Groenstroken

 • Actueel

  Actualiseren afspraken of overeenkomsten groenstroken
  In het verleden hebben sommige inwoners van Deurne een groenstrook gehuurd van de gemeente Deurne. Ze zijn met de gemeente een overeenkomst aangegaan of er zijn afspraken gemaakt over deze zogenaamde ‘reststroken’. Veel van de overeenkomsten of afspraken dateren al van een hele tijd geleden, soms zelfs uit de jaren ‘70 of ‘80.

  Een medewerker komt de situatie bekijken
  In de komende maanden gaat de gemeente de overeenkomsten en afspraken nog een keer tegen het licht houden om te bekijken of deze juist worden uitgevoerd. Hiervoor wordt onder andere de situatie ter plekke bekeken. Als u een groenstrook van de gemeente in gebruik heeft, komt een medewerker van de gemeente bij u kijken om de feitelijke situatie vast te stellen. U hoeft hiervoor niet thuis te blijven, in de meeste gevallen kan dit zonder het perceel te hoeven betreden. Als dat wel nodig is, wordt daar met u een afspraak voor gemaakt. De medewerker die komt kijken, kan zich legitimeren. Ook inventariseren we illegaal gebruik van gemeentelijke groenstroken als die tijdens het onderzoek aan het licht komen. 

  Vragen?
  Vooralsnog gaat het om een eerste inventarisatie van de gemaakte afspraken of gesloten overeenkomsten. Mocht de gemeente vragen hebben over de afspraken of overeenkomst of over de feitelijke situatie, dan nemen zij contact met u op. Dit gebeurt ook als blijkt dat uw contract of afspraak in aanmerking komt voor vernieuwing of bijstelling. Als u zelf vragen heeft, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente, telefoonnummer (0493) 38 77 11 of e-mail info@deurne.nl.

 • Omschrijving

  Het beleid inzake verkoop reststroken is vastgelegd in de nota groenstroken 2015. Een verkorte versie van de nota is hieronder weergegeven. De prijzen genoemd in deze nota zijn van 2015 en niet meer van toepassing. Voor de prijzen kunt u kijken onder het kopje ‘Wat kost het?’

  De gemeente beoordeeld per situatie of we willen meewerken aan de verkoop van een groenstrook / stukje gemeentegrond naast uw woning. Bij deze beoordeling zijn in ieder geval onderstaande voorwaarden van toepassing.

  • Uw woning ligt binnen de bebouwde kom.
  • Het bij te voegen perceel is niet groter dan 50% van het oppervlak van uw huidige perceel.
  • Het bij te voegen perceel is maximaal 150 m2. Voorbeeld: uw perceel is 250 m2 , in dat geval kunt u maximaal 125  m2 bijkopen. Uw perceel is 350 m2, in dat geval kunt u maximaal 150 m2 bijkopen.
  • Het perceel is niet nodig voor de kwaliteit van de buitenruimte.
  • Er ontstaat geen onveilige situatie.
  • De natuurwaarde van de omgeving wordt niet aangetast. Dit is voor u lastig te bepalen, u moet hierbij denken aan percelen grenzend aan plantsoenen of lanen. Maar ook aan hoekpercelen bij twee elkaar kruisende wegen waardoor er te weinig zicht overblijft van de ene weg in de andere of als het perceel in of aan een bos ligt of in of aan een natuurgebied.

  Zoals u wellicht weet is duurzaamheid en wateropvang / klimaatadaptie de laatste jaren een steeds grotere rol gaan spelen bij de beoordeling van verzoeken tot aankoop van een groenstrook. Het beleid is daarop nog niet aangepast, maar maakt wel dat we meer terughoudend zijn in het verkopen van reststroken. Dit is immers een belangrijke overweging.

  Wilt u weten of u grond kunt aankopen? Dien dan een verzoek in bij de gemeente.

  Als u geen eigenaar van de woning bent maar deze huurt is het misschien mogelijk om de grond te huren in plaats van deze te  kopen.

  Voortuin of achtertuin?

  Om de precieze begrenzing van voortuin (voorerfgebied) en achtertuin (achtererfgebied) te bepalen wordt gewerkt met een denkbeeldige lijn. Die lijn loopt door het hoofdgebouw op 1 meter achter de voorgevel. De lijn komt bij de zijgevel uit het hoofdgebouw en loopt dan verder over het erf evenwijdig aan het openbaar toegankelijk gebied. Het al dan niet bebouwde gedeelte van het perceel bij het hoofdgebouw dat is gelegen achter die lijn, is de achtertuin. Deze methodiek is identiek aan de regels voor vergunningvrij bouwen

  Let er in hoeksituaties op dat de lijn het hoofdgebouw niet opnieuw mag doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw mag komen. Het kan betekenen dat in hoeksituaties de lijn niet evenwijdig met het openbaar gebied kan lopen, maar langs de zijgevel en het verlengde daarvan naar achteren loopt. Het erf dat recht achter het hoofdgebouw is gelegen, is altijd de achtertuin. In bijgaande tekening is een aantal situaties weergegeven van de ligging van de achtertuin.

  N.B. Uw woning ligt buiten de bebouwde kom of u heeft een bedrijf of het perceel dat u wilt kopen is groter dan toegestaan en u valt daarom niet onder deze regeling. Neem dan gerust contact op met de gemeente. Mogelijk is dan een andere regeling op uw situatie van toepassing.

 • Hoe werkt het?

  Een verzoek tot aankoop kunt u richten aan info@deurne.nl. Levert u bij dit verzoek een tekening waarop staat aangegeven welk perceel van u is en welk perceel u wilt aankopen.  

 • Wat kost het?

  De gemeente hanteert vaste prijzen voor het verkopen van grond. De prijs verschilt per kerkdorp. De situering grenzend aan voor of achtertuin is mede bepalend voor de uiteindelijk grondprijs. De gemeente heeft voor de bebouwde kom van Deurne, Liessel, Vlierden, Neerkant en Helanaveen de gemiddelde waarde bepaald op basis van de WOZ grondwaarde.

  Voorerfgebied Deurne                 Liessel / Vlierden Neerkant / Helenaveen
  Verkoop- en huurprijzen (kosten koper 2020)
  Koop € 35,40 / m2 € 28,64 / m2 € 27,68 / m2
  Huur € 1,47 / m2 € 1,19 / m2 € 1,13 / m2
  Achtererfgebied Deurne               Liessel / Vlierden Neerkant / Helenaveen
  Verkoop- en huurprijzen (kosten koper)
  Koop € 118,00 / m2 € 98,67 / m2 € 90,50 / m2
  Huur € 4,90/ m2 € 4,12 / m2 € 3,78 / m2

 • Pdf-documenten

 • Lees ook

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. Zo helpen we elkaar om het risico op besmetting met het coronavirus terug te dringen. Duurt het nog even voor uw paspoort of rijbewijs verloopt? Dan kunt u op een later moment een afspraak maken.

In het gemeentehuis geldt het advies om een mondkapje te dragen.

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus (hoesten, verkoudheid of verhoging)? Dan vragen we u om niet naar het gemeentehuis te komen en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Blijf thuis en laat u zich zo snel mogelijk testen op het coronavirus.

Heeft u zorg of ondersteuning nodig?

Neemt u dan contact op met Zorg in Deurne op telefoonnummer 0493-387 387 of kijk op de nieuwe website zorgindeurne.nl.

Voelt u zich eenzaam en heeft u behoefte aan een praatje?

De medewerkers van LEVgroep Deurne staan voor u klaar. Neemt u gerust contact op met telefoonnummer 0493-352500.

Gelezen