Evenement organiseren

 • Samenvatting

  Actueel

  Op deze pagina vindt u informatie over het organiseren van een bijeenkomst  of activiteit binnen de 'anderhalvemetersamenleving'.

  Wel of geen vergunning?

  Als u een evenement wilt organiseren, hebt u soms een vergunning nodig van de gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor een braderie, kermis, optocht of festival. Voor kleine evenementen, zoals een straatfeest of een buurtbarbecue, is een melding doen bij de gemeente vaak al genoeg.

  U hoeft géén evenementenvergunning aan te vragen als:

  • er minder dan 250 personen gelijktijdig aanwezig zijn of worden verwacht;
  • het evenement plaatsvindt:
   • op zondag, Goede vrijdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste of tweede Kerstdag tussen 13.00 en 0.00 uur;
   • op overige dagen tussen 10.00 en 0.00 uur. Is de opvolgende dag een zaterdag, dan dient het evenement uiterlijk 01.00 uur te worden beëindigd;
  • er niet langer dan tot een half uur vóór de eindtijd van het evenement live- en of versterkte muziek ten gehore wordt gebracht. Het geluidsniveau gemeten op twee meter uit de gevel van een woning bedraagt minder dan 75dB(A);
  • de organisator zorg draagt voor de veiligheid van personen en zaken gedurende het evenement;
  • het evenement geen belemmering vormt voor de bruikbaarheid van de weg. De organisator is gehouden aan het bepaalde in artikel 2:10 van deze verordening;
  • het evenement niet wordt gehouden op door het college aangewezen openbare plaatsen of parkeerplaatsen aangewezen voor betaald parkeren;
  • tijdens het evenement er voor hulpdiensten een vrije doorgang van minimaal 3.5 meter breed en 4.5 meter hoog beschikbaar blijft; en
  • tijdens het evenement de organisator in persoon aanwezig is en deze als aanspreekpunt fungeert.

  Evenement in een schuur of loods

  U mag geen evenement organiseren dat vergunningplichtig of vergunningvrij is in een schuur of loods. Deze gebouwen zijn hiervoor niet bedoeld en niet geschikt. Voor deze gebouwen gelden namelijk milieuvergunningen of algemene milieuregels. Het organiseren van een evenement in deze gebouwen is dus in strijd met de milieuwetgeving.

  Op onderstaande plaatsen heeft u altijd een evenementenvergunning nodig:

  • de Markt centrum Deurne
  • het Martinetplein
  • de Kasteeltuin (Haageind)
  • het Kerkplein - Blasiusstraat (parkeerterrein) Zeilberg
  • op parkeerplaatsen die aangewezen zijn voor betaald parkeren

  Stappenplan evenementencheck

  Wilt u op een andere locatie dan bovenstaand een evenement organiseren? Volg dan eerst het stappenplan evenementencheck om na te gaan of u een vergunning aan moet vragen of een melding moet doen. 

  Vergunning aanvragen

  Kijk bij 'Formulieren' hoe u dit kunt doen. Doe dit uiterlijk 8 weken voor de datum van het evenement. Bent u te laat met indienen? Dan kan de vergunning geweigerd worden. Heeft u een aanvraag ingediend? Dan krijgt u binnen 8 weken bericht.

  Melding doen

  Voor kleine evenementen, zoals een straatfeest of een buurtbarbecue, is een melding doen bij de gemeente vaak al genoeg. U meldt uw klein evenement via het meldingsformulier klein evenement. De melding moet 5 werkdagen voorafgaand aan het evenement worden gedaan.  

 • Wat kost het?

  • cat. A. reguliere evenementen met een laag risico € 396,90 leges (tarief 2021)
  • cat. B. evenementen met verhoogde aandacht € 447,55 leges (tarief 2021)
  • cat. C. risicovolle evenementen € 650,00 leges (tarief 2021)

  Het kan zijn dat u nog andere vergunningen of ontheffingen nodig heeft zoals een omgevingsvergunning.

  Voor doorberekening van de leges gelden verschillende percentages. Als de aanvraag wordt ingediend door:

  • een lokale stichting/vereniging op het gebied van sport en cultuur: 25% doorberekening van de leges van de benodigde vergunning(en) en/of ontheffingen.
  • een lokale ondernemersvereniging: 50% doorberekening van de benodigde vergunning(en) en ontheffingen.
  • een evenementenorganisatie anders dan bovengenoemd dan 100 % doorberekening van de benodigde vergunning(en) en ontheffingen.
 • Meer informatie

  Collectieve festiviteiten Deurne 2021

  De gemeente Deurne heeft voor 2021 onderstaande collectieve festiviteiten 'aangewezen':

  • de viering van Oud & Nieuw (de nacht van 31 december 2021 op 1 januari 2022)
  • Kermis kern Neerkant (vrijdag 2 juli t/m dinsdag 6 juli 2021);-
  • Kermis kern Zeilberg (vrijdag 30 juli t/m dinsdag 3 augustus 2021);
  • Kermis kern Liessel (zaterdag 28 augustus t/m dinsdag 31 augustus 2021);
  • Kermis kern Helenaveen (zaterdag 11 september t/m dinsdag 14 september 2021);

  Deze aanwijzingen zijn onder voorbehoud: Als de regels rondom corona van overheidswege weer strenger worden mag het evenement niet plaatsvinden.

  Het hele aanwijzingsbesluit vindt u op overheid.nl.

 • Formulieren

  Met het formulier hieronder vraagt u een evenementenvergunning aan. Let op, hiervoor heeft u Digid of Eherkenning nodig. 

 • Pdf-documenten

 • Misschien ook interessant voor u

Terug

Pagina opties

Verbouwing gemeentehuis

Het gemeentehuis wordt verbouwd. De afdeling Publiekszaken verhuist tijdelijk naar Harmoniestraat 5. Daar kunt u vanaf 30 augustus terecht voor het aanvragen en afhalen van paspoort, rijbewijs, etc. Hier kunnen inwoners ook terecht voor het ophalen van de PMD-zakken.

Zorg in Deurne blijft tijdens de eerste fase van de verbouwing nog in het gemeentehuis, evenals college, directie en griffie. De toegang tot het gemeentehuis is tijdelijk via de zijingang aan de Oude Martinetstraat.

Openingstijden

Gelezen