Luchtruim gebruiken

 • Omschrijving

  Het is verboden om met een vliegtuig(je) op te stijgen of te landen op een ander terrein dan een vliegveld. Als u dat toch wilt, dan vraagt u een ontheffing aan bij de provincie. 

  Vliegen met een drone

  Vanwege de veiligheid, mag u niet overal vliegen met een drone. In gebieden rondom vliegvelden is dit bijvoorbeeld verboden. U mag wel vliegen in het vrije deel van het luchtruim. Dit deel wordt niet gecontroleerd door de luchtverkeersleiding. Op de website van de Rijksoverheid vindt u de regels voor vliegen met een drone.

  Ballons

  U hebt meestal toestemming nodig als u een ballon of ballons in de buurt van een vliegveld wilt oplaten. Dit geldt ook voor zweefvliegterreinen. De toestemming kan worden geweigerd als het luchtverkeer verstoord kan worden. Bijvoorbeeld als de windrichting de vaart van de ballon(s) beïnvloedt.

  Denkt u er ook aan om toestemming te vragen aan de eigenaar van de grond?

  Ballonnen oplaten

  • U mag maximaal 250 ballonnen oplaten. 
  • Het opblazen van de ballonnen met helium vindt in de buitenlucht plaats.
  • Volg de voorschriften van de leverancier van het helium nauwkeurig op.
  • Tijdens het vullen en opslaan van de ballonnen is er een rookverbod.
  • Bij het oplaten van de ballonnen mogen geen zware voorwerpen en/of metalen deeltjes worden meegevoerd.
  • De ballonnen zijn niet in trossen met elkaar verbonden, maar worden los van elkaar opgelaten.
  • De diameter van de ballonnen is niet groter dan 75 cm.
  • Alle door toezichthouders, politie en brandweer gegeven aanwijzingen of bevelen moet u opvolgen.
 • Hoe werkt het?

  U vraagt een ontheffing aan bij de provincie waar u wilt landen en/of opstijgen. U kunt een aanvraagformulier krijgen bij de provincie.

  Ballons oplaten

  U vraagt toestemming voor het oplaten van ballons als u ballons wilt oplaten in de buurt van een vliegveld of zweefvliegterrein. Deze regels gelden voor:

  • Kleine vrije ballon
   een ballon of combinatie van ballons van ten hoogste 2 m of met een inhoud van ten hoogste 4 m³.

  • Sfeerballon 
   kleine vrije ballon, of combinatie van kleine vrije ballons, waarvan de hoogte of de breedte niet meer dan 75 cm bedraagt.

  U vraagt toestemming aan de eigenaar van de grond.

 • Hoe lang duurt het?

  • De provincie beslist binnen 4 weken over uw aanvraag.
  • De ontheffing is maximaal 12 dagen per jaar geldig.
 • Meer informatie

  Als u de ontheffing hebt gekregen moet u de Inspectie Leefomgeving en Transport informeren. Dit doet u door uiterlijk 24 uur van tevoren een melding te sturen naar: meldingtug@ivw.nl. Geef in uw melding de volgende informatie:

  • voor welk terrein u ontheffing hebt gekregen
  • op welke tijden u gaat vliegen
  • beschrijving van de activiteit
 • Wetgeving

Terug

Pagina opties

Openingstijden gemeentehuis

De openingstijden van het gemeentehuis en de balie Publiekszaken zijn als volgt:

Wij werken op afspraak. Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is.

Wist u dat u veel zaken al gemakkelijk vanuit thuis kunt regelen

In het gemeentehuis is het dragen van een mondkapje verplicht.

Heeft u klachten, zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf dan thuis en maak een (nieuwe) afspraak als u klachtenvrij bent.

Gelezen