Hondenvoorzieningen

 • Samenvatting

  De gemeente Deurne wil graag dat de openbare ruimte toegankelijk is voor iedereen. Het uitlaten van honden is hier onderdeel van, maar ook het voorkomen van overlast van hondenpoep. Daarom is er gezorgd voor een aantal voorzieningen zoals afvalbakken, losloopterreinen en uitlaatvelden. Ook gelden er bepaalde regels waar u zich als hondenbezitter aan moet houden om overlast te voorkomen. U vindt die regels hieronder.

  Hond aan de lijn en opruimplicht

  Binnen de bebouwde kom moeten honden verplicht aangelijnd zijn en moeten uitwerpselen worden opgeruimd, tenzij anders aangegeven (uitlaatzones / losloopveldjes). Buiten de bebouwde kom mogen honden los lopen en hoeft er niet te worden opgeruimd, tenzij anders aangeven (denk aan natuurgebieden, begrazingsgebieden, particuliere terreinen).

  U bent verplicht de uitwerpselen direct op te ruimen. Gooi het zakje daarna dichtgeknoopt in een hondenafvalbak en dus niet op een veldje van een hondenuitlaatplaats of in een kolk.

  Hondenuitlaatplaats (Hup)

  Dit is een zone gemarkeerd met borden. Binnen deze zone geldt aanlijnplicht maar géén opruimplicht.

  Losloopveld

  Dit is een afgerasterd terrein waar u uw hond kunt laten rennen. Op deze veldjes mag de hond los lopen maar geldt wél de opruimplicht.

 • Pdf-documenten

 • Misschien ook interessant voor u

Terug

Pagina opties

Verbouwing gemeentehuis

Het gemeentehuis wordt verbouwd. De afdeling Publiekszaken verhuist tijdelijk naar Harmoniestraat 5. Daar kunt u vanaf 30 augustus terecht voor het aanvragen en afhalen van paspoort, rijbewijs, etc. Hier kunnen inwoners ook terecht voor het ophalen van de PMD-zakken.

Zorg in Deurne blijft tijdens de eerste fase van de verbouwing nog in het gemeentehuis, evenals college, directie en griffie. De toegang tot het gemeentehuis is tijdelijk via de zijingang aan de Oude Martinetstraat.

Openingstijden

Gelezen