Mantelzorgwaardering

 • Online aanvraag
 • Omschrijving

  Mantelzorgwaardering 2018 

  Als mantelzorger bent u veel belangrijker dan u zelf misschien denkt. De gemeente wil u daarom graag bedanken voor de hulp en zorg die u biedt aan uw naaste! Daarom wordt ook in 2018 weer de jaarlijkse waarderingsactie voor mantelzorgers georganiseerd. Evenals vorige jaren gebeurt dat in samenwerking met het Steunpunt Mantelzorg van de LEVgroep.

  De mantelzorgwaardering 2018 ziet er als volgt uit:

  • Een geldbedrag van € 100 per persoon
  • Voor jonge mantelzorgers tot 18 jaar is dit bedrag € 40

  In 2017 was er een speciale koopavond voor mantelzorgers in het centrum van Deurne. Uit een evaluatie bleek dat deze avond weinig toegevoegde waarde voor mantelzorgers had. Daarom hebben we dit jaar geen koopavond georganiseerd

  Hoe kunt u zich aanmelden?

  Mantelzorgers kunnen zich van 1 september tot en met 31 december 2018 aanmelden voor de waarderingsactie. Op de website van de LEVgroep staat hoe u dat kunt doen.

  Anders dan voorgaande jaren moet de aanvraag dit jaar digitaal ingediend worden. Direct na de digitale aanvraag ontvangt u per e-mail een bevestiging van ontvangst van uw aanvraag. Bent u zelf niet in staat digitaal de aanvraag te doen? Bekijk dan of er iemand in uw omgeving is die u kan helpen. U kunt ook naar een van de spreekuren van de wijkwerkers gaan. Zij helpen u graag bij het digitaal aanvragen van de waardering. In de folder mantelzorgwaardering 2018 vindt u een overzicht van de spreekuren per dorp of wijk.

  Wie komt in aanmerking voor deze waardering?

  U komt in aanmerking als u als mantelzorger tenminste 8 uur per week en langer dan 3 maanden hulp en ondersteuning biedt. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan geldt dat je meer dan gebruikelijke zorg moeten geven aan een naaste. Gebruikelijke zorg is de normale, dagelijkse ondersteuning die partners, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten, familie of vrienden aan elkaar bieden.

  Woont u als mantelzorger in Deurne en zorgt u voor iemand die in een andere gemeente woont? Dan vraagt u de waardering aanvragen in de woongemeente van de zorgvrager. De woonplaats van de zorgvrager is dus leidend.

  Per woonadres van de mantelzorger komt maximaal één mantelzorger voor de waarderingsactie in aanmerking. Als meerdere mantelzorgers op hetzelfde adres ieder meer dan 8 per week mantelzorg verlenen aan verschillende zorgvragers, komen zij ook in aanmerking voor de waarderingsactie. Wonen er daarnaast mantelzorgers jonger dan 18 jaar, dan krijgen die jonge mantelzorgers per persoon ook een waardering.

  Heeft u nog vragen?

  Neemt u dan contact op met Mia van Dijk, consulent Steunpunt Mantelzorg LEVgroep Deurne. Zij is op maandag en donderdag bereikbaar via telefoonnummer 06-14 90 54 93 of via mia.vandijk@levgroep.nl

 • Pdf-documenten

 • Contact met Zorg in Deurne

  U kunt op verschillende manieren contact opnemen met Zorg in Deurne:

  • Telefoon:  (0493) 387 387  (maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur)
  • Digitaal: U kunt een mail sturen naar info@zorgindeurne.nl 
  • Post: Stuur uw brief naar: Zorg in Deurne, Postbus 3, 5750 AA Deurne
  • Bezoekadres: Oude Martinetstraat 2 (zij-ingang gemeentehuis)
  • Website: www.zorgindeurne.nl

  De consulenten van Zorg in Deurne werken op een centrale locatie in Deurne (Oude Martinetstraat 2). Een gesprek met een consulent vindt doorgaans bij u thuis plaats.

 • Lees ook

Terug

Pagina opties