Mantelzorgwaardering

 • Omschrijving

  Als mantelzorger bent u veel belangrijker dan u zelf misschien denkt. De gemeente wil u daarom graag bedanken voor de hulp en zorg die u biedt aan uw naaste. Daarom wordt ook in 2019 weer de jaarlijkse waarderingsactie voor mantelzorgers georganiseerd. Evenals vorige jaren gebeurt dat in samenwerking met het Steunpunt Mantelzorg van de LEVgroep.

  U kunt de mantelzorgwaardering aanvragen van 2 september tot en met 31 december 2019.

  De mantelzorgwaardering 2019 bestaat uit een geldbedrag van  € 100 per persoon, voor jonge mantelzorgers - tot 18 jaar - is dit bedrag  € 40.

  Wanneer kom ik in aanmerking voor deze waardering?

  U komt in aanmerking als u als mantelzorger tenminste 8 uur per week en langer dan 3 maanden hulp en ondersteuning biedt. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan geldt dat je meer dan gebruikelijke zorg moet geven aan een naaste. Gebruikelijke zorg is de normale, dagelijkse ondersteuning die partners, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten, familie of vrienden aan elkaar bieden.

  De woonplaats van de zorgvrager is leidend. Woont u als mantelzorger in Deurne en zorgt u voor iemand die in een andere gemeente woont? Dan vraagt u de waardering aan in de woongemeente van de zorgvrager. 

  Per woonadres van de mantelzorger komt maximaal één mantelzorger voor de waarderingsactie in aanmerking. Als meerdere mantelzorgers op hetzelfde adres ieder meer dan 8 per week mantelzorg verlenen aan verschillende zorgvragers, komen zij ook in aanmerking voor de waarderingsactie. Wonen er daarnaast mantelzorgers jonger dan 18 jaar, dan krijgen die jonge mantelzorgers per persoon ook een waardering.

  Hoe kunt u zich aanmelden?

  Bent u mantelzorger en voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u de waardering op de volgende manieren aanvragen:

  Direct na de digitale aanvraag ontvangt u per e-mail een bevestiging van ontvangst van uw aanvraag. Bent u zelf niet in staat digitaal de aanvraag te doen? Misschien is er iemand in uw omgeving die u kan helpen. U kunt ook naar één van de spreekuren van de wijkwerkers gaan. Zij helpen u graag verder. In de folder mantelzorgwaardering 2019 vindt u een overzicht van de spreekuren per dorp of wijk.

  • Schriftelijk aanvragen - vanaf 2 september

  Een aanmeldformulier kunt u ophalen bij de balie van Zorg in Deurne, het gemeentehuis en bij de wijkwerkers. Lever het volledig ingevulde formulier in bij de LEVgroep, Martinetstraat 2,  of bij uw wijkwerker. 

  U mag het aanvraagformulier ook opsturen naar de LEVgroep, t.a.v. Mantelzorg Deurne, Antwoordnummer 504, 5700 VB Helmond. Een postzegel is niet nodig.

  Heeft u nog vragen?

  Neemt u dan contact op met Mia van Dijk, consulent Steunpunt Mantelzorg LEVgroep Deurne. Zij is op maandag en donderdag bereikbaar via telefoonnummer 06-14 90 54 93 of via mia.vandijk@levgroep.nl

 • Pdf-documenten

 • Contact met Zorg in Deurne

  U kunt op verschillende manieren contact opnemen met Zorg in Deurne:

  • Telefoon:  (0493) 387 387  (maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur)
  • Digitaal: U kunt een mail sturen naar info@zorgindeurne.nl 
  • Post: Stuur uw brief naar: Zorg in Deurne, Postbus 3, 5750 AA Deurne
  • Bezoekadres: Oude Martinetstraat 2 (zij-ingang gemeentehuis)
  • Website: www.zorgindeurne.nl

  De consulenten van Zorg in Deurne werken op een centrale locatie in Deurne (Oude Martinetstraat 2). Een gesprek met een consulent vindt doorgaans bij u thuis plaats.

 • Lees ook

Terug

Pagina opties