Evenementenrooster

 • Samenvatting

  Evenementen in 2022

  Op dit moment hebben we nog altijd te maken met beperkende maatregelen vanwege het coronavirus. We weten ook nog niet zeker wat dit betekent voor evenementen in 2022. De maatregelen voor evenementen zijn in de afgelopen periode wel verder versoepeld maar het blijft onzeker hoe de maatregelen er de komende periode en in het vervolg in 2022 uit gaan zien. De landelijke maatregelen blijven hiervoor leidend.

  Meld uw evenement aan

  Ondanks de huidige situatie willen we graag weten welke evenementen er naar verwachting in 2022 plaatsvinden. Daarom vragen we organisatoren om vóór 8 december aan te geven of zij in 2022 een evenement willen organiseren en wat voor soort evenement dit is. Gebruik hiervoor het formulier op de website: Opgave evenement voor jaarlijks evenementenrooster

  Het evenementenrooster wordt gebruikt om te beoordelen of meerdere vergunningplichtige evenementen tegelijkertijd kunnen plaatsvinden, zonder dat dit tot onoverkomelijke bezwaren leidt. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk vergunningplichtige evenementen bekend zijn bij de gemeente. Als er mogelijkerwijs problemen verwacht worden als gevolg van een samenloop van evenementen, worden de betrokken organisatoren tijdig ingelicht.

  Evenementenvergunning aanvragen

  Voordat het evenement plaatsvindt, moet de organisator op tijd een aanvraag voor een evenementenvergunning indienen. Pas dan kan worden beoordeeld of aan alle wettelijke eisen wordt voldaan en of de vergunning kan worden verleend. Het kan zijn dat er vanwege het coronavirus aanvullende voorschriften opgelegd worden.

  Verbouwing gemeentehuis

  Organisaties van evenementen op de Markt moeten er rekening mee houden dat het gemeentehuis en een gedeelte van de Markt (rijloper) dit jaar en in 2022 mogelijk niet gebruikt kunnen worden vanwege de verbouwing van het gemeentehuis.

  Wij vragen organisatoren met wensen hierover zich op tijd te melden zodat we samen tot de best passende oplossing kunnen komen.

  Tot slot

  Voor een vermelding op de evenementenkalender van VVV Deurne kunt u uw evenement online aanmelden op www.vvvdepeel.nl.

 • Formulieren

  Wij vragen u het formulier in te vullen vóór 8 december van elk jaar. De opgegeven evenementen nemen wij mee in het evenementrooster van het daaropvolgend kalenderjaar.

 • Misschien ook interessant voor u

Terug

Pagina opties

Verbouwing gemeentehuis

Het gemeentehuis wordt verbouwd. De afdeling Publiekszaken is tijdelijk verhuisd naar Harmoniestraat 5. Daar kunt u terecht voor het aanvragen en afhalen van paspoort, rijbewijs, enzovoorts. Maak hiervoor wel eerst een afspraak. U kunt hier ook terecht voor het ophalen van PMD-zakken.

Zorg in Deurne blijft tijdens de eerste fase van de verbouwing nog in het gemeentehuis, evenals het college, de directie en de griffie. De toegang tot het gemeentehuis is tijdelijk via de zijingang aan de Oude Martinetstraat 2.

Openingstijden

Mondkapje verplicht

Bezoekt u het gemeentehuis of Zorg in Deurne? Dan is het dragen van een mondkapje weer verplicht.

Gelezen