Maatschappelijke voorzieningen

 • Omschrijving

  De gemeente Deurne investeert een bedrag van € 10 miljoen in een zwembad, buitensportvelden, beweegvoorzieningen en gemeenschapshuizen. Dat heeft de gemeenteraad besloten in de raadsvergadering van dinsdag 13 oktober.

  Voorafgaand aan de besluitvorming door de gemeenteraad zijn er gesprekken gevoerd met inwoners en betrokken partijen, zoals vrijwilligers, organisaties, verenigingen en dorps- en wijkraden. Hier zijn de wensen en behoeften per dorp of wijk opgehaald en in kaart gebracht.

  Zwembad

  Voor het zwembad is een bedrag van € 6,8 miljoen gereserveerd. Als het zwembad meer geld gaat kosten, worden deze kosten betaald uit cofinanciering, dus betaald door andere partijen. Er zijn op dit moment nog drie opties mogelijk: renovatie van het huidige zwembad, nieuwbouw op dezelfde plek of nieuwbouw op een andere locatie.

  Renovatie van buitensportvelden

  De sportverenigingen in de gemeente Deurne zijn in 2009 geprivatiseerd. Dit betekent dat de verenigingen zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de velden. De gemeente komt nu met een regeling om de sportverenigingen eenmalig te stimuleren de kwaliteit van de voetbalvelden of hockeyvelden te verhogen. Met deze regeling betaalt de gemeente maximaal 50% van het groot onderhoud (renovatie) van een veld. De regeling wordt op korte termijn opengesteld. Er is een bedrag beschikbaar van € 400.000.

  Beweegvoorzieningen

  De gemeente wil dat er in elk dorp en elke wijk een beweegvoorziening is. Dit betekent dat er in Neerkant, Walsberg en Zeilberg een nieuwe beweegvoorziening komt. De beweegvoorziening wordt gerealiseerd in een ‘slimme combinatie’, oftewel samen met een andere voorziening zoals een school of gemeenschapshuis. Eerst wordt er in Neerkant, Zeilberg en Walsberg nader onderzoek gedaan om te bepalen wat er binnen het budget gerealiseerd kan worden. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met de huidige en toekomstige gebruikers. Het budget bedraagt € 1,5 miljoen.

  Tegelijkertijd zijn er in de kern Deurne veel gymzalen beschikbaar, terwijl de vraag ernaar minder is. Er is één zaaldeel ‘te veel’. Daarom wordt er een gymzaal in de kern Deurne gesloten, waarvan de bezettingsgraad onder de 40% zit. Het is nog niet bekend om welke gymzaal het gaat. Daarnaast is besloten dat er in de komende tien jaar geen nieuwe gym- of sportzalen worden bijgebouwd in de kern Deurne.

  Gemeenschapshuizen

  De gemeenteraad heeft het uitgangspunt vastgesteld dat iedere wijk en ieder kerkdorp over een basisvoorziening voor ontmoeten beschikt. Bij nieuwbouw is er altijd sprake van een ‘slimme combinatie’, dus ontmoeten samen met bewegen of een school. Het kan ook gaan om een aanbouw aan een bestaand gebouw. Verder kan een plek voor ontmoeten worden gecreëerd door een bestaand gebouw aan te passen, zoals De Vlieger in de wijk Koolhof. Voor gemeenschapshuizen is een bedrag van € 900.000 beschikbaar.

  Kleinere investeringen

  Tot slot is er € 400.000 beschikbaar voor kleinere investeringen in maatschappelijke voorzieningen.

  Vervolg

  Met het besluit van 13 oktober heeft de gemeenteraad de budgetten beschikbaar gesteld en de ‘kaders’ (voorwaarden) vastgesteld. De vervolgstap is nu dat er zo snel mogelijk een planning wordt opgesteld. Vervolgens worden de plannen verder uitgewerkt in samenspraak met betrokken partijen, zoals dorps- en wijkraden, verenigingen, vrijwilligers en wijkwerkers.

 • Pdf-documenten

Terug

Pagina opties

Storing in onze telefooncentrale

Er is een storing in onze telefooncentrale. Hierdoor zijn we niet goed bereikbaar aan de telefoon. Krijgt u ons niet te pakken? Dan willen we u vragen om het later nog eens te proberen. Onze excuses voor het ongemak.

Aangepaste openingstijden gemeentehuis

Het gemeentehuis is geopend op de volgende tijden:


Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. Zo helpen we elkaar om het risico op besmetting met het coronavirus terug te dringen. Duurt het nog even voor uw paspoort of rijbewijs verloopt? Dan kunt u op een later moment een afspraak maken.

In het gemeentehuis geldt het advies om een mondkapje te dragen. Vanaf dinsdag 1 december is dit verplicht.

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus (hoesten, verkoudheid of verhoging)? Dan vragen we u om niet naar het gemeentehuis te komen en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Blijf thuis en laat u zich zo snel mogelijk testen op het coronavirus.

Heeft u zorg of ondersteuning nodig?

Neemt u dan contact op met Zorg in Deurne op telefoonnummer 0493-387 387 of kijk op de nieuwe website zorgindeurne.nl.

Voelt u zich eenzaam en heeft u behoefte aan een praatje?

De medewerkers van LEVgroep Deurne staan voor u klaar. Neemt u gerust contact op met telefoonnummer 0493-352500.

Gelezen