Financiële tegemoetkoming in het gebruik van individueel vervoer

 • Omschrijving

  Kunt u om medische redenen geen gebruik maken van de Taxbus? Dan kan  individueel vervoer nodig zijn. Individueel vervoer is een financiële tegemoetkoming voor de meerkosten van gebruik van de taxi, rolstoeltaxi of (eigen) auto.

  Woont u in een WIz-instelling of in een daarmee vergelijkbare woonvorm dan kunt u ook aanspraak maken op een vergoeding. Dit geldt ook voor inwoners die voor korte of middellange afstanden gebruik kunnen maken van een scootmobiel of daar waar het echtelieden betreft die beiden een tegemoetkoming aanvragen.

 • Contact met Zorg in Deurne

  U kunt op verschillende manieren contact opnemen met Zorg in Deurne:

  • Telefoon:  (0493) 387 387  (maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur)
  • Digitaal: U kunt een mail sturen naar info@zorgindeurne.nl 
  • Post: Stuur uw brief naar: Zorg in Deurne, Postbus 3, 5750 AA Deurne
  • Bezoekadres: Oude Martinetstraat 2 (zij-ingang gemeentehuis)
  • Website: www.zorgindeurne.nl

  De consulenten van Zorg in Deurne werken op een centrale locatie in Deurne (Oude Martinetstraat 2). Een gesprek met een consulent vindt doorgaans bij u thuis plaats.

 • Lees ook

Terug

Pagina opties