Nederlander worden door naturalisatie

 • Omschrijving

  Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Een van de manieren is door naturalisatie. Naturalisatie betekent het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.

  Eerst wordt tijdens een intakegesprek besproken of u aan de voorwaarden voldoet voor het indienen van een aanvraag.

 • Hoe werkt het?

  U krijgt bij de gemeente eerst een intakegesprek om na te gaan of u aan alle voorwaarden voor de indiening van een verzoek voldoet.

  Voldoet u aan de voorwaarden dan wordt er een afspraak met u gemaakt voor het indienen van een Naturalisatieverzoek. 

  • U gaat naar de gemeente en dient de aanvraag in.
  • U kunt tegelijk een aanvraag indienen voor uw minderjarige kinderen die in Nederland wonen.
  • U betaalt de kosten.
  • U vult een formulier in waarin u zegt dat u de 'verklaring van verbondenheid' zal afleggen. Hiermee verklaart u dat u weet dat de Nederlandse wet ook voor u geldt. Kinderen jonger dan 16 jaar hoeven dit niet te doen.
  • U krijgt vanzelf bericht of u Nederlander wordt.

  Als u wordt genaturaliseerd krijgt u een uitnodiging van de gemeente voor een officiële bijeenkomst. Deze bijeenkomst heet de naturalisatieceremonie. U moet hieraan meedoen. U wordt pas Nederlander als u bij de ceremonie de verklaring van verbondenheid aflegt. Dan krijgt u het besluit waarin staat dat u Nederlander bent geworden.

 • Wat heeft u nodig?

  • uw verblijfsvergunning
  • uw geldige paspoort
  • uw geboorteakte
  • het inburgeringsdiploma (of een vergelijkbaar diploma)

  Als u getrouwd of geregistreerd partner bent of u woont samen met een Nederlandse partner moet u dit bewijzen met een van de volgende documenten:

  • huwelijksakte
  • akte van geregistreerd partnerschap
  • bewijs dat u 3 jaar of langer samenwoont met een Nederlandse partner

  Let op!

  • De gemeente moet kunnen zien dat buitenlandse documenten echt zijn. Dit kan door de documenten te legaliseren. Vraag vooraf aan de gemeente of dit nodig is.
  • Buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Als dit niet zo is, laat dan de documenten eerst vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler.
 • Wat kost het?

  2019
  Enkelvoudig verzoek , standaardtarief  €   881,00
  Meervoudig verzoek (2 personen), standaardtarief € 1.124,00
  Enkelvoudig verzoek, laag tarief €    655,00
  Meervoudig verzoek (2 personen), laag tarief €    899,00
  Meenaturalisatie minderjarig kind (per kind) €    130,00

 • Hoe lang duurt het?

  Het duurt maximaal 1 jaar voordat u weet of u Nederlander wordt. De IND kan deze termijn maximaal 2 keer verlengen met een half jaar.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar maken bij de IND.

 • Goed om te weten

  Als u Nederlander wilt worden door naturalisatie, kunt u dit aanvragen bij de gemeente.

  Bekijk van tevoren de voorwaarden van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Zo bent u goed voorbereid.

 • Meer informatie

  Als u foute informatie gegeven heeft of belangrijke informatie achterhoudt, dan kunt u de Nederlandse nationaliteit weer kwijtraken.

  Hierdoor kunt u staatloos worden.

 • Afspraak maken

  Naturalisatieverzoeken kunnen complex zijn en daardoor veel tijd in beslag nemen. Bel naar: 0493-38 7711. De afspraak wordt in overleg met een behandelend medewerker gemaakt.

 • Lees ook

  Kijk voor meer informatie op de site van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.
  Voor meer informatie over het inburgeringsexamen kunt u terecht op de site van DUO
   

Terug

Pagina opties