Evenement organiseren

 • Omschrijving

  Wilt u een evenement organiseren, zoals een braderie, optocht, feest, festival, popconcert of een wedstrijd op de openbare weg? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan bij de gemeente waar u het evenement wilt houden.

  Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, hoeft u geen vergunning aan te vragen. Meer hierover leest u onder 'Goed om te weten'. 

  In Deurne is een melding niet nodig.

 • Hoe werkt het?

  Op onderstaande plaatsen heeft u altijd een evenementenvergunning nodig: 

  • de Markt
  • Martinetplein
  • Kasteeltuin (Haageind)
  • Kerkplein - Blasiusstraat (parkeerterrein)
  • op parkeerplaatsen aangewezen voor betaald parkeren

  Wanneer moet u een vergunning aanvragen?

  Wilt u op een andere locatie dan bovenstaande een evenement organiseren? Volg het stappenplan evenementencheck om na te gaan of u een vergunning aan moet vragen en zo ja, welke vergunningen en/of ontheffingen dat zijn.

  Aanvraagformulier evenementenvergunning

  Gebruik het onderstaande formulier voor het aanvragen van een evenementenvergunning. Doe dit uiterlijk 8 weken voor de datum van het evenement. Bent u te laat met indienen? Dan kan de vergunning geweigerd worden. Heeft u een aanvraag ingediend? Dan krijgt u binnen 8 weken bericht.

 • Wat kost het?

  • cat. A. reguliere evenementen met een laag risico € 380,35 leges (tarief 2019)
  • cat. B. evenementen met verhoogde aandacht € 428,90 leges (tarief 2019)
  • cat. C. risicovolle evenementen € 622,90 leges (tarief 2019)

  Het kan zijn dat u nog andere vergunningen of ontheffingen nodig heeft zoals een omgevingsvergunning.

  Als de aanvraag wordt ingediend door:

  • een lokale stichting/vereniging op het gebied van sport en cultuur: 25% doorberekening van de leges van de benodigde vergunning(en) en/of ontheffingen.
  • een lokale ondernemersvereniging: 50% doorberekening van de benodigde vergunning(en) en ontheffingen.
  • een evenementenorganisatie anders dan bovengenoemd dan 100 % doorberekening van de benodigde vergunning(en) en ontheffingen.
 • Goed om te weten

  U hoeft geen evenementenvergunning aan te vragen als:

  • het aantal gelijktijdige bezoekers en/of deelnemers niet meer dan 250 personen bedraagt;

  • het evenement plaatsvindt tussen 10.00 en 0.00 uur. Als de opvolgende dag een zaterdag, zondag of erkende feestdag is op grond van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet, dan mag het evenement tot 01.00 uur duren;

  • er niet  langer dan tot een half uur vóór sluitingstijd van het evenement live- en of versterkte muziek ten gehore gebracht wordt;

  • het evenement geen belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten, daarnaast is de veiligheid van deelnemers en bezoekers geborgd. Van een be-lemmering voor het verkeer is in ieder geval sprake wanneer niet tenminste een vrije doorgang wordt gelaten voor voetgangers en op de rijbaan voor fietsers en/of gemotoriseerd verkeer. De doorgang voor hulpdiensten moet te allen tijde gegarandeerd zijn. Bij een optocht is voldoende begeleiding aanwezig;

  • het evenement niet plaatsvindt op een locatie tijdens de periode dat al een evenementenvergunning voor die locatie is verleend, tenzij met toestemming van de vergunninghouder;

  • het evenement niet plaatsvindt op de Markt, parkeerterrein Blasiusstraat - Kerkplein, Kasteeltuin en Martinetplein en op parkeerplaatsen aangewezen voor betaald parkeren. Voor deze locaties moet u altijd een vergunning aanvragen.

  • er een organisator is die tijdens het evenement ter plaatse aanwezig is en als aanspreekpunt fungeert.

 • Meer informatie

  Evenement in een schuur of loods

  U mag geen evenement organiseren dat vergunningplichtig of vergunningvrij is in een schuur of loods. Deze gebouwen zijn hiervoor niet bedoeld en niet geschikt. Voor deze gebouwen gelden namelijk milieuvergunningen of algemene milieuregels. Het organiseren van een evenement in deze gebouwen is dus in strijd met de milieuwetgeving.

 • Formulieren

  Om een aanvraag digitaal in te dienen is het noodzakelijk om in te loggen met eHerkenning (als bedrijf/organisatie/vereniging). Op deze manier ondertekend u digitaal de aanvraag en hoeft u niets uit te printen en op te sturen. Bent u nog niet in het bezit van eHerkenning? Bekijkt u onderstaande links voor meer informatie.

  Voor eHerkenning zijn er diverse leveranciers met verschillende prijzen en functionaliteiten. Kijk in onderstaande lijst welke voor u het beste is. 

  Leveranciers eHerkenning 

  Als bedrijf of organisatie/stichting heeft u in dit geval e-Herkenningsmiddel met niveau 1 nodig. 

  Wilt u graag meer informatie over e-Herkenning? 

  Heeft u eHerkenning? dan kunt u het formulier hieronder direct online invullen.

  Heeft u op dit moment nog geen eHerkenning en wil u toch nu direct een aanvraag indienen? Bij pdf formulieren kunt u het formulier ook downloaden, invullen en opsturen.

 • Pdf-documenten

 • Lees ook

Terug

Pagina opties