Integrale centrumvisie

 • Omschrijving

  Centrumvisie

  Samen werken aan een toekomstbestendig centrum

  Wij vinden het belangrijk dat Deurne een sterk, groen en levendig centrum heeft. Maar wat verstaan we daar precies onder? En hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Dat schrijven we op in een ‘integrale centrumvisie’. Hierin beschrijven we maatregelen, projecten en activiteiten die het centrum verbeteren. Ruim 100 bewoners van het centrum, eigenaren van panden en ondernemers denken hierin met ons mee.

  Waarom een centrumvisie?

  We maken ons zorgen om ons centrum. Er staan veel panden leeg. De afgelopen jaren hebben we samen het centrum verbeterd en levendiger gemaakt. Maar hiermee lossen we het probleem van al die leegstaande panden niet op. Daarom is het nu écht nodig om keuzes te maken. We moeten het kernwinkelgebied compacter maken. Maar welke straten/gebieden horen straks niet meer bij het kernwinkelgebied? En welke invulling krijgen die dan wél? En hoe gaan we dat gezamenlijk voor elkaar krijgen?

  Drie bijeenkomsten

  Tijdens drie bijeenkomsten hebben we samen met bewoners van het centrum, pandeigenaren en ondernemers nagedacht over de toekomst van het centrum. We hebben eerst goed gekeken naar wat er nu precies aan de hand is. Hiervoor zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd. We hebben de sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen bepaald. Daarna hebben we de keuzes besproken die we kunnen maken om het centrum te verbeteren. En wat de gevolgen van deze keuzes zouden zijn.

  Belangrijkste keuzes

  De opbrengst van deze avonden verwerken we in de integrale centrumvisie. We verwerken ook de adviezen van de provinciale retailcommissie Noord-Brabant, die een advies uitbrengt voor de integrale centrumvisie. De conceptversie van de integrale centrumvisie stemmen we af met de stakeholders, voordat deze verder de besluitvorming in gaat. De Integrale Centrumvisie Deurne wordt op 3 december voorgelegd aan de raadscommissie Ruimte & Economie en op 17 december aan de gemeenteraad. Vanaf vrijdag 22 november kunt u het concept van de Integrale Centrumvisie Deurne hier lezen.

  Op maandag 2 september hebben we met de raadscommissie Ruimte & Economie de belangrijkste keuzes besproken die we moeten maken. De agenda van deze bijeenkomst, met bijbehorende discussienotitie, presentaties, verslagen en onderzoeken vindt u hier.

 • Pdf-documenten

Terug

Pagina opties