Nederlander worden door naturalisatie

 • Omschrijving

  Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Een van de manieren is door naturalisatie. Naturalisatie betekent het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.

  Eerst wordt tijdens een intakegesprek besproken of u aan de voorwaarden voldoet voor het indienen van een aanvraag.

 • Hoe werkt het?

  U krijgt bij de gemeente eerst een intakegesprek om na te gaan of u aan alle voorwaarden voor de indiening van een verzoek voldoet.

  Voldoet u aan de voorwaarden dan wordt er een afspraak met u gemaakt voor het indienen van een Naturalisatieverzoek. 

  • U gaat naar de gemeente en dient de aanvraag in.
  • U kunt tegelijk een aanvraag indienen voor uw minderjarige kinderen die in Nederland wonen.
  • U betaalt de kosten.
  • U vult een formulier in waarin u zegt dat u de 'verklaring van verbondenheid' zal afleggen. Hiermee verklaart u dat u weet dat de Nederlandse wet ook voor u geldt. Kinderen jonger dan 16 jaar hoeven dit niet te doen.
  • U krijgt vanzelf bericht of u Nederlander wordt.

  Als u wordt genaturaliseerd krijgt u een uitnodiging van de gemeente voor een officiële bijeenkomst. Deze bijeenkomst heet de naturalisatieceremonie. U moet hieraan meedoen. U wordt pas Nederlander als u bij de ceremonie de verklaring van verbondenheid aflegt. Dan krijgt u het besluit waarin staat dat u Nederlander bent geworden.

 • Wat heeft u nodig?

  • uw verblijfsvergunning
  • uw geldige paspoort
  • uw geboorteakte
  • het inburgeringsdiploma (of een vergelijkbaar diploma)

  Als u getrouwd of geregistreerd partner bent of u woont samen met een Nederlandse partner moet u dit bewijzen met een van de volgende documenten:

  • huwelijksakte
  • akte van geregistreerd partnerschap
  • bewijs dat u 3 jaar of langer samenwoont met een Nederlandse partner

  Let op!

  • De gemeente moet kunnen zien dat buitenlandse documenten echt zijn. Dit kan door de documenten te legaliseren. Vraag vooraf aan de gemeente of dit nodig is.
  • Buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Als dit niet zo is, laat dan de documenten eerst vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler.
 • Wat kost het?

  2020
  Enkelvoudig verzoek , standaardtarief  €   901,00
  Meervoudig verzoek (2 personen), standaardtarief € 1.150,00
  Enkelvoudig verzoek, laag tarief €    670,00
  Meervoudig verzoek (2 personen), laag tarief €    920,00
  Meenaturalisatie minderjarig kind (per kind) €    133,00

 • Hoe lang duurt het?

  Het duurt maximaal 1 jaar voordat u weet of u Nederlander wordt. De IND kan deze termijn maximaal 2 keer verlengen met een half jaar.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar maken bij de IND.

 • Goed om te weten

  Als u Nederlander wilt worden door naturalisatie, kunt u dit aanvragen bij de gemeente.

  Bekijk van tevoren de voorwaarden van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Zo bent u goed voorbereid.

 • Meer informatie

  Als u foute informatie gegeven heeft of belangrijke informatie achterhoudt, dan kunt u de Nederlandse nationaliteit weer kwijtraken.

  Hierdoor kunt u staatloos worden.

 • Afspraak maken

  Naturalisatieverzoeken kunnen complex zijn en daardoor veel tijd in beslag nemen. Bel naar: 0493-38 7711. De afspraak wordt in overleg met een behandelend medewerker gemaakt.

 • Lees ook

  Kijk voor meer informatie op de site van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.
  Voor meer informatie over het inburgeringsexamen kunt u terecht op de site van DUO
   

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als dat echt nodig is

Zo houden we het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk. Bel voor het maken van een afspraak met 0493-387711. Samen met u overleggen we dan hoe dringend uw verzoek is.

Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u thuis te blijven en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Kan de afspraak niet wachten? Neem dan contact met ons op.

Het gemeentehuis is weer geopend volgens de normale openingstijden. 

Actuele informatie over de openingstijden.

Bezoek aan de milieustraat

Er gelden richtlijnen in verband met het coronavirus. Neem deze goed door voordat u de milieustraat bezoekt

Gelezen