Jeugdhulp

 • Omschrijving

  De gemeente moet hulp, zorg en ondersteuning geven aan jeugdigen en ouders die dit nodig hebben. Bijvoorbeeld bij problemen met opgroeien of opvoeden die ze niet zelf kunnen oplossen.

  Hebt u een kind waarvoor u hulp, zorg of ondersteuning nodig hebt? Dan meldt u dit bij Zorg in Deurne. Er wordt samen met u bekeken welke jeugdhulp uw kind kan krijgen. In bepaalde gevallen moet u eerst een aanvraag doen om de jeugdhulp te krijgen.

 • Hoe werkt het?

  U neemt contact op met Zorg in Deurne als u vragen heeft over:

  • Jeugd GGZ
  • Dyslexiezorg
  • Pleegzorg
  • AWBZ
  • Jeugdbescherming
  • Jeugdreclassering
  • Persoonsgebonden budget (PGB)
  • Langlopende indicaties

  Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

  Voor overige vragen rondom opvoeden en opgroeien in Deurne kunt terecht bij het CJG. U kunt contact opnemen via de site www.cjgdeurne.nl.

 • Goed om te weten

  De gemeente kan op 2 manieren jeugdhulp bieden: op eigen initiatief of na een melding. Meldingen kunnen binnenkomen via Zorg voor Jeugd.

  De gemeente kan uw kind of u, als ouder, verschillende soorten hulp geven. Dit kan algemene hulp zijn, die u direct kunt krijgen. Maar dit kan ook specifieke hulp zijn, waarvoor u eerst een aanvraag moet doen. De gemeente beslist of u de specifieke hulp krijgt. In bepaalde gevallen kunt u een persoonsgebonden budget krijgen. U kunt de specifieke hulp dan zelf inkopen bij de instelling van uw keuze.

  Ouderbijdrage

  Krijgt uw kind jeugdhulp waarbij uw kind buiten het gezin verblijft? Dan betaalt u daarvoor een ouderbijdrage. Dit is een bijdrage in de kosten van verzorging en verblijf voor uw kind. In enkele specifieke situaties hoeft u de ouderbijdrage niet te betalen. De gemeente meldt u of u de bijdrage voor uw kind moet betalen.

 • Contact met Zorg in Deurne

  U kunt op verschillende manieren contact opnemen met Zorg in Deurne:

  • Telefoon:  (0493) 387 387  (maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur)
  • Digitaal: U kunt een mail sturen naar info@zorgindeurne.nl 
  • Post: Stuur uw brief naar: Zorg in Deurne, Postbus 3, 5750 AA Deurne
  • Bezoekadres: Oude Martinetstraat 2 (zij-ingang gemeentehuis)
  • Website: www.zorgindeurne.nl
 • Lees ook

Terug

Pagina opties