Machtiging verlenen, iemand machtigen

 • Omschrijving

  Sommige zaken kan iemand anders voor u regelen. Bijvoorbeeld als u zelf niet naar het  gemeentehuis kunt komen, of als u wilt dat iemand anders het voor u doet. Hiervoor moet u een machtiging afgeven. Met het machtigingsformulier kan iemand anders een document voor u aanvragen.

  Welke zaken?

  U kunt een machtiging afgeven voor:

  • Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP)
  • Akte van de Burgerlijke Stand (afschrift/uittreksel)
  • Aangifte van verhuizing
  • Aanvraag verklaring omtrent het gedrag

  Voor het afgeven van een machtiging kunt u onderstaand formulier gebruiken. 

  Formulier machtiging verlenen

  U mag eventueel ook zelf een machtigingsbrief schrijven. Zorg dat daar dezelfde gegevens in staan als op het formulier.

  Met machtiging naar het gemeentehuis

  Voor de aanvraag kan de gemachtigde - op afspraak - terecht bij de klantenbalie van het gemeentehuis. Hij of zij moet meenemen:

  • een geldig identiteitsbewijs van zichzelf
  • een geldig identiteitsbewijs van u. Dit mag ook een kopie zijn.
  • het machtigingsformulier, door u ingevuld en ondertekend (of eventueel de machtigingsbrief die u hebt opgesteld). Dit mag geen kopie zijn. Uw originele handtekening is nodig. U kunt het formulier dus niet e-mailen naar de persoon die namens u langskomt.

  Niet voor paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart

  Een paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart moet u altijd zelf aanvragen. Het is niet mogelijk om hiervoor iemand te machtigen

 • Formulieren

 • Misschien ook interessant voor u

Terug

Pagina opties

Hemelvaart gesloten

Het gemeentehuis en Zorg in Deurne is op donderdag 13 mei gesloten.

Openingstijden gemeentehuis

De openingstijden van het gemeentehuis en de balie Publiekszaken zijn als volgt:

Wij werken op afspraak. Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. Wist u dat u veel zaken al gemakkelijk vanuit thuis kunt regelen

In het gemeentehuis is het dragen van een mondkapje verplicht.

Heeft u klachten, zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf dan thuis en maak een (nieuwe) afspraak als u klachtenvrij bent.

Gelezen