Nieuw plan voor openbare verlichting

 • Omschrijving

  In de dorpen en wijken in de gemeente Deurne wordt de oude straatverlichting vervangen door nieuwe ledverlichting. Er gaat ook verlichting weg of deze is al weggehaald. Op fietsroutes tussen de dorpen komt juist extra verlichting. Samen met de dorps- en wijkraden bekijkt de gemeente welke verlichting weg kan en wat goede plekken zijn voor extra fietspadverlichting. De gemeente neemt de uiteindelijke beslissing over wat weg gaat en wat blijft staan.

  Waarom minder licht in de gemeente?

  De gemeenteraad heeft in 2015 een plan voor de verlichting vastgesteld. Dit plan wordt nu uitgevoerd. Het vervangen van de oude straatverlichting naar nieuwe led verlichting kost veel geld. Om dit te kunnen betalen, wordt er verlichting weg gehaald. Ook willen we hiermee energie besparen.

  Hieronder leest u de stand van zaken van de uitvoering per gebied:

  Helenaveen, Liessel en Vlierden

  In de kernen Helenaveen, Liessel en Vlierden is de verlichting in de afgelopen maanden op basis van de plannen van de dorpsraden (in afstemming met de gemeente) verwijderd. Alleen bij enkele rotondes is nog geen verlichting verwijderd, omdat de nieuwe masten voor die plekken nog niet beschikbaar zijn. In afwachting van de nieuwe masten, handhaven we de verlichting op de toegangswegen tot de rotondes. We verwachten dit in het voorjaar maanden af te ronden. Ook staan in deze kernen nog enkele masten met een zogenaamde RAVO-G kabel. Deze kunnen alleen door de netbeheerder worden verwijderd. We verwachten dat ook dit in het voorjaar is afgerond.

  Op de belangrijkste schoolfietsroutes hebben we oriĆ«ntatie ledverlichting geplaatst. De komende maand vervangen we de resterende oranje verlichting door ledverlichting. De reacties van inwoners die we ontvangen nu de verlichting is verwijderd, bekijken we zorgvuldig. Waar noodzakelijk passen we in overleg met de dorpsraden maatwerk toe. De verwachting is dat dit voor de zomer afgerond is.

  Deurne West, Heiakker en Koolhof

  Ook in deze wijken hebben we de verlichting inmiddels verwijderd. De komende drie weken vervangen we de oranje verlichting door ledverlichting. Ook hier geldt dat we de reacties van inwoners samen met de wijkraden zorgvuldig bekijken en maatwerk toepassen waar noodzakelijk. De verwachting is dat dit voor de zomer is afgerond.

  St Jozef

  In de St. Jozef is de proef afgerond. Bij deze proef werd de verlichting die op de nominatie stond om te verdwijnen uitgeschakeld. Zo konden bewoners het effect van minder verlichting ervaren. Het licht van de lantaarnpalen die, op basis van reacties van bewoners, toch blijven staan brandt weer. De rest blijft uit staan tot deze verwijderd worden. Afhankelijk van het resterende budget wordt dit najaar 2019 of voorjaar 2020.

  Zeilberg

  Er is een plan opgesteld voor de verlichting in Zeilberg. Verlichting die volgens dat plan zou verdwijnen, is de afgelopen maanden als proef uitgezet. Zo konden inwoners het effect van minder verlichting ervaren. Samen met inwoners en dorpsraad Zeilberg is gekeken welke verlichting weg zou kunnen. Op de proef zijn veel reacties gekomen. Daarop is het plan op onderdelen aangepast. Op de inspraakavond op 13 december zijn nog meer reacties ontvangen. Ook deze zijn allemaal bekeken en het plan is hierop nogmaals aangepast. Het plan is nu definitief. Verlichting die tijdens de proef uit stond, maar nu toch blijft staan, is weer aan gezet. De verlichting die weggaat, blijft uit. Hier blijft een sticker op zitten. De tekening van het definitieve plan kunt u bekijken onder de knop 'Pdf-documenten'.

