Erfgoedbeleid

 • Samenvatting

  Het Deurnes erfgoed: van inventarisatie naar visie

  Erfgoed is een wezenlijk onderdeel van de identiteit van Deurne en is van grote betekenis voor de kwaliteit van omgeving waar wij in leven. De Erfgoedwet en de Omgevingswet vragen daarom van gemeenten dat zij cultuurhistorische waarden waarborgen in het omgevingsbeleid.

  De eerste stap om cultuurhistorische waarden te kunnen waarborgen is het opstellen van een visie op het erfgoed. De erfgoedvisie betreft het strategisch beleid voor het ruimtelijk cultureel erfgoed van Deurne. De raad heeft de Erfgoedvisie 2021-2028 in juli 2021 vastgesteld. Hierin kunt u lezen hoe de gemeente om wil gaan met het erfgoed in Deurne. En welke instrumenten daarvoor ingezet worden.

  Welk erfgoed is er?

  Om de visie te maken, zijn wij op zoek gegaan naar de fysieke elementen die ons helpen om het verhaal van Deurne te vertellen. In 2020 zijn de bouwwerken, het landschap en de archeologie in de gemeente Deurne in kaart gebracht door specialisten op het terrein van cultuurhistorie. Hierbij is nauw samengewerkt met de lokale heemkundekring.

  Welk verhaal vertelt het erfgoed?

  Het verhaal is het cultuurhistorisch verhaal van Deurne. Samen met de inventarisatie, brengt het kansen in beeld en maakt het afwegingen met andere thema’s, beleidsvelden en programma’s mogelijk. De erfgoedvisie vormt een bouwsteen voor de omgevingsvisie, één van de kerninstrumenten van de Omgevingswet. Samen vormt dit de basis voor hoe het erfgoedbeleid wordt uitgewerkt in het omgevingsplan en andere instrumenten, wat bijvoorbeeld belangrijk is voor de wijze van bescherming van het erfgoed. Belanghebbenden worden bij de uitwerking van het beleid op een passende manier betrokken.

  Meer weten over het erfgoed in Deurne?

  De erfgoedvisie kunt u lezen bij Visie en beleid, onderdeel Cultuur en recreatie.

  Voor vragen over het geïnventariseerde erfgoed, de erfgoedkaart of bijbehorend rapport, kunt u contact opnemen met de adviseur Erfgoed,  telefoonnummer 0493-38 77 11. U kunt ook een mail sturen naar info@deurne.nl ter attentie van de adviseur Erfgoed.

  Lees het volledige "Verhaal van Deurne" in de onderstaande pdf.

 • Informatie

  Verhaal in het kort

 • Pdf-documenten

Terug

Pagina opties

Verbouwing gemeentehuis

Het gemeentehuis wordt verbouwd. De afdeling Publiekszaken is tijdelijk verhuisd naar Harmoniestraat 5. Daar kunt u terecht voor het aanvragen en afhalen van paspoort, rijbewijs, enzovoorts. Maak hiervoor wel eerst een afspraak. U kunt hier ook terecht voor het ophalen van PMD-zakken.

Zorg in Deurne blijft tijdens de eerste fase van de verbouwing nog in het gemeentehuis, evenals het college, de directie en de griffie. De toegang tot het gemeentehuis is tijdelijk via de zijingang aan de Oude Martinetstraat 2.

Openingstijden

Mondkapje verplicht

Bezoekt u het gemeentehuis of Zorg in Deurne? Dan is het dragen van een mondkapje weer verplicht.

Gelezen