Monument verbouwen, herstellen of onderhouden

 • Omschrijving

  Vergunning nodig?

  Wilt u werkzaamheden uitvoeren aan rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten? Dan heeft u bij de volgende werkzaamheden een omgevingsvergunning nodig:

  • het slopen, verstoren, verplaatsen, wijzigen of ontsieren van (een deel) van het monument
  • herstellen of (laten) gebruiken van het monument waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht
  • het bouwen van een bijgebouw/bouwwerk op het perceel
  • het plaatsen van zonnepanelen op of aan het monument
  • het verwijderen van asbest 

  U heeft geen vergunning nodig

  • als u normaal onderhoud pleegt aan de buitenkant van beschermde monumenten. Het gaat dan om beperkte onderhoudswerkzaamheden voor het behoud van het monument.
  • als u materialen gedeeltelijk gaat vervangen. Bijvoorbeeld het opschuren en schilderen in dezelfde kleur, het opstoppen van rieten daken of het vervangen van kapotte daken in dezelfde kleur/hetzelfde type. Dit geldt in Deurne voor rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten.

  Advies: plan een vooroverleg

  Wij adviseren u om een vooroverleg aan te vragen met één van onze bouwregisseurs. Wij bespreken met u onder andere de haalbaarheid, mogelijkheden van uw plannen en de procedure. Ook proberen wij de doorlooptijd en kosten voor u zo beperkt mogelijk te houden.  

  Meer informatie over monumenten

  Op de website van Monumenten.nl vindt u alle informatie over de financiering en het bezit van een monument, over onderhoud en restauratie, en verhalen uit de praktijk.

 • Hoe werkt het?

  • Check via Omgevingsloket online of u een vergunning moet aanvragen.
  • Leg vóórdat u de vergunning aanvraagt aan de gemeente uit wat u wilt doen. De gemeente kan dan meteen zeggen of dit kan en mag. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.
  • Vraag de vergunning aan via Omgevingsloket online.
  • Als het geen grote verbouwing is, vraagt u de vergunning minstens 8 weken van tevoren aan.
  • Als het wel een grote verbouwing is, doet u dit minstens 6 maanden van tevoren.
  • Bij een grote verbouwing maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag.
  • Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, kunt u binnen 6 weken uw mening (zienswijze) hierover geven. Geef in uw zienswijze aan waarom.
  • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

  Goed om te weten

  Het kan zijn dat u naast het onderdeel 'monument' ook andere onderdelen moet aanvragen in het Omgevingsloket, bijvoorbeeld 'bouwen en/of 'ontheffing van het bestemmingsplan''. Neem hierover contact op met de gemeente of u uw aanvraag moet uitbreiden met andere activiteiten en check ook het Omgevingsloket online.

 • Wat heeft u nodig?

  • Uw DigiD als u een particuliere eigenaar bent.
  • Uw eHerkenning als u als ondernemer eigenaar bent.
  • Situatietekeningen (schaal 1:1.000).
  • Plattegrond van iedere bouwlaag met maten en de bestemming van de ruimte (schaal 1:100).
  • Alle gevelaanzichten en relevante doorsneden (schaal 1:100).
  • Beschrijving van de bestaande en nieuwe situatie.
  • Gedetailleerde beschrijving van het monument.
 • Wat kost het?

  Voor de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning en een vooroverleg voor het onderdeel monument brengen wij geen kosten in rekening.

  Let op! Als er bij de aanvraag ook een andere activiteit aangevraagd moet worden (bijvoorbeeld bouwen), dan moet u wél leges betalen.

 • Hoe lang duurt het?

  Aanvraag vergunning gemeentelijk of provinciaal monument

  • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.
  • Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

  Aanvraag vergunning rijksmonumenten

  Reguliere procedure

  • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
  • Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

  Uitgebreide procedure

  • Vraagt de gemeente advies aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed? Dan ontvangt u binnen 26 weken bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
  • Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.
 • Meer informatie

  Beschermd dorpsgezicht Helenaveen

  De bescherming van dorpsgezichten is geregeld in het bestemmingsplan en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.

  Vergunning archeologisch monument

  Een archeologisch monument is een terrein dat deel uitmaakt van ons cultureel erfgoed, omdat op of in de bodem resten, voorwerpen of andere historische sporen bewaard zijn gebleven. In Deurne hebben we (nog) geen archeologische monumenten.

  Kijk voor meer informatie over rijksmonumenten op de website de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 • Afspraak maken

  De gemeente kan u de vergunning weigeren of uw aanvraag helemaal niet in behandeling nemen. Wilt u dit voorkomen? Dan is het belangrijk om goed met de gemeente over uw plannen te overleggen. Dit heet het vooroverleg. Neemt u daarom bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente.

  Komt u er niet uit of heeft u hulp nodig? Maak dan een afspraak bij de gemeente.

 • Pdf-documenten

 • Lees ook

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. Zo helpen we elkaar om het risico op besmetting met het coronavirus terug te dringen. Duurt het nog even voor uw paspoort of rijbewijs verloopt? Dan kunt u op een later moment een afspraak maken.

In het gemeentehuis geldt het advies om een mondkapje te dragen.

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus (hoesten, verkoudheid of verhoging)? Dan vragen we u om niet naar het gemeentehuis te komen en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Blijf thuis en laat u zich zo snel mogelijk testen op het coronavirus.

Heeft u zorg of ondersteuning nodig?

Neemt u dan contact op met Zorg in Deurne op telefoonnummer 0493-387 387 of kijk op de nieuwe website zorgindeurne.nl.

Voelt u zich eenzaam en heeft u behoefte aan een praatje?

De medewerkers van LEVgroep Deurne staan voor u klaar. Neemt u gerust contact op met telefoonnummer 0493-352500.

Gelezen