  Walsberg

  In de Walsberg is recent de laatste inloopavond gehouden. In overleg met de dorpsraad verwerken we deze reacties in het plan. In de loop van maart gaat het licht weer aan van de verlichting die toch blijft staan. De rest blijft uit tot de lantaarnpaal verwijderd wordt. Afhankelijk van het resterende budget wordt dit najaar 2019 of voorjaar 2020.

  Deurne-Centrum, Vlier-Noord en rest buitengebied

  In januari hebben we overleg gehad met diverse stakeholders in het centrumgebied. We nodigen inwoners door middel van een huis-aan-huis brief uit om in februari in het gebied buiten te kijken. Daarna stellen we het plan op en gaat de te saneren verlichting als proef uit. De verwachting is dat dit plaatsvindt of nog in april of anders in september. Afhankelijk van hoe snel het plan opgesteld kan worden.

  In Vlier-Noord en de rest van het buitengebied hebben we diverse malen aan inwoners gevraagd om mee te denken. Daar hebben we geen reacties op ontvangen. We maken voor deze gebieden nu een voorstel dat online te raadplegen is. Inwoners kunnen hier ook een reactie achterlaten. Ook hier gaat dan het licht eerst als proef een aantal maanden uit en passen we de plannen aan op basis van eventuele reacties die we dan ontvangen.

  Algemeen

  We houden de dorps- en wijkraden actief op de hoogte. De grote hoeveelheid reacties maakt dat het verwerken van alle reacties langer duurt dan gebruikelijk. Via onze website en in het Weekblad van Deurne plaatsen we regelmatig berichten over de voortgang. Ondanks dat we de uitvoering zo zorgvuldig mogelijk en in samenspraak met inwoners hebben uitgevoerd, merken we dat dit niet overal tot de voor iedereen gewenste situatie leidt. Alle nakomende reacties nemen we in behandeling voordat we een project afsluiten. Bij onze afwegingen is de verkeersveiligheid te allen tijde leidend.

  De afgelopen maanden zijn met alle dorps- en wijkraden gesprekken geweest over het proces dat doorlopen is, de ondersteuning vanuit de gemeente, de reacties van inwoners en de vervolgstappen. In Neerkant is ook met een aantal inwoners een evaluatie gehouden. Op basis hiervan stellen wij een evaluatieverslag op met leerpunten voor toekomstige projecten.

  Verlichting brandt weer de hele nacht

  Tot voor kort brandde de verlichting na 23.30 uur om en om. De helft van de lantaarnpalen stond dan dus uit. Sinds maandag 21 januari is dit omgezet. Nu brandt na 23.30 uur alle verlichting, behalve de verlichting die als proef is uitgeschakeld. Dit was ook de afspraak die is gemaakt toen de gemeenteraad het plan vaststelde voor minder verlichting in de gemeente Deurne.

  Storingen

  Tot slot, we hebben sinds half oktober te maken met een fors aantal storingen in de lampen en in het netwerk. De storingen in de lampen is verklaarbaar vanuit het feit dat onze verlichting oud is. Onze aannemer rijdt nu elke dag met een hoogwerker rond om de storingen zo snel mogelijk te verhelpen. Voor de kabelstoringen zijn we afhankelijk van netbeheerder Enexis. Hierop hebben we helaas geen invloed. Indien de kabelstoring met een meetwagen opgespoord moet worden, kan het lang duren voordat deze hersteld is.

  Tekeningen met de aanpassingen  

  Bij het kopje PDF documenten kunt u de tekeningen bekijken per gebied. Ook op de site van uw eigen dorps- of wijkraad kunt u deze vinden.

  Klachten, opmerkingen of tips?

  Er is geprobeerd om iedereen te betrekken bij de planvorming. Mocht u toch een opmerking, klacht of tip hebben, spreekt u dan niet de betreffende dorps- en wijkraad hierop aan, maar de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor het verminderen van de verlichting. U kunt hiervoor gebruik maken van onderstaand contactformulier.

  Contactformulier 

 • Pdf-documenten

 • Lees ook

Terug

Pagina opties