Maatschappelijke voorzieningen in de buurt

 • Samenvatting

  De gemeente Deurne investeert een bedrag van € 10 miljoen in een zwembad, buitensportvelden, beweegvoorzieningen en gemeenschapshuizen. Dat heeft de gemeenteraad besloten in de raadsvergadering van dinsdag 13 oktober.

  Voorafgaand aan de besluitvorming door de gemeenteraad zijn er gesprekken gevoerd met inwoners en betrokken partijen, zoals vrijwilligers, organisaties, verenigingen en dorps- en wijkraden. Hier zijn de wensen en behoeften per dorp of wijk opgehaald en in kaart gebracht.

  Zwembad

  Voor het zwembad is een bedrag van € 6,8 miljoen gereserveerd. Als het zwembad meer geld gaat kosten, worden deze kosten betaald uit cofinanciering, dus betaald door andere partijen. Er zijn op dit moment nog drie opties mogelijk: renovatie van het huidige zwembad, nieuwbouw op dezelfde plek of nieuwbouw op een andere locatie. Lees meer op de pagina over het zwembad.

  Renovatie van buitensportvelden

  De sportverenigingen in de gemeente Deurne zijn in 2009 geprivatiseerd. Dit betekent dat de verenigingen zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de velden. De gemeente komt nu met een regeling om de sportverenigingen eenmalig te stimuleren de kwaliteit van de voetbalvelden of hockeyvelden te verhogen. Met deze regeling betaalt de gemeente maximaal 50% van het groot onderhoud (renovatie) van een veld. De regeling wordt op korte termijn opengesteld. Er is een bedrag beschikbaar van € 400.000. De subsidieregeling is op 1 januari 2021 opengesteld. Lees meer op de pagina subsidieregeling hockey- en voetbalvelden.

  Beweegvoorzieningen

  De gemeente wil dat er in elk dorp en elke wijk een beweegvoorziening is. Dit betekent dat er in Neerkant, Walsberg en Zeilberg een nieuwe beweegvoorziening komt. De beweegvoorziening wordt gerealiseerd in een ‘slimme combinatie’, oftewel samen met een andere voorziening zoals een school of gemeenschapshuis. Eerst wordt er in Neerkant, Zeilberg en Walsberg nader onderzoek gedaan om te bepalen wat er binnen het budget gerealiseerd kan worden. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met de huidige en toekomstige gebruikers. Het budget bedraagt € 1,5 miljoen.

  De planning is dat in het eerste en tweede kwartaal 2021 de voorbereiding plaatsvindt met de stakeholders. In kwartaal 3 en 4 wordt een scenario keuze gemaakt. De start van de uitvoering is afhankelijk van het scenario.

  We vinden het belangrijk om een zorgvuldig traject met stakeholders te doorlopen. Samen met de stakeholders houden we de focus op het realiseren van de opgaven. Gedurende het proces kunnen externe factoren, zoals een langere doorlooptijd van onderzoeken van invloed zijn op het tijdspad. Daarnaast kunnen onvoorziene omstandigheden van invloed zijn op het programma en de planning.

  Tegelijkertijd zijn er in de kern Deurne veel gymzalen beschikbaar, terwijl de vraag ernaar minder is. Er is één zaaldeel ‘te veel’. Daarom wordt er een gymzaal in de kern Deurne gesloten, waarvan de bezettingsgraad onder de 40% zit. Het is nog niet bekend om welke gymzaal het gaat. Daarnaast is besloten dat er in de komende tien jaar geen nieuwe gym- of sportzalen worden bijgebouwd in de kern Deurne.

  Gemeenschapshuizen

  De gemeenteraad heeft het uitgangspunt vastgesteld dat iedere wijk en ieder kerkdorp over een basisvoorziening voor ontmoeten beschikt. Bij nieuwbouw is er altijd sprake van een ‘slimme combinatie’, dus ontmoeten samen met bewegen of een school. Het kan ook gaan om een aanbouw aan een bestaand gebouw. Verder kan een plek voor ontmoeten worden gecreëerd door een bestaand gebouw aan te passen, zoals De Vlieger in de wijk Koolhof. Voor gemeenschapshuizen is een bedrag van € 900.000 beschikbaar.

  Voor De Vlieger in de wijk Koolhof vindt in het eerste en tweede kwartaal 2021 de voorbereiding met de stakeholders en de besluitvorming door het college plaats. In het derde en vierde kwartaal start de uitvoering.

  Ook hier vinden we het belangrijk om een zorgvuldig traject met stakeholders te doorlopen. Samen met de stakeholders houden we de focus op het realiseren van de opgaven. Gedurende het proces kunnen externe factoren, zoals een langere doorlooptijd van onderzoeken van invloed zijn op het tijdspad. Daarnaast kunnen onvoorziene omstandigheden van invloed zijn op het programma en de planning.

  Kleinere investeringen

  Tot slot is er € 400.000 beschikbaar voor kleinere investeringen in maatschappelijke voorzieningen.

 • Pdf-documenten

Terug

Pagina opties

Verbouwing gemeentehuis

Het gemeentehuis wordt verbouwd. De afdeling Publiekszaken is tijdelijk verhuisd naar Harmoniestraat 5. Daar kunt u terecht voor het aanvragen en afhalen van paspoort, rijbewijs, enzovoorts. Maak hiervoor wel eerst een afspraak. U kunt hier ook terecht voor het ophalen van PMD-zakken.

Zorg in Deurne blijft tijdens de eerste fase van de verbouwing nog in het gemeentehuis, evenals het college, de directie en de griffie. De toegang tot het gemeentehuis is tijdelijk via de zijingang aan de Oude Martinetstraat 2.

Openingstijden

Mondkapje verplicht

Bezoekt u het gemeentehuis of Zorg in Deurne? Dan is het dragen van een mondkapje weer verplicht.

Gelezen