Kadastrale informatie

 • Omschrijving

  Het Kadaster verzamelt gegevens over eigendom van grond, huizen, fabrieken, schepen en vliegtuigen. Ook heeft het Kadaster:

  • topografische gegevens,
  • landmeetkundige gegevens,
  • gegevens over beperkingen op onroerend goed en
  • gegevens over ondergrondse kabels en leidingen.

  Al deze informatie kunt u bij het Kadaster opvragen.

 • Hoe werkt het?

  • Bij het Kadaster kunt u de informatie opvragen.
  • Als u twijfelt over de oppervlakte van een stuk grond of over de grens tussen uw erf en die van uw buren, dan kunt u het Kadaster vragen de grenzen aan te geven op uw grond. Vraag een kadastrale kaart aan via het Kadaster.
  • Via Ruimtelijkeplannen.nl kunt u ook ruimtelijke plannen bekijken.

  Bent u projectontwikkelaar of architect en heeft u een matenplan nodig, vraag dan een digitaal bestand aan bij de gemeente.

 • Wat kost het?

  Voor de informatie die bij de gemeente kunt opvragen worden de volgende kosten in rekening gebracht.

  Informatie uit register van kadaster

  • per inzage kadastrale kaart uit het kadastraal systeem: € 2,60
  • per inzage eigendomsgegevens per object: € 2,60

  Verzamelen van informatie uit gemeentelijke databases

  • per inzage kadastrale kaart uit het kadastraal systeem en eigendomgegevens: € 5,20
  • per inzage eigendomsgegevens per object: € 2,60

  Digitaal kaartbestand

  • Per keer dat bestand per mail wordt verstrekt: € 111,76

  Verklaring gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen

  • Gratis
 • Goed om te weten

  U kunt de volgende kadastrale informatie opvragen bij het Kadaster:

  • kadastraal bericht
  • hypothecair bericht
  • uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart
  • aan- en verkoopprijzen van woningen in uw buurt
  • woningrapport
 • Meer informatie

  Het kadaster registreert ook de perceelsgrenzen, verstrekt hierover informatie en kan op verzoek perceelsgrenzen in het terrein reconstrueren.

  • Heeft u een veldwerktekening nodig? Neem dan contact op met het kadaster.
  • Heeft u gegevens nodig over eigendom? Dan kunt u contact opnemen met het kadaster of met de gemeente.
  • Heeft u een Verklaring gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen nodig? Hieruit blijkt bijvoorbeeld of het object een gemeentelijke monument is, of dat er een wet Voorkeursrecht gemeente op rust, of dat er een dwangsom op rust. Deze kunt u bij de gemeente opvragen.
 • Lees ook

  Kijk op de website van het Kadaster voor meer informatie of kijk bij:

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. Zo helpen we elkaar om het risico op besmetting met het coronavirus terug te dringen. Duurt het nog even voor uw paspoort of rijbewijs verloopt? Dan kunt u op een later moment een afspraak maken.

In het gemeentehuis geldt het advies om een mondkapje te dragen.

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus (hoesten, verkoudheid of verhoging)? Dan vragen we u om niet naar het gemeentehuis te komen en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Blijf thuis en laat u zich zo snel mogelijk testen op het coronavirus.

Heeft u zorg of ondersteuning nodig?

Neemt u dan contact op met Zorg in Deurne op telefoonnummer 0493-387 387 of kijk op de nieuwe website zorgindeurne.nl.

Voelt u zich eenzaam en heeft u behoefte aan een praatje?

De medewerkers van LEVgroep Deurne staan voor u klaar. Neemt u gerust contact op met telefoonnummer 0493-352500.

Gelezen