Koolhof klimaatbestendig

 • Omschrijving

  Flinke regenbuien komen in ons land steeds vaker voor. Dit leidt regelmatig tot wateroverlast. Ook zijn er langere periodes van droogte en extreme hitte. In Deurne hebben we daar ook mee te maken. De gemeente is op diverse plekken bezig om wateroverlast aan te pakken. De wijk Koolhof komt nu ook aan de beurt. We gaan maatregelen nemen om de wijk klimaatbestendiger maken.

  De gemeente start met het vervangen van de riolering in een aantal straten. In het projectgebied kunt u zien om welke straten het gaat. Verder komen er waterbergingen in de vorm van zogenoemde wadi’s, krijgen de straten een nieuw uiterlijk en betere indeling en komt er meer groen in de wijk. Ook u als bewoner kunt uw bijdrage leveren om de Koolhof klimaatbestendiger te maken.

  De Koolhof wordt er mooier van

  Een uitgangspunt voor een klimaatbestendige omgeving is ‘minder stenen en meer groen’. Omdat de bestrating compleet wordt opgebroken, is dit een mooie gelegenheid om de straten een nieuw uiterlijk te geven en de indeling te verbeteren. Zo wordt er ruimte aangegeven om te parkeren en worden er groenvakken aangelegd. Dit draagt bij aan een duidelijke inrichting van de straat en een prettige woonomgeving.

  U kunt uw steentje bijdragen

  Bewoners kunnen letterlijk hun steentje bijdragen aan de verbetering van hun leefomgeving en aan het klimaatbestendiger maken van de wijk. Door bestrating uit de tuin te halen en groen te planten, kan het water de grond in zakken en wordt het riool minder belast. Dit groen biedt niet alleen een oplossing bij regen, maar ook in warme en droge periodes. Groen zorgt voor verkoeling. Er zijn steeds meer creatieve mogelijkheden om tuinen groener in te richten en toch weinig onderhoud te hebben.

  Gescheiden rioolstelsel en waterbergingen

  In de straten die aangepakt worden, vervangt de gemeente het bestaande rioolstelsel door een gescheiden stelsel. Het rioolwater dat uit de huizen komt, wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Het schone regenwater wordt niet langer afgevoerd naar de rioolwaterzuivering, maakt zakt via kleine gaatjes in de rioolbuis langzaam de bodem in. Als er een flinke regenbui valt, kan het riool het water niet allemaal verwerken. Het regenwater wordt dan afgevoerd naar de wadi’s die aangelegd worden.

  In het groene parkgebied van de Koolhof komen op meerdere plekken ‘waterbergingen’ in de vorm van wadi’s. Dit zijn verlagingen in het groen, waarin het regenwater wordt opgevangen en vervolgens kan wegzakken. Er staat enkele keren per jaar water in de wadi’s na een flinke regenbui. De Koolhof is een wijk die wat hoger ligt. Door het regenwater op te vangen in de wadi’s, wordt voorkomen dat er problemen ontstaan in lager gelegen gebieden rondom de wijk. Graag betrekken we u bij de inrichting van het parkgebied, zodat de verschillende functies van het gebied goed tot zijn recht komen.

  De wijk een positieve impuls geven

  Met deze maatregelen maakt de gemeente de eerste fase van de wijk Koolhof ‘klimaatbestendiger’ voor zowel natte als droge periodes. Daarnaast geven de maatregelen ook een positieve impuls aan de wijk door meer groen, een betere inrichting en nieuwe bestrating aan te brengen. De werkzaamheden vinden in 2021 plaats. Daarna gaan we ook op andere plekken in de Koolhof aan de slag.

  Meer informatie in 2020

  In 2020 gaat de gemeente met belanghebbenden, zoals de wijkraad en Woningbouwvereniging Bergopwaarts, in overleg over de plannen voor de Koolhof. Er vinden ook informatiebijeenkomsten plaats voor bewoners. U wordt hiervoor uitgenodigd.

 • Pdf-documenten

Terug

Pagina opties