Gebruiksmelding brandveilig gebruik

 • Omschrijving

  Gebruiksmelding

  Er zijn landelijke regels voor het brandveilig gebruik van overige plaatsen ('niet-bouwwerken' zoals tenten bij evenementen, tribunes, e.d.) vastgesteld.

  U hoeft geen gebruiksmelding in te dienen als:

  • u al een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerken heeft voor de activiteit
  • u een evenementenvergunning nodig heeft. In dat geval levert u namelijk de gegevens voor brandveiligheid al aan bij die aanvraag.

  U moet wel een gebruiksmelding indienen wanneer u een activiteit organiseert:

  • op een plaats en daar ook een tijdelijke verblijfsruimte (bouwsel) plaatst. Bijvoorbeeld een (bijeenkomst)tent, tribune of een podium.
  • in een tijdelijke verblijfsruimte bedrijfsmatig of voor verzorqinq nachtverblijf biedt aan meer dan 10 personen
  • in de tijdelijke verblijfsruimte verzorging biedt aan meer dan 10 personen onder 12 jaar of meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen
  • een tijdelijke verblijfsruimte heeft die is bestemd voor meer dan 150 personen

  De melding moet ten minste vier weken voor de start van de activiteit worden ingediend bij de gemeente.

 • Pdf-documenten

Terug

Pagina opties