Wil je meer weten over het erfgoed in Deurne?

  Lees het volledig verhaal in de onderstaande pdf.

 • Informatie

  Verhaal in het kort

  Wil je meer weten over het erfgoed in Deurne?

  Lees het volledig verhaal in de onderstaande pdf.

 • Pdf-documenten

Terug

Pagina opties