Integrale centrumvisie

 • Samenvatting

  Samen keuzes maken! Dat is de titel van de Integrale Centrumvisie Deurne. In deze visie, die de gemeente samen met bewoners, ondernemers, Centrummanagement, vastgoedeigenaren en andere betrokken partijen heeft opgesteld, worden keuzes gemaakt voor de toekomst van het centrum.

  In december 2020 heeft de gemeenteraad de Integrale Centrumvisie Deurne vastgesteld. Onderaan deze pagina kunt u de Integrale Centrumvisie lezen. Ook vindt u daar de infographic, die een beeld geeft van de Integrale Centrumvisie in één oogopslag.

  Van ‘place to buy’ naar ‘place to be’

  De afgelopen jaren hebben er veel inspanningen plaatsgevonden om het centrum van Deurne economisch beter te laten functioneren, meer sfeer en beleving toe te voegen en de leegstand terug te dringen. Ondanks deze inspanningen is de leegstand toegenomen. De leegstand bedraagt 24% in meters en 15% in panden. Dit is flink hoger dan in plaatsen van een vergelijkbare grootte. Door trends en ontwikkelingen, als kopen via internet, zal de leegstand waarschijnlijk verder toenemen. Dit betekent dat het aantal winkels afneemt. Er komt meer ruimte voor een mix van wonen, werken, winkelen, verblijven en (sociaal) maatschappelijk. Het centrum verandert van een ‘place to buy’ naar een ‘place to be’.

  Drie gebieden

  Met de integrale centrumvisie bouwt de gemeente, in samenwerking met alle partners in het centrum, voort op het centrumplan ‘Samen Deurne Centrum verbeteren’, aangevuld met een frisse blik op de toekomst. De Integrale Centrumvisie gaat uit van een gewenste verdeling van het centrum in drie gebieden:

  1. Een compact kernwinkelgebied met optimale mogelijkheden voor winkels (‘perspectiefrijk gebied’)
  2. Een beheersgebied met een functiemenging van bestaande winkels in combinatie met wonen, dienstverlening en (sociaal) maatschappelijk (Stationsstraat zuid)
  3. Transformatiegebied met een mix van winkels, wonen, dienstverlening, cultuur en (sociaal) maatschappelijk (Kerkstraat, Molenstraat en Helmondseweg)

  Deze driedeling moet ervoor zorgen dat winkels en horeca zich meer concentreren in een gebied rond de Markt, Dr. Anna Terruweplein, Martinetplein en Wolfsberg. In dit gebied worden publiekstrekkende functies toegestaan. Wonen op de begane grond is niet toegestaan. In de transformatiegebieden krijgen functies als wonen, dienstverlening, (sociaal) maatschappelijk en cultuur ruim baan. Als een gebouw verandert van bestemming, komt de detailhandelsbestemming te vervallen. Dat geldt ook bij een leegstand van meer dan drie jaar. In het beheersgebied wordt functiemenging tussen winkels en andere functies toegestaan.

  Uitvoeringsprogramma

  De verandering van het centrum gaat niet vanzelf. Er is nog veel werk te doen. Het is nu zaak om de plannen uit de Integrale Centrumvisie in de praktijk te brengen. De visie wordt vertaald in een actueel omgevingsplan voor het centrum. Daarnaast zet de gemeente in op het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte: aantrekkelijker verbindingsstraten en meer groen. Met een aanjaagteam stimuleren en faciliteren de samenwerkende partijen de gewenste veranderingen. Gemeente, ondernemers, Centrummanagement, bewoners, Vereniging van Vastgoedeigenaren en andere partners zetten hier samen de schouders onder. Er wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld en uitgevoerd, waarvoor de gemeenteraad € 150.000 beschikbaar heeft gesteld.

  In samenspraak

  De Integrale Centrumvisie is opgesteld in een uitgebreid interactief proces met alle partijen die bij het centrum betrokken zijn. Er zijn gesprekken gevoerd met Centrummanagement, Vereniging van Vastgoedeigenaren, Ondernemend Deurne, VVV, Markthoreca en bewoners. Er vonden drie openbare meedenkbijeenkomsten plaats waar elke keer circa 70 personen aanwezig waren. Een provinciale retailcommissie heeft een duidelijk advies uitgebracht. De raadscommissie is tussentijds betrokken en er vond een excursie voor raadsleden, bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en Centrummanagement plaats in Helmond en Venray om inspiratie op te doen en te leren van elkaars ervaringen.

 • Pdf-documenten

Terug

Pagina opties

Verbouwing gemeentehuis

Het gemeentehuis wordt verbouwd. De afdeling Publiekszaken is tijdelijk verhuisd naar Harmoniestraat 5. Daar kunt u terecht voor het aanvragen en afhalen van paspoort, rijbewijs, enzovoorts. Maak hiervoor wel eerst een afspraak. U kunt hier ook terecht voor het ophalen van PMD-zakken.

Zorg in Deurne blijft tijdens de eerste fase van de verbouwing nog in het gemeentehuis, evenals het college, de directie en de griffie. De toegang tot het gemeentehuis is tijdelijk via de zijingang aan de Oude Martinetstraat 2.

Openingstijden

Mondkapje verplicht

Bezoekt u het gemeentehuis of Zorg in Deurne? Dan is het dragen van een mondkapje weer verplicht.

Gelezen