Machtiging verlenen, iemand machtigen

 • Omschrijving

  Sommige zaken kan iemand anders voor u regelen. Bijvoorbeeld als u zelf niet naar het  gemeentehuis kunt komen, of als u wilt dat iemand anders het voor u doet. Hiervoor moet u een machtiging afgeven. Met het machtigingsformulier kan iemand anders een document voor u aanvragen.

  Welke zaken?

  U kunt een machtiging afgeven voor:

  • Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP)
  • Akte van de Burgerlijke Stand (afschrift/uittreksel)
  • Aangifte van verhuizing
  • Aanvraag verklaring omtrent het gedrag

  Voor het afgeven van een machtiging kunt u onderstaand formulier gebruiken. 

  Formulier machtiging verlenen

  U mag eventueel ook zelf een machtigingsbrief schrijven. Zorg dat daar dezelfde gegevens in staan als op het formulier.

  Met machtiging naar het gemeentehuis

  Voor de aanvraag kan de gemachtigde - op afspraak - terecht bij de klantenbalie van het gemeentehuis. Hij of zij moet meenemen:

  • een geldig identiteitsbewijs van zichzelf
  • een geldig identiteitsbewijs van u. Dit mag ook een kopie zijn.
  • het machtigingsformulier, door u ingevuld en ondertekend (of eventueel de machtigingsbrief die u hebt opgesteld). Dit mag geen kopie zijn. Uw originele handtekening is nodig. U kunt het formulier dus niet e-mailen naar de persoon die namens u langskomt.

  Niet voor paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart

  Een paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart moet u altijd zelf aanvragen. Het is niet mogelijk om hiervoor iemand te machtigen

 • Formulieren

 • Lees ook

Terug

Pagina opties