Klacht indienen

 • Samenvatting

  Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen.

  Waarover kunt u een klacht indienen?

  • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
  • het niet reageren op uw vragen

  Peelgemeenten

  De gemeente heeft de taken voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en Minima- en Schulddienstverlening belegd bij 'Peelgemeenten'. Klachten over de uitvoering van deze taken kunt u indienen bij Peelgemeenten.

  Andere klachten

  • Voor klachten en meldingen over de openbare ruimte meldt u eenvoudig via het formulier melding woon- of leefomgeving
  • Voor klachten over de plannen van de gemeente gelden andere inspraakregelingen
  • Klachten over de politie of woningbouwvereniging dient u bij deze organisaties zelf in, zij hebben een eigen klachtenregeling

 • Hoe werkt het?

  Beschrijf duidelijk waar de klacht over gaat en waarom u de klacht indient. De gemeente kan u vragen langs te komen om uw klacht te bespreken. Daarna krijgt u bericht. Bent u het niet eens met de conclusie van de gemeente, dan kunt u een oordeel vragen aan de Nationale ombudsman.

  Uw klacht indienen bij de gemeente, dat kan:

  • schriftelijk per post gericht aan: gemeente Deurne, ter attentie van klachtencoördinator, Postbus 3, 5750 AA Deurne,
  • digitaal door gebruik te maken van het onderstaande 'formulieren'.

  Uw klacht indienen bij Peelgemeenten, dat kan:

  • schriftelijk per post gericht aan: Peelgemeenten, ter attentie van klachtencoördinator, Postbus 3, 5750 AA Deurne,  
  • schriftelijk door het invullen van het formulier zoals onder 'pdf-documenten',
  • digitaal door gebruik te maken van het onderstaande 'formulieren'.
  • mondeling op telefoonnr. 06 147 607 12.
 • Hoe lang duurt het?

  • De gemeente behandelt uw klacht binnen 6 weken. 
  • Als u het niet eens bent met het antwoord van de gemeente, kunt u een oordeel vragen aan een onafhankelijke organisatie. Bijvoorbeeld de Nationale ombudsman.
 • Formulieren

 • Pdf-documenten

 • Wetgeving

Terug

Pagina opties

Verbouwing gemeentehuis

Het gemeentehuis wordt verbouwd. De afdeling Publiekszaken verhuist tijdelijk naar Harmoniestraat 5. Daar kunt u vanaf 30 augustus terecht voor het aanvragen en afhalen van paspoort, rijbewijs, etc. Hier kunnen inwoners ook terecht voor het ophalen van de PMD-zakken.

Zorg in Deurne blijft tijdens de eerste fase van de verbouwing nog in het gemeentehuis, evenals college, directie en griffie. De toegang tot het gemeentehuis is tijdelijk via de zijingang aan de Oude Martinetstraat.

Openingstijden

Gelezen