Leegstand melden

  • Omschrijving

    Bent u eigenaar van een woning of een ander gebouw dat leeg staat? Dan hoeft u dit niet te melden bij de gemeente.

    Gemeenten kunnen regels vaststellen over het melden van leegstand. Dit gebeurt via een huisvestingsverordening. De gemeente Deurne heeft geen regels vastgesteld ten aanzien van leegstand.

  • Lees ook

Terug

Pagina opties