Leerlingenvervoer

 • Samenvatting

  Iedere dag gaan kinderen naar school; te voet, met de fiets, met de bus of met de auto. Als de school te ver weg is kan onder bepaalde voorwaarden gebruik gemaakt worden van leerlingenvervoer.

  Voorwaarden voor leerlingenvervoer

  • De school is zo dichtbij mogelijk
  • De school sluit zo goed mogelijk aan (toegankelijk)
  • Het gaat om een speciale school, Speciaal Onderwijs (SO) of Speciaal Basisonderwijs (SBO)
  • Er is geen of geen goede aansluiting bij het openbaar vervoer
  • Fietsen kan niet in verband met een handicap
  • De afstand naar school is meer dan 4 km (SO) of meer dan 6 km (SBO)

  Soorten leerlingenvervoer

  • Vergoeding openbaar vervoer of fiets
  • Georganiseerd vervoer met taxi of bus
  • Vergoeding voor zelf halen en brengen
 • Hoe werkt het?

  Aanvragen leerlingenvervoer

  U dient de aanvraag online in met het formulier 'Leerlingenvervoer aanvragen". Het formulier vindt u hieronder bij 'Formulieren'. 

  Doe dit elk jaar vóór 1 juni, zodat we op tijd het vervoer kunnen regelen. Heeft u een eerder een zogenaamde meerjarige beschikking ontvangen? Dan hoeft dat niet. Vraagt u leerlingenvervoer in het midden van het schooljaar aan? Doe dit zes weken van tevoren. 

  Wijziging doorgeven

  Zijn er veranderingen die invloed hebben op het vervoer van uw kind, zoals bijvoorbeeld examens, een verhuizing, of verandering van school? Geef dit dan minimaal 5 werkdagen van tevoren aan ons door met het formulier Leerlingenvervoer wijziging doorgeven..  

  Klachten

  Heeft u klachten over het leerlingenvervoer? Dan meldt u dit telefonisch of schriftelijk bij de vervoerder:

  Van Helvoort Taxi Groep B.V.
  Molenrand 2
  5421 VZ, Gemert
  Telefoonnummer 0492-36 11 11
  E-mail: info@vanhelvoorttaxi.nl

  De vervoerder handelt uw klacht binnen één week na melding af.

  Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door de vervoerder? Dan kunt u schriftelijk een officiële klacht indienen bij de gemeente Deurne. Let op: voeg bij deze klacht uw oorspronkelijke klacht en de reactie van de vervoerder hierop. De gemeente Deurne behandelt uw klacht binnen drie weken na ontvangst. 

 • Hoe lang duurt het?

  • Doet u uw aanvraag voor 1 juni vóór het begin van het nieuwe schooljaar? Dan krijgt u voor het begin van het nieuwe schooljaar bericht of u in aanmerking komt voor een vergoeding.
  • Doet u uw aanvraag tijdens het schooljaar? Dan krijgt u zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 8 weken bericht van ons. 

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Goed om te weten

  Eigen bijdrage

  Is de afstand van de woning naar de school voor basisonderwijs of speciaal basisonderwijs meer dan 20 kilometer? Dan kan de gemeente een eigen bijdrage vragen, afhankelijk van het verzamelinkomen. Dit geldt niet voor speciaal onderwijs. 

 • Formulieren

  Voor het aanvraagformulier heeft u DigiD nodig. Houdt uw inloggegevens bij de hand. Nog geen Digid? Vraag deze dan aan op www.digid.nl

 • Wetgeving

Terug

Pagina opties

Verbouwing gemeentehuis

Het gemeentehuis wordt verbouwd. De afdeling Publiekszaken is tijdelijk verhuisd naar Harmoniestraat 5. Daar kunt u terecht voor het aanvragen en afhalen van paspoort, rijbewijs, enzovoorts. Maak hiervoor wel eerst een afspraak. U kunt hier ook terecht voor het ophalen van PMD-zakken.

Zorg in Deurne blijft tijdens de eerste fase van de verbouwing nog in het gemeentehuis, evenals het college, de directie en de griffie. De toegang tot het gemeentehuis is tijdelijk via de zijingang aan de Oude Martinetstraat 2.

Openingstijden

Mondkapje verplicht

Bezoekt u het gemeentehuis of Zorg in Deurne? Dan is het dragen van een mondkapje weer verplicht.

Gelezen