Evenement organiseren

 • Omschrijving

  Wilt u een evenement organiseren, zoals een braderie, optocht, feest, festival, popconcert of een wedstrijd op de openbare weg? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan bij de gemeente waar u het evenement wilt houden.

  Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, hoeft u geen vergunning aan te vragen. Meer hierover leest u onder 'Goed om te weten'. 

  In Deurne is een melding niet nodig.

  Evenementen en het coronavirus

  Ook voor evenementen gelden de coronamaatregelen: 1,5 meter afstand en bij de meeste evenementen moeten bezoekers een zitplaats hebben. Dit brengt extra uitdagingen met zich mee bij het organiseren van een evenement. Op deze pagina vindt u uitgebreide informatie over het organiseren van een evenement binnen de 'anderhalvemetersamenleving'.

  Op onderstaande plaatsen heeft u altijd een evenementenvergunning nodig:

  • de Markt
  • Martinetplein
  • Kasteeltuin (Haageind)
  • Kerkplein - Blasiusstraat (parkeerterrein)
  • op parkeerplaatsen aangewezen voor betaald parkeren

  Stappenplan evenementencheck

  Wilt u op een andere locatie dan bovenstaande een evenement organiseren? Volg dan eerst het stappenplan evenementencheck om na te gaan of u een vergunning aan moet vragen en zo ja, welke vergunningen en/of ontheffingen dat zijn.

 • Hoe werkt het?

  Voor bovenstaande locaties moet u altijd een vergunning aanvragen. Organiseert u een evenement op een andere locatie? Volg dan altijd eerst het stappenplan evenementencheck om na te gaan of u een vergunning aan moet vragen en zo ja, welke vergunningen en/of ontheffingen dat zijn.

  Vergunning aanvragen

  Kijk bij 'Formulieren' hoe u dit kunt doen. Doe dit uiterlijk 8 weken voor de datum van het evenement. Bent u te laat met indienen? Dan kan de vergunning geweigerd worden. Heeft u een aanvraag ingediend? Dan krijgt u binnen 8 weken bericht.

 • Wat kost het?

  • cat. A. reguliere evenementen met een laag risico € 387,60 leges (tarief 2020)
  • cat. B. evenementen met verhoogde aandacht € 437,05 leges (tarief 2020)
  • cat. C. risicovolle evenementen € 634,75 leges (tarief 2020)

  Het kan zijn dat u nog andere vergunningen of ontheffingen nodig heeft zoals een omgevingsvergunning.

  Als de aanvraag wordt ingediend door:

  • een lokale stichting/vereniging op het gebied van sport en cultuur: 25% doorberekening van de leges van de benodigde vergunning(en) en/of ontheffingen.
  • een lokale ondernemersvereniging: 50% doorberekening van de benodigde vergunning(en) en ontheffingen.
  • een evenementenorganisatie anders dan bovengenoemd dan 100 % doorberekening van de benodigde vergunning(en) en ontheffingen.
 • Goed om te weten

  U hoeft géén evenementenvergunning aan te vragen als:

  • er minder dan 250 personen gelijktijdig aanwezig zijn of worden verwacht;
  • het evenement plaatsvindt:
   • op zondag, Goede vrijdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste of tweede Kerstdag tussen 13.00 en 0.00 uur;
   • op overige dagen tussen 10.00 en 0.00 uur. Is de opvolgende dag een zaterdag, dan dient het evenement uiterlijk 01.00 uur te worden beëindigd;
  • er niet langer dan tot een half uur vóór de eindtijd van het evenement live- en of versterkte muziek ten gehore wordt gebracht. Het geluidsniveau gemeten op twee meter uit de gevel van een woning bedraagt minder dan 75dB(A);
  • de organisator zorg draagt voor de veiligheid van personen en zaken gedurende het evenement;
  • het evenement geen belemmering vormt voor de bruikbaarheid van de weg. De organisator is gehouden aan het bepaalde in artikel 2:10 van deze verordening;
  • het evenement niet wordt gehouden op door het college aangewezen openbare plaatsen of parkeerplaatsen aangewezen voor betaald parkeren;
  • tijdens het evenement er voor hulpdiensten een vrije doorgang van minimaal 3.5 meter breed en 4.5 meter hoog beschikbaar blijft; en
  • tijdens het evenement de organisator in persoon aanwezig is en deze als aanspreekpunt fungeert.

  Evenement in een schuur of loods

  U mag geen evenement organiseren dat vergunningplichtig of vergunningvrij is in een schuur of loods. Deze gebouwen zijn hiervoor niet bedoeld en niet geschikt. Voor deze gebouwen gelden namelijk milieuvergunningen of algemene milieuregels. Het organiseren van een evenement in deze gebouwen is dus in strijd met de milieuwetgeving.

 • Formulieren

  Om een aanvraag digitaal in te dienen is het noodzakelijk om in te loggen met eHerkenning (als bedrijf/organisatie/vereniging). Op deze manier ondertekend u digitaal de aanvraag en hoeft u niets uit te printen en op te sturen. Bent u nog niet in het bezit van eHerkenning? Bekijkt u onderstaande links voor meer informatie.

  Voor eHerkenning zijn er diverse leveranciers met verschillende prijzen en functionaliteiten. Kijk in onderstaande lijst welke voor u het beste is. 

  Leveranciers eHerkenning 

  Als bedrijf of organisatie/stichting heeft u in dit geval e-Herkenningsmiddel met niveau 3 nodig. 

  Wilt u graag meer informatie over e-Herkenning? 

  Heeft u eHerkenning? dan kunt u het formulier hieronder direct online invullen.

  Heeft u op dit moment nog geen eHerkenning en wil u toch nu direct een aanvraag indienen? Voor verenigingen of stichtingen bieden we de mogelijkheid om als afgevaardigde in te loggen met een persoonlijke DigiD. 

 • Pdf-documenten

 • Lees ook

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. Zo helpen we elkaar om het risico op besmetting met het coronavirus terug te dringen. Duurt het nog even voor uw paspoort of rijbewijs verloopt? Dan kunt u op een later moment een afspraak maken.

In het gemeentehuis geldt het advies om een mondkapje te dragen.

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus (hoesten, verkoudheid of verhoging)? Dan vragen we u om niet naar het gemeentehuis te komen en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Blijf thuis en laat u zich zo snel mogelijk testen op het coronavirus.

Heeft u zorg of ondersteuning nodig?

Neemt u dan contact op met Zorg in Deurne op telefoonnummer 0493-387 387 of kijk op de nieuwe website zorgindeurne.nl.

Voelt u zich eenzaam en heeft u behoefte aan een praatje?

De medewerkers van LEVgroep Deurne staan voor u klaar. Neemt u gerust contact op met telefoonnummer 0493-352500.

Gelezen