Kinderopvang starten

 • Omschrijving

  Er zijn verschillende soorten kinderopvang die u kunt starten. Denk bijvoorbeeld aan een:

  • kinderdagverblijf;
  • gastouderbureau;
  • buitenschoolse opvang (BSO).

  Neem voordat u gaat starten het stappenplan kindercentrum starten of het stappenplan gastouderbureau starten goed door op de website van het Ondernemersplein.

  Als u gastouder wilt worden, gaat u voor meer informatie naar de website van de Rijksoverheid.

 • Hoe werkt het?

  Als u een kinderopvang wilt starten, regelt u de volgende zaken:

  Locatie

  • Als u een locatie hebt gevonden, bekijkt u het bestemmingsplan van de gemeente.
  • Controleer welke vergunningen u nodig hebt.
  • Als de locatie volgens het bestemmingsplan niet geschikt is voor kinderopvang, kunt u de gemeente vragen om toch toestemming te geven.

  Brandveiligheid

  Als u kinderopvang biedt aan meer dan 10 kinderen die jonger zijn dan 12 jaar, hebt u van de gemeente een vergunning voor brandveiligheid nodig. In andere gevallen doet u een 'gebruiksmelding'.

  Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)

  • Vraag een VOG Rechtspersonen aan. Hiermee kunt u bewijzen dat uw onderneming of werknemers op leidinggevende posities, geen strafbare feiten hebben gepleegd.
  • Alle medewerkers van de kinderopvang moeten in het bezit zijn van een VOG Particulieren met screeningsprofiel 84 (zorgdragen voor minderjarigen) of 86 (werkzaam in de kinderopvang). U kunt dit op 2 manieren regelen:
   • U zet de aanvraag voor iedere medewerker online klaar op de website van Justis. Daarna logt iedere medewerker in met DigiD en maakt de aanvraag af.
   • U geeft iedere medewerker een aanvraagformulier waarmee ze de VOG zelf kunnen aanvragen bij de gemeente.
  • Met een VOG kunnen u en uw medewerkers zich inschrijven in het personenregister kinderopvang van DUO. Iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen, moet zich inschrijven in het personenregister kinderopvang.

  Aanmelden bij Geschillencommissie Kinderopvang

  Meld uw kinderopvang aan bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Als u dit niet doet, kunt u zich niet laten registreren door de gemeente (zie volgende stap).

  Registreren bij Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

  Ouders kunnen in het LRK gegevens van kinderdagverblijven opzoeken en rapporten van de GGD-inspectie bekijken. Zonder registratie in het LRK kunt u niet starten met uw kinderopvang.

  Pedagogisch beleidsmedewerker

  Kinderopvangorganisaties moeten met ingang van 2019 werken met een pedagogisch beleidsmedewerker. Voortaan coacht een pedagogisch beleidsmedewerker de pedagogisch medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden. Iedere pedagogisch medewerker wordt jaarlijks gecoacht. Daarnaast houdt de pedagogisch beleidsmedewerker zich bezig met de ontwikkeling van pedagogisch beleid.

 • Wat kost het?

  • Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het bieden van gastouderopvang kost € 209,20.
  • Het in behandeling nemen van een aanvraag voor de exploitatie van een kindercentrum, gastouderbureau of peuterspeelzaal kost € 830,55.

  De tarieven zijn gebaseerd op de Legesverordening, deze vindt u op www.overheid.nl.

 • Hoe lang duurt het?

  • De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) controleert of uw kinderopvang aan alle eisen voldoet.
  • Uiterlijk 10 weken na uw aanvraag om uw kinderopvang te laten registreren bij het LRK, ontvangt u het besluit van de gemeente.
 • Goed om te weten

  Goede kinderopvang is erg belangrijk. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Daarom heeft de Rijksoverheid kwaliteitseisen opgesteld waaraan kinderopvangorganisaties zich moeten houden.

 • Meer informatie

  Als uw gegevens veranderen, geeft u dit direct door aan de gemeente met een van deze wijzigingsformulieren:

 • Lees ook

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. Zo helpen we elkaar om het risico op besmetting met het coronavirus terug te dringen. Duurt het nog even voor uw paspoort of rijbewijs verloopt? Dan kunt u op een later moment een afspraak maken.

In het gemeentehuis geldt het advies om een mondkapje te dragen.

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus (hoesten, verkoudheid of verhoging)? Dan vragen we u om niet naar het gemeentehuis te komen en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Blijf thuis en laat u zich zo snel mogelijk testen op het coronavirus.

Heeft u zorg of ondersteuning nodig?

Neemt u dan contact op met Zorg in Deurne op telefoonnummer 0493-387 387 of kijk op de nieuwe website zorgindeurne.nl.

Voelt u zich eenzaam en heeft u behoefte aan een praatje?

De medewerkers van LEVgroep Deurne staan voor u klaar. Neemt u gerust contact op met telefoonnummer 0493-352500.

Gelezen