Gemeentegrond gebruiken

 • Omschrijving

  Als u grond van de gemeente wilt gebruiken, hebt u toestemming nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld als u gemeentegrond wilt gebruiken:

  • als tuin of wei;
  • voor opslag van bouwmaterialen;
  • om een container op te plaatsen.
 • Hoe werkt het?

  U vraagt de gemeente of u de grond mag gebruiken. Geef daarbij de volgende informatie:

  • Waarvoor u de grond wilt gebruiken
  • Van wanneer tot wanneer u de grond wilt gebruiken

  Als de gemeente akkoord gaat, mag u de grond gebruiken. De gemeente blijft wel eigenaar van de grond.

 • Wat kost het?

  Kosten gebruik gemeentegrond

  • de eerste maand  € 31,70. De eerste maand wordt altijd vol berekend ook al is het gebruik geen volle maand.
  • tweede en elke volgende maand per maand (of gedeelte) € 15,79.
  • bij ingebruikname van een betaalde parkeerplaats, per dag (maandag tot en met zaterdag) per parkeerplaats of gedeelte daarvan € 7,90.

  Waarborgsom

  Voordat de gemeentegrond in gebruik wordt genomen moet u een waarborgsom betalen. De hoogte van de waarborgsom is

  • voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een ontheffing voor het in gebruik hebben van gemeentegrond € 89,15;
  • bij ingebruikname van gemeentegrond ten behoeve van renovatieprojecten voor minder dan vijf woningen of daarmede vergelijkbaar ruimtebeslag € 316,97;
  • bij ingebruikname van gemeentegrond van renovatieprojecten voor vijf tot vijftien woningen of daarmede vergelijkbaar ruimtebeslag € 949,86;
  • bij ingebruikname van gemeentegrond voor meer dan vijftien woningen of daarmede vergelijkbaar ruimtebeslag € 1.900,77

  De waarborgsom wordt onder aftrek van de kosten voor het gebruik van de gemeentegrond gerestitueerd. Is er schade aan de in gebruik genomen gemeentegrond ontstaan door het plaatsen van de voorwerpen? Dan vragen wij u om de schade te herstellen. Doet u dit niet, dan brengen wij de kosten van de herstelwerkzaamheden in mindering op de waarborgsom en worden de meerdere kosten op u verhaald.

 • Pdf-documenten

 • Misschien ook interessant voor u

Terug

Pagina opties

Openingstijden gemeentehuis

De openingstijden van het gemeentehuis en de balie Publiekszaken zijn als volgt:

Wij werken op afspraak. Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. U kunt alleen per telefoon een afspraak maken, bel naar 0493-38 77 11. We overleggen dan met u hoe dringend de afspraak is. Wist u dat u veel zaken al gemakkelijk vanuit thuis kunt regelen

In het gemeentehuis is het dragen van een mondkapje verplicht.

Heeft u klachten, zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf dan thuis en maak een (nieuwe) afspraak als u klachtenvrij bent.

Gelezen