Informatie over beleid of besluiten opvragen (Who-verzoek)

 • Omschrijving

  Als u informatie over het beleid of besluiten van de gemeente wilt opvragen, doet u een Who-verzoek. Who staat voor de Wet hergebruik van overheidsinformatie. Deze wet houdt in dat informatie van de overheid zo veel mogelijk openbaar moet zijn. De informatie die u via een Who-verzoek krijgt, mag u bovendien opnieuw gebruiken. U dient een Who-verzoek in bij de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  Indienen Who-verzoek

  U dient een Who-verzoek schriftelijk in. Het is niet mogelijk om een Who-verzoek per fax of e-mail in te dienen. In het Who-verzoek moet het volgende staan:

  • uw adres en uw handtekening
  • de vermelding dat het om een Who-verzoek gaat
  • zo precies mogelijke beschrijving welke informatie uw wilt hergebruiken en eventueel hoe lang u deze informatie wilt hergebruiken
  • hoe u de informatie wilt ontvangen

  Behandelen Who-verzoek

  • De gemeente beslist binnen 4 weken op uw verzoek.
  • De gemeente kan deze termijn verlengen met 4 weken. De gemeente moet uitleggen waarom de termijn verlengd wordt. Dit moet zij schriftelijk doen, voordat de eerste 4 weken voorbij zijn.
  • Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? U kunt binnen 6 weken een bezwaar indienen.

  Afwijzen Who-verzoek

  Zie hiervoor het kopje ”meer informatie”.

  Kosten Who-verzoek

  De gemeente kan voor het hergebruik van informatie kosten van vermenigvuldiging, verstrekking en verspreiding in rekening brengen.

 • Hoe lang duurt het?

  U krijgt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn verlengen met 4 weken.

  Bezwaar maken

  • Als de gemeente niet op tijd beslist, kunt u bij de gemeente bezwaar maken.
  • Wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.
 • Misschien ook interessant voor u

 • Wetgeving

Terug

Pagina opties

Openingstijden gemeentehuis

De openingstijden van het gemeentehuis en de balie Publiekszaken zijn als volgt:

Wij werken op afspraak. Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is.

Wist u dat u veel zaken al gemakkelijk vanuit thuis kunt regelen

In het gemeentehuis is het dragen van een mondkapje verplicht.

Heeft u klachten, zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf dan thuis en maak een (nieuwe) afspraak als u klachtenvrij bent.

Gelezen