Huisvesting arbeidsmigranten

 • Omschrijving

  Wilt u in de gemeente Deurne arbeidsmigranten huisvesten? Dan moet deze huisvesting voldoen aan regels. Deze regels staan in de beleidsnotitie ‘Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten 2019’, die is vastgesteld door de gemeenteraad. We raden ondernemers of andere partijen die arbeidsmigranten willen huisvesten aan deze regels goed door te nemen, om te zien wat de mogelijkheden zijn en waar rekening mee moet worden gehouden.

  De gemeente Deurne vindt het belangrijk dat mensen die hier komen werken ook op een goede manier kunnen wonen of verblijven. Arbeidsmigranten die langer in Nederland verblijven, wonen meestal in normale woningen. Voor werknemers die een kortere periode in ons land verblijven, wordt andere huisvesting geregeld. Voor die huisvesting is er de beleidsnotitie ‘Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten 2019’. Het gaat om verblijf van maximaal één jaar. Als de arbeidsmigrant hier langer wil verblijven, moet hij of zij zich richten op de normale woningmarkt.

  Volgens de regels kan er in beginsel op elke locatie gehuisvest worden, mits het past in de omgeving, het woon- en leefklimaat goed is, er goede parkeermogelijkheden zijn, de locatie goed bereikbaar is en er draagvlak is in de buurt. 

  Soorten huisvesting

  Naast normale woningen of kamerverhuur kunnen tijdelijke arbeidsmigranten ook gehuisvest worden in woonunits (maximaal 6 maanden per jaar), grootschalige bebouwing (nieuwbouw is niet toegestaan op een bedrijventerrein of in het buitengebied), op een agrarisch bedrijf of op een locatie van vrijkomende agrarische of niet-agrarische bebouwing.

  Beheer

  De huisvesting van arbeidsmigranten mag niet leiden tot overlast voor de omgeving. Bij meer dan 4 personen, die samen geen huishouden vormen, moet de partij die huisvest een exploitatievergunning aanvragen. Volgens deze vergunning moeten er allerlei zaken geregeld worden voor het beheer op de locatie. Voor een locatie met meer dan 10 arbeidsmigranten geldt dat er 24-uurs beheer met permanente bereikbaarheid moet zijn.

 • Goed om te weten

  Verder gelden de volgende regels:

  • Maximaal 10% van het totale aantal inwoners in de gemeente Deurne mag arbeidsmigrant zijn. Dit zijn 3.237 arbeidsmigranten
  • Bij een locatie tot 100 personen mag er binnen een straal van 250 meter niet nog een locatie gevestigd zijn
  • Voor een locatie met 100 personen of meer is deze afstand 500 meter
  • Er is ruimte voor drie experimenten: innovatieve huisvesting aan de rand van een kern, op of aan de rand van een bedrijventerrein of op een bestaand recreatieterrein. De gemeenteraad bepaalt of deze experimenteerruimte wordt geboden.
  • Gemeente Deurne staat voor een goede huisvesting van arbeidsmigranten. Locaties moeten voldoen aan de landelijk geaccepteerde SNF-norm (Stichting Normering Flexwonen). Deze normering bevat regels om ervoor te zorgen dat de huisvesting goed geregeld is, bijvoorbeeld regels over privacy en voorzieningen.
  • In een normale woning mogen maximaal 4 arbeidsmigranten wonen. Dit wordt gezien als vergelijkbaar met een normaal gezin. Met een kamerverhuurvergunning mogen er maximaal 5 tot 10 arbeidsmigranten wonen. Hiermee wil de gemeente voorkomen dat er te veel mensen in één woning wonen.
  • Ondernemers of andere partijen die arbeidsmigranten huisvesten moeten zorgen voor een maatschappelijke bijdrage om de arbeidsmigranten lokaal te verbinden
 • Pdf-documenten

 • Lees ook

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als dat echt nodig is

Zo houden we het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk. Bel voor het maken van een afspraak met 0493-387711. Samen met u overleggen we dan hoe dringend uw verzoek is.

Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u thuis te blijven en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Kan de afspraak niet wachten? Neem dan contact met ons op.

Het gemeentehuis heeft aangepaste openingstijden in de zomervakantie

Actuele informatie over de openingstijden.

Bezoek aan de milieustraat

Er gelden richtlijnen in verband met het coronavirus. Neem deze goed door voordat u de milieustraat bezoekt

Gelezen