Kind erkennen ná de geboorte

 • Omschrijving

  • Bent u als ouders van een kind niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan kunt u als vader of duomoeder (uit wie het kind niet is geboren) het kind erkennen.
  • Een kind erkennen kan voor of na de geboorte.
  • U wordt hierdoor de juridische ouder van uw kind.
  • Voor het erkennen van een kind maakt u een afspraak bij de gemeente.
 • Hoe werkt het?

  U kunt het kind op 3 momenten erkennen: voor de geboorte, bij de geboorteaangifte of na de geboorteaangifte.

  Een kind erkennen voor de geboorte

  Er gelden aparte regels voor erkenning van een ongeboren kind.

  Een kind erkennen bij de geboorteaangifte

  • U doet binnen 3 dagen aangifte van de geboorte van uw kind. Op zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag kunt u geen aangifte doen. Daarom mag u soms ook iets later geboorteaangifte doen.
  • Dit doet u bij de gemeente waar uw kind is geboren.
  • U kunt uw kind dan meteen erkennen.

  Kan de moeder niet meekomen naar de gemeente? Dan moet u schriftelijke toestemming van haar hebben om uw kind te erkennen.

  Let op! De moeder moet bij de erkenning van het eerste kind ook persoonlijk aanwezig zijn als de ouders voor hun kinderen de achternaam van de vader kiezen.

  Een kind erkennen na de geboorteaangifte

  U gaat samen met de moeder naar de gemeente om het kind te erkennen. Dit kan in elke gemeente in Nederland.

  Is het kind dat u wilt erkennen 12 jaar of ouder? Dan moet u schriftelijke toestemming hebben van de moeder én het kind. Krijgt u geen toestemming van beiden? Dan kunt u de rechter vragen om toestemming. Dit kan alleen als u de verwekker bent van het kind.

  Is het kind dat u wilt erkennen 16 jaar of ouder? Dan gaat u samen met het kind naar de gemeente. De moeder hoeft er niet bij te zijn.

 • Wat heeft u nodig?

  Gaat de moeder mee naar de gemeente? Neem dan het volgende mee:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • geldig identiteitsbewijs van de moeder

  Gaat de moeder niet mee naar de gemeente? Neem dan het volgende mee:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • schriftelijke toestemming van de moeder
  • handtekening van de moeder op de schriftelijke toestemming
  • kopie geldig identiteitsbewijs moeder

  Extra documenten nodig bij erkenning kind van 12 tot 16 jaar

  • schriftelijke toestemming van het kind
  • kopie geldig identiteitsbewijs van het kind

  Extra documenten nodig bij erkenning kind door duomoeder

  Kind verblijft buiten de gemeente

  Woont het kind niet binnen deze gemeente? Dan kan aanvullend een afschrift van de geboorteakte van het kind gevraagd worden.

 • Goed om te weten

  U hoeft niet te erkennen en bent automatisch de juridische ouder als:

  • U de biologische moeder bent.
  • U een man of duomoeder bent en: u getrouwd bent met de moeder of als u een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder

  Let op! Als duomoeder moet u wel de verklaring ‘donor onbekend’  meenemen bij de geboorteaangifte. Doet u dit niet? Dan kunt u pas de juridische ouder worden door uw kind wel te erkennen.

  Keuze achternaam eerste kind

  Bij de erkenning van uw eerste kind kunt u kiezen welke achternaam het krijgt: de naam van de moeder of van de erkenner. Wilt u dat het eerste kind de naam van de erkenner krijgt? Dan moet de moeder meekomen naar de gemeente, schriftelijke toestemming van de moeder is niet voldoende. Kiest u niet? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind.

  Ouderlijk gezag aanvragen?

  Dit vraagt u aan via de website van de Rechtspraak. Let op! Ouderlijk gezag hoeft u niet aan te vragen als uw kind geboren is tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het kind moet geboren zijn als u de aanvaag doet.

  U kunt uw kind erkennen als u een man bent van 16 jaar of ouder. Ook als u duomoeder bent, kunt u uw kind erkennen.

  Verder geldt het volgende:

  • Uw kind heeft nog geen juridische vader.
  • Als uw kind 2 ouders heeft, kan het nooit door een ander worden erkend.
  • Als u onder curatele staat, dan hebt u toestemming nodig van de rechter.
  • Als u door bloedverwantschap niet met de moeder mag trouwen, kunt u het kind niet erkennen.
  • U kunt geen overleden kind erkennen.
  • Als u de biologische vader bent, kunt u de erkenning later niet ongedaan maken.
 • Afspraak maken

  Kom alleen naar het gemeentehuis als dat echt nodig is

  Zo houden we het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken! Telefoonnummer 0493-38 77 11. Samen met u overleggen we dan hoe dringend uw verzoek is.

 • Lees ook

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. Zo helpen we elkaar om het risico op besmetting met het coronavirus terug te dringen. Duurt het nog even voor uw paspoort of rijbewijs verloopt? Dan kunt u op een later moment een afspraak maken.

In het gemeentehuis geldt het advies om een mondkapje te dragen.

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus (hoesten, verkoudheid of verhoging)? Dan vragen we u om niet naar het gemeentehuis te komen en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Blijf thuis en laat u zich zo snel mogelijk testen op het coronavirus.

Heeft u zorg of ondersteuning nodig?

Neemt u dan contact op met Zorg in Deurne op telefoonnummer 0493-387 387 of kijk op de nieuwe website zorgindeurne.nl.

Voelt u zich eenzaam en heeft u behoefte aan een praatje?

De medewerkers van LEVgroep Deurne staan voor u klaar. Neemt u gerust contact op met telefoonnummer 0493-352500.

Gelezen