Machtiging verlenen, iemand machtigen

 • Omschrijving

  Sommige zaken kan iemand anders voor u regelen. Bijvoorbeeld als u zelf niet naar het  gemeentehuis kunt komen, of als u wilt dat iemand anders het voor u doet. Hiervoor moet u een machtiging afgeven. Met het machtigingsformulier kan iemand anders een document voor u aanvragen.

  Welke zaken?

  U kunt een machtiging afgeven voor:

  • Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP)
  • Akte van de Burgerlijke Stand (afschrift/uittreksel)
  • Aangifte van verhuizing
  • Aanvraag verklaring omtrent het gedrag

  Voor het afgeven van een machtiging kunt u onderstaand formulier gebruiken. 

  Formulier machtiging verlenen

  U mag eventueel ook zelf een machtigingsbrief schrijven. Zorg dat daar dezelfde gegevens in staan als op het formulier.

  Met machtiging naar het gemeentehuis

  Voor de aanvraag kan de gemachtigde - op afspraak - terecht bij de klantenbalie van het gemeentehuis. Hij of zij moet meenemen:

  • een geldig identiteitsbewijs van zichzelf
  • een geldig identiteitsbewijs van u. Dit mag ook een kopie zijn.
  • het machtigingsformulier, door u ingevuld en ondertekend (of eventueel de machtigingsbrief die u hebt opgesteld). Dit mag geen kopie zijn. Uw originele handtekening is nodig. U kunt het formulier dus niet e-mailen naar de persoon die namens u langskomt.

  Niet voor paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart

  Een paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart moet u altijd zelf aanvragen. Het is niet mogelijk om hiervoor iemand te machtigen

 • Formulieren

 • Lees ook

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als dat echt nodig is

Zo houden we het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk. Bel voor het maken van een afspraak met 0493-387711. Samen met u overleggen we dan hoe dringend uw verzoek is.

Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u thuis te blijven en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Kan de afspraak niet wachten? Neem dan contact met ons op.

De openingstijden zijn aangepast. 

Actuele informatie over de openingstijden.

Milieustraat is weer geopend (ook op zaterdag)

Er gelden richtlijnen in verband met het coronavirus. Neem deze goed door voordat u de milieustraat bezoekt

Heeft u last van de rook van de brand in de Deurnese Peel?

Informatie over de brand en wat u het beste kunt doen bij overlast hiervan.

Blijf ook met mooi weer thuis! Alleen samen krijgen we corona onder controle

Gelezen