Kadastrale informatie

 • Omschrijving

  Het Kadaster verzamelt gegevens over eigendom van grond, huizen, fabrieken, schepen en vliegtuigen. Ook heeft het Kadaster topografische gegevens, luchtfoto's, gegevens over beperkingen op onroerend goed en gegevens over ondergrondse kabels en leidingen.

  Al deze informatie kunt u bij het Kadaster opvragen.

 • Hoe werkt het?

  Bij het Kadaster kunt u de informatie opvragen. Via Ruimtelijkeplannen.nl kunt u ook ruimtelijke plannen bekijken.

  Twijfelt u over de oppervlakte van een stuk grond of over de grens tussen uw erf en die van uw buren? Dan kunt u het Kadaster vragen de grenzen aan te geven op uw grond.

  Bent u projectontwikkelaar of architect en heeft u een matenplan nodig, vraag dan een digitaal bestand aan bij de gemeente.

 • Wat kost het?

  Voor de informatie die bij de gemeente kunt opvragen worden de volgende kosten in rekening gebracht.

  Informatie uit register van kadaster

  • per inzage kadastrale kaart uit het kadastraal systeem: € 2,40
  • per inzage eigendomsgegevens per object: € 2,40

  Verzamelen van informatie uit gemeentelijke databases

  • per inzage kadastrale kaart uit het kadastraal systeem en eigendomgegevens: € 4,80
  • per inzage eigendomsgegevens per object: € 2,40

  Digitaal kaartbestand

  • Per keer dat bestand per mail wordt verstrekt: € 108,93

  Verklaring gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen

  • Gratis
 • Goed om te weten

  U kunt de volgende kadastrale informatie opvragen bij het Kadaster:

  • kadastraal bericht
  • hypothecair bericht
  • uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart
  • aan- en verkoopprijzen van woningen in uw buurt
  • woningrapport
 • Meer informatie

  Het kadaster registreert ook de perceelsgrenzen, verstrekt hierover informatie en kan op verzoek perceelsgrenzen in het terrein reconstrueren.

  • Heeft u een veldwerktekening nodig? Neem dan contact op met het kadaster.
  • Heeft u gegevens nodig over eigendom? Dan kunt u contact opnemen met het kadaster of met de gemeente.
  • Heeft u een Verklaring gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen nodig? Hieruit blijkt bijvoorbeeld of het object een gemeentelijke monument is, of dat er een wet Voorkeursrecht gemeente op rust, of dat er een dwangsom op rust. Deze kunt u bij de gemeente opvragen.
 • Lees ook

  Kijk op de website van het Kadaster voor meer informatie of kijk bij:

Terug

Pagina opties