Milieuvervuiling melden

 • Omschrijving

  Bedrijven en personen moeten zich houden aan de milieuregels. De gemeente, politie en andere instanties controleren dit.

  Ziet u in uw omgeving vervuiling van het milieu of hebt u milieuoverlast? Dan kunt u dit melden bij de Milieuklachtencentrale. Uw klacht of melding gaat dan rechtstreeks naar de juiste instantie.

  Als burger, bedrijf of instelling kunt u, als u denkt dat milieuregels worden geschonden, bij de gemeente een verzoek om handhaving indienen. Volgens de Wet Algemeen Bestuursrecht moet het bevoegd gezag (gemeente, provincie) binnen 8 weken op een dergelijk verzoek beslissen.

  Het betreft hier onder andere milieuovertredingen ten aanzien van:

  • Bodem(vervuiling).
  • Lucht(verontreiniging).
  • Geluid (geluidsoverlast).

  Na ontvangst van het verzoek wordt gekeken of er inderdaad rechtsregels of (vergunning)voorschriften worden overtreden. Is dat het geval dan kan de gemeente overgaan tot het eventueel opleggen van een dwangsom, het toepassen van bestuursdwang of het intrekken van een vergunning. Tegen het besluit om al dan niet tot handhaving over te gaan, kan bezwaar en beroep worden aangetekend.

 • Hoe werkt het?

  U meldt milieuvervuiling of milieuoverlast bij de Milieuklachtencentrale. Uw melding of klacht gaat dan automatisch naar de juiste instantie.

  Schadevergoeding vragen

  Hebt u schade geleden door de overlast of vervuiling en weet u wie verantwoordelijk is? Vraag deze persoon of bedrijf om een schadevergoeding. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding indienen bij de rechter.

 • Wat kost het?

  Voor het in behandeling nemen van een handhavingsverzoek worden geen kosten in rekening gebracht.
   

 • Goed om te weten

  U kunt een melding doen voor:

  • luchtvervuiling;
  • vervuiling van de bodem;
  • stank- of geluidsoverlast.

  Maar bijvoorbeeld ook als iemand illegaal afval stort.

  Toezichthouders

  De gemeente moet het milieu in haar grondgebied beschermen. Hiervoor heeft de gemeente toezichthouders. Deze toezichthouders:

  • controleren of iedereen zich aan de regels houdt;
  • geven informatie;
  • mogen bij bedrijven en op andere plaatsen (behalve woningen) naar binnen gaan;
  • mogen documenten bekijken en kopieën maken;
  • monsters nemen en spullen onderzoeken;
  • voertuigen stoppen en onderzoeken;
  • om informatie vragen.

  Iedereen moet de toezichthouder alle medewerking geven. Een toezichthouder kan de hulp vragen van de politie.

  Overige organisaties

  Andere organisaties die controleren of iedereen zich aan de milieuregels houdt zijn de politie,de provincie, Rijkswaterstaat, het waterschap, de Inspectiedienst van het ministerie van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

 • Meer informatie

  Bekijk de websites van Rijkswaterstaat, het waterschap (voor de wet verontreiniging oppervlaktewateren) en de AID (Algemene Inspectie Dienst van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en de VROM-inspectie (van het ministerie van VROM).

 • Formulieren

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als dat echt nodig is

We vragen dit omdat we het risico op besmetting met het coronavirus zo veel mogelijk willen beperken. U kunt alleen nog telefonisch een afspraak maken. Samen met u overleggen we hoe dringend uw verzoek is.

Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met 0493-387711.

Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u om thuis te blijven en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Kan de afspraak niet wachten? Neem dan telefonisch contact met ons op.

De openingstijden zijn aangepast: 

Maandag: 9.00 – 12.30 uur en 17.00 – 19.00 uur

Dinsdag t/m vrijdag: 9.00 – 12.30 uur

De gemeente blijft telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. Zorg in Deurne is ook op vrijdagmiddag bereikbaar, tot 17.00 uur.

Deze maatregel geldt vooralsnog tot en met maandag 6 april 2020.

De milieustraat is tot en met maandag 6 april gesloten.

Wij verzoeken u om het afval tijdelijk thuis te bewaren tot de milieustraat weer open is. Let op, u kunt uw afval niet brengen naar een milieustraat in een andere gemeente. Daar wordt bij de ingang gecontroleerd of u uit die gemeente komt. Onze excuses voor het ongemak.

Gelezen