Geocaching

 • Samenvatting

  In Nederland is het geocaching, het zoeken naar verborgen schatten met een GPS aan de hand van geografische coördinaten, een snelgroeiende recreatieve activiteit.

  Ook in de gemeente Deurne worden steeds meer caches (schatten) verborgen, gezocht en gevonden. De gemeente Deurne staat open voor deze leuke en sportieve activiteit, wel willen we voorkomen dat er overlast en onveilige situaties ontstaan in het openbaar gebied, wijken of de natuur.

  Een cache mag zonder ontheffing of vergunning geplaatst worden, u moet zich hierbij wel aan een aantal regels houden.

  Regels van de gemeente bij geocaching

  Een cache mag worden geplaatst als u zich houdt aan de spelregels in de handleiding en de volgende aanvullende regels:

  • U mag geen cache plaatsen op of aan bomen;
  • De gemeente houdt bij het uitvoeren van haar taken geen rekening met de aanwezigheid van een cache. Wij kunnen en mogen een cache weg laten halen als deze schade of overlast geeft. U kunt als eigenaar van de cache de gemeente hierop niet aanspreken of aansprakelijk stellen;
  • U mag geen schade of hinder veroorzaken in de natuur of aan gemeentelijke eigendommen;
  • U moet ervoor zorgen dat de locatie van de cache te bereiken is via de openbare weg of openbare locatie;
  • U moet er ook voor zorgen dat een cache geen nadelig effect heeft op de verkeersveiligheid of de bruikbaarheid van de openbare weg;
  • U mag niet met gereedschap diep in de gemeentegrond graven.
  • Op een particulier terrein, waarop gebouwen staan en waarin mensen verblijven (zoals een woning, school of bedrijf) mag u geen overlast veroorzaken met geocaching;
  • Diegene die de cache plaatst is zelf verantwoordelijk voor zijn cache. Met de plaatsing van een cache ontziet de eigenaar de gemeente Deurne van iedere aansprakelijkheid die als gevolg van het plaatsen, zoeken en vinden van de cache kan ontstaan.

  Wilt u meer weten over geocaching? Kijk dan op de website www.geocaching.nl.

Terug

Pagina opties

Verbouwing gemeentehuis

Het gemeentehuis wordt verbouwd. De afdeling Publiekszaken verhuist tijdelijk naar Harmoniestraat 5. Daar kunt u vanaf 30 augustus terecht voor het aanvragen en afhalen van paspoort, rijbewijs, etc. Hier kunnen inwoners ook terecht voor het ophalen van de PMD-zakken.

Zorg in Deurne blijft tijdens de eerste fase van de verbouwing nog in het gemeentehuis, evenals college, directie en griffie. De toegang tot het gemeentehuis is tijdelijk via de zijingang aan de Oude Martinetstraat.

Openingstijden

Gelezen