Milieuvervuiling melden

 • Omschrijving

  Bedrijven en personen moeten zich houden aan de milieuregels. De gemeente, politie en andere instanties controleren dit.

  Ziet u in uw omgeving vervuiling van het milieu of hebt u milieuoverlast? Dan kunt u dit melden bij de Milieuklachtencentrale. Uw klacht of melding gaat dan rechtstreeks naar de juiste instantie.

  Als burger, bedrijf of instelling kunt u, als u denkt dat milieuregels worden geschonden, bij de gemeente een verzoek om handhaving indienen. Volgens de Wet Algemeen Bestuursrecht moet het bevoegd gezag (gemeente, provincie) binnen 8 weken op een dergelijk verzoek beslissen.

  Het betreft hier onder andere milieuovertredingen ten aanzien van:

  • Bodem(vervuiling).
  • Lucht(verontreiniging).
  • Geluid (geluidsoverlast).

  Na ontvangst van het verzoek wordt gekeken of er inderdaad rechtsregels of (vergunning)voorschriften worden overtreden. Is dat het geval dan kan de gemeente overgaan tot het eventueel opleggen van een dwangsom, het toepassen van bestuursdwang of het intrekken van een vergunning. Tegen het besluit om al dan niet tot handhaving over te gaan, kan bezwaar en beroep worden aangetekend.

 • Hoe werkt het?

  U meldt milieuvervuiling of milieuoverlast bij de Milieuklachtencentrale. Uw melding of klacht gaat dan automatisch naar de juiste instantie.

  Schadevergoeding vragen

  Hebt u schade geleden door de overlast of vervuiling en weet u wie verantwoordelijk is? Vraag deze persoon of bedrijf om een schadevergoeding. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding indienen bij de rechter.

 • Wat kost het?

  Voor het in behandeling nemen van een handhavingsverzoek worden geen kosten in rekening gebracht.
   

 • Goed om te weten

  U kunt een melding doen voor:

  • luchtvervuiling
  • vervuiling van de bodem
  • stank- of geluidsoverlast

  Maar bijvoorbeeld ook als iemand illegaal afval stort.

  Toezichthouders

  De gemeente moet het milieu in haar grondgebied beschermen. Hiervoor heeft de gemeente toezichthouders. Deze toezichthouders:

  • controleren of iedereen zich aan de regels houdt
  • geven informatie
  • mogen bij bedrijven en op andere plaatsen (behalve woningen) naar binnen gaan
  • mogen documenten bekijken en kopieën maken
  • monsters nemen en spullen onderzoeken
  • voertuigen stoppen en onderzoeken
  • om informatie vragen

  Iedereen moet de toezichthouder alle medewerking geven. Een toezichthouder kan de hulp vragen van de politie.

  Overige organisaties

  Andere organisaties die controleren of iedereen zich aan de milieuregels houdt zijn de politie,de provincie, Rijkswaterstaat, het waterschap, de Inspectiedienst van het ministerie van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

 • Meer informatie

  Bekijk de websites van Rijkswaterstaat, het waterschap (voor de wet verontreiniging oppervlaktewateren) en de AID (Algemene Inspectie Dienst van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en de VROM-inspectie (van het ministerie van VROM).

  Wat kan de gemeente verder doen?

  De toezichthouder probeert eerst afspraken te maken met de dader die de regels overtreedt. Als dat niet lukt, kan de gemeente een aantal dingen doen:

  • de omgevingsvergunning of ontheffing geheel of voor een deel intrekken
  • de ongewenste situatie opheffen
  • het bedrijf geheel of voor een deel sluiten
  • een boete geven.

  De gemeente kan ook, net als de politie, strafrechtelijk optreden. Dit doet de gemeente samen met het openbaar ministerie (OM). Bijvoorbeeld:

  • proces-verbaal opmaken
  • een waarschuwing geven
  • een regeling treffen waarbij de dader betaalt
  • iets in beslag nemen
  • vervolging en veroordeling tot een geldboete of gevangenisstraf

  Schadevergoeding

  • U kunt schadevergoeding vragen aan de persoon die verantwoordelijk is voor de schade die u geleden heeft.
  • Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding indienen bij de rechter.
 • Formulieren

 • Wetgeving

Terug

Pagina opties

Koningsdag

Het gemeentehuis en Zorg in Deurne is op dinsdag 27 april gesloten.

Openingstijden gemeentehuis

De openingstijden van het gemeentehuis en de balie Publiekszaken zijn als volgt:

Wij werken op afspraak. Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. U kunt alleen per telefoon een afspraak maken, bel naar 0493-38 77 11. We overleggen dan met u hoe dringend de afspraak is. Wist u dat u veel zaken al gemakkelijk vanuit thuis kunt regelen

In het gemeentehuis is het dragen van een mondkapje verplicht.

Heeft u klachten, zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf dan thuis en maak een (nieuwe) afspraak als u klachtenvrij bent.

Gelezen