Integrale centrumvisie

 • Omschrijving

  CentrumvisieDenkt u ook mee over een toekomstbestendig centrum?

  Wij vinden het belangrijk dat Deurne een vitaal, groen en levendig centrum heeft. Maar wat verstaan we daar precies onder? En hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? De komende tijd gaan we aan de slag met het opstellen van een ‘integrale centrumvisie’. En daar kunt u een waardevolle bijdrage aan leveren. Tijdens drie bijeenkomsten werken we samen stap voor stap toe naar een visie en een uitvoeringsprogramma met concrete projecten en activiteiten. Wilt u meedenken? Meld u dan aan voor deze bijeenkomsten.

  De eerste bijeenkomst vond plaats op woensdag 12 juni in het Cultuurcentrum. Tijdens deze bijeenkomst hebben we de ruim 70 aanwezige bewoners, vastgoedeigenaren en ondernemers bijgepraat over de verschillende onderzoeken die hebben plaatsgevonden. Daarna hebben we aan de hand van luchtfoto’s de sterke en zwakke punten van het centrum, en de kansen en bedreigingen geïnventariseerd.

  Keuzes maken

  De tweede bijeenkomst vond plaats op donderdag 27 juni. We betrokken de aanwezigen deze avond bij het maken van keuzes en bespraken de gevolgen van deze keuzes. Nu gaan we aan de slag met het opstellen van een eerste concept voor de integrale centrumvisie. Hier kunt u tijdens de derde bijeenkomst (datum volgt) op reageren. Dit resulteert in een definitieve versie die eind 2019 ter besluitvorming wordt aangeboden aan het college van B en W en de gemeenteraad.

  Structurele oplossing

  De staat van het bestaande centrumgebied is zorgwekkend. Er is veel leegstand. De maatregelen vanuit het Centrumplan ‘Samen Deurne-centrum verbeteren’ dragen wel bij aan het verbeteren en verlevendigen van het centrum, maar zorgen niet voor een structurele oplossing van de leegstand. Daarom is het nu écht nodig om keuzes te maken. We moeten het kernwinkelgebied meer concentreren, compacter maken. Maar welke straten/ gebieden horen straks niet meer bij het kernwinkelgebied? En welke invulling krijgen die dan wél? En hoe gaan we dat gezamenlijk realiseren? Wij zijn benieuwd naar uw ideeën.

  Aanmelden

  Om de bijeenkomsten goed voor te bereiden, horen wij graag van tevoren of u aanwezig bent. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@deurne.nl, onder vermelding van ‘aanmelding bijeenkomst centrumvisie’. Aanmelden kan ook telefonisch, via het centrale telefoonnummer van de gemeente Deurne 0493-38 77 11.

 • Pdf-documenten

Terug

Pagina opties