Grond kopen, huren of pachten

 • Omschrijving

  De gemeente is eigenaar van stukken grond in de gemeente. Soms kunt u een stuk grond van de gemeente kopen, huren of pachten. Bijvoorbeeld bouwkavels, landbouwgrond of groenstroken.

  Door het tekenen van een koopovereenkomst, wordt u eigenaar van de grond. Als u gaat u pachten of huren dan mag u de grond gebruiken. Grond pachten kan alleen als u de grond wilt gebruiken voor landbouw.

  Agrarische grond
  De gemeente Deurne stelt landbouwkavels ter beschikking ter uitoefening van de landbouw. U kunt zich elk jaar inschrijven, dit geldt ook voor niet Deurnenaren. Informatie over het inschrijven, de voorwaarden en het formulier vindt u tijdig op onze website.

  De inschrijving voor de pacht van agrarische gronden wordt medio december 2019 geopend
  We geven de kavels in pacht uit aan de hoogste bieders, maar behouden ons het recht toe van gunning aan een andere inschrijver. Onder de knop 'Pdf-documenten' vindt u de pachtovereenkomst, de brochure en het inschrijfformulier. Onderaan het inschrijfformulier vindt u de inschrijf- en uitgiftevoorwaarden. Wij adviseren u deze voorwaarden eerst te lezen voordat u het inschrijfformulier invult.

  Inschrijven via mail of persoonlijk inleveren
  Het inschrijfbiljet kunt u tot woensdag 22 januari 2020 12.00 uur per mail verzenden aan: inschrijvingpacht@deurne.nl. U kunt deze ook persoonlijk inleveren op vertoning van uw legitimatiebewijs. Dit kan alléén op woensdag 22 januari tussen 11.00 en 12.00 uur  bij de servicebalie in het gemeentehuis van Deurne aan de Markt 1. Alleen correct ingevulde en tijdig ingediende formulieren worden in behandeling genomen. U krijgt direct een ontvangstbevestiging. 

 • Hoe werkt het?

  U onderzoekt of u het stuk grond dat u wilt kopen, huren of pachten voor uw doel kunt gebruiken:

  • Bekijk welke bestemming de grond heeft. Dit doet u via Ruimtelijkeplannen.nl.
  • Ga na wat u wel en niet mag doen met de grond. Dit staat in een Kadastraal bericht eigendom. U bestelt dit bericht bij het Kadaster.

  Neem daarna contact op met de gemeente over het stuk grond.

 • Meer informatie

  Verschil tussen huur en pacht

  Grond die gepacht wordt, mag alleen worden gebruikt voor landbouw. Een pachtovereenkomst moet in veel gevallen worden goedgekeurd door de Grondkamer. Een huurovereenkomst niet. Een pachtovereenkomst geldt voor een bepaalde tijd. Een huurovereenkomst kan ook voor onbepaalde tijd gelden.

  Bodemvervuiling

  Vóór aankoop van de grond moet duidelijk zijn of de bodem vervuild is. De verkoper moet u hierover informeren. Een bodemonderzoek laat zien of de bodem vervuild is. Laat daarom eerst een bodemonderzoek doen.

 • Pdf-documenten

 • Lees ook

Terug

Pagina opties