Leerlingenvervoer

 • Omschrijving

  Ieder kind heeft recht op onderwijs. In veel gevallen kunnen ouders hun kind zelf naar school brengen, bijvoorbeeld lopend of met de fiets. Dit is in principe ook het uitgangspunt. Voor sommige kinderen is naar school gaan lastiger. Dit komt bijvoorbeeld door een beperking of een grote afstand tussen huis en school. De gemeente vergoedt daarom in bepaalde gevallen de vervoerskosten van uw kind. Het moet dan gaan om vervoer tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde, voor uw kind toegankelijke school van de gewenste richting. De hoogte van de vergoeding wordt in principe bepaald op basis van de kosten van openbaar vervoer.

  Vergoeding leerlingenvervoer

  Kan uw kind niet naar een reguliere school of door een structurele handicap niet zelfstandig naar school reizen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding leerlingenvervoer. Uw aanvraag wordt getoetst aan de Verordening Leerlingenvervoer. Denkt u in aanmerking te komen voor de regeling leerlingenvervoer? Vraag dan een vergoeding aan via het aanvraagformulier. Twijfelt u of u in aanmerking komt, of heeft u aanvullende vragen? Kijk dan eerst bij 'goed om te weten' of neem contact op met ons Klantcontactcentrum via telefoonnummer 0493-38 77 11.

 • Hoe werkt het?

  Gang van zaken

  • U stuurt een aanvraag voor vergoeding van de kosten naar de gemeente. Doe dit elk jaar vóór 1 juni, zodat voor begin van het nieuwe schooljaar duidelijk is of u in aanmerking komt voor een vergoeding.
  • U moet voor elk jaar dat u vergoeding wenst, een nieuwe aanvraag doen. Heeft u een eerder een zogenaamde meerjarige beschikking ontvangen? Dan hoeft dat niet.
  • De gemeente beoordeelt uw aanvraag en neemt binnen 8 weken een besluit. De gemeente kan deze termijn verlengen met 4 weken als het niet lukt om binnen 8 weken te beslissen, bijvoorbeeld omdat er nog informatie ontbreekt. U krijgt hierover dan bericht.
  • De gemeente stuurt u een brief, een zogenaamde ‘beschikking’, waarin staat of u recht heeft op vervoer en welke vervoerskosten u vergoed krijgt.

  Aanvragen

  U dient de aanvraag in met het onderstaande formulier. Let op: hiervoor heeft u DIGID nodig. 
  Heeft u nog geen DIGID? Dan vraagt u deze eerst aan op www.digid.nl.

  Geef wijzigingen op tijd door

  Zijn er veranderingen die invloed hebben op het vervoer van uw kind, zoals bijvoorbeeld examens, een verhuizing, of verandering van school? Geef dit dan op tijd door aan de gemeente, minimaal 5 werkdagen voor ingang van de verandering. Veranderingen doorgeven kan via info@deurne.nl onder vermelding van ‘leerlingenvervoer’. De gemeente kan de vervoerder hier dan tijdig over informeren.

  Klachten

  Heeft u klachten over het leerlingenvervoer? Dan meldt u dit in eerste instantie telefonisch of schriftelijk bij de vervoerder:

  Bergerhof Taxi Tours B.V.
  Prinses Wilhelminastraat 78
  5731 ER Mierlo
  T: 0492-66 22 60
  F: 0492-66 43 33
  E: info@bergerhof.nl

  De vervoerder handelt uw klacht binnen één week na melding af.

  Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door de vervoerder? Dan kunt u schriftelijk een officiële klacht indienen bij de gemeente Deurne. Let op: voeg bij deze klacht uw oorspronkelijke klacht en de reactie van de vervoerder hierop. De gemeente Deurne behandelt uw klacht binnen drie weken na ontvangst. U kunt klachten richten aan:

  Gemeente Deurne
  Afd. Leerlingenvervoer
  Postbus 3
  5750 AA Deurne
  info@deurne.nl

  U kunt uw schriftelijke klacht ook afgeven aan de balie van het gemeentehuis

 • Hoe lang duurt het?

  • Doet u uw aanvraag voor 1 juni vóór het begin van het nieuwe schooljaar? Dan krijgt u voor het begin van het nieuwe schooljaar bericht of u in aanmerking komt voor een vergoeding.
  • Doet u uw aanvraag tijdens het schooljaar? Dan krijgt u binnen 8 weken bericht van ons.
 • Goed om te weten

  De regeling Leerlingenvervoer geldt voor primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Uitgangspunt is de afstand tussen de woonlocatie en de dichtstbijzijnde toegankelijke school.

  • Als uw kind niet zelfstandig of onder begeleiding naar school kan fietsen, kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding;
  • Is fietsen niet mogelijk, maar kan uw kind zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer reizen? Mogelijk komt u in aanmerking voor een vergoeding van de kosten van openbaar vervoer. Er geldt een zogenaamde afstandsgrens. Als de school van het (voortgezet) speciaal onderwijs meer dan vier kilometer is en de speciale school voor primair onderwijs of regulier voortgezet onderwijs op meer dan zes kilometer van uw woning ligt.
  • Als de dichtstbijzijnde gewone basisschool op meer dan zes kilometer afstand van uw woning ligt, vergoedt de gemeente de kosten van openbaar vervoer als uw kind naar deze school gaat.
  • Als de gemeente openbaar vervoer met begeleiding toestaat, krijgt u een vergoeding voor uw kind en de begeleider.
  • Als uw kind niet zelfstandig of onder begeleiding met de fiets of het openbaar vervoer kan reizen, heeft hij/zij mogelijk recht op aangepast vervoer (taxivervoer).

  Let op: Bij het voortgezet onderwijs moet er sprake zijn van een structurele lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicap waardoor de leerling niet zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kan maken. Is dit niet het geval, dan komt de leerling niet in aanmerking voor een vergoeding.

  Eigen bijdrage

  Bij vervoer naar een school voor primair onderwijs (bijvoorbeeld de basisschool) kan de gemeente een financiële drempel hanteren. Dit betekent dat de gemeente kan bepalen dat:

  • De kosten van de eerste kilometers voor uw rekening komen. De kostprijs is gebaseerd op de afstandsgrens tussen huis en school. Ouders van leerlingen die op basis van deze afstandsgrens niet in aanmerking komen voor een vergoeding moeten deze kosten immers ook zelf betalen. In dit geval krijgt u alleen de kosten vergoed die boven het drempelbedrag uitkomen.
  • Als de afstand tussen de school en uw woning meer dan twintig kilometer is, de gemeente een financiële bijdrage naar draagkracht van u kan verlangen.
 • Formulieren

Terug

Pagina opties