Nieuw plan voor openbare verlichting

 • Omschrijving

  De gemeenteraad heeft in 2015 het beleidsplan voor de openbare verlichting vastgesteld. De belangrijkste pijlers in dit plan zijn:

  • Extra fietspadverlichting tussen de kerkdorpen
  • Oude lampen worden vervangen door LED
  • Verlichting wordt, waar dit kan, verwijderd

  Waarom minder licht in de gemeente Deurne?

  Het vervangen van de oude straatverlichting naar nieuwe led verlichting kost veel geld. Om dit te kunnen betalen, wordt er verlichting weg gehaald. Ook willen we hiermee energie besparen.

  Voortgang

  De fietspadverlichting is inmiddels aangelegd. In veel gebieden zijn lampen vervangen door LED. In de meeste dorpen en wijken is de verlichting die weg kon verwijderd. Bewoners van deze gebieden zijn via informatieavonden, de website en door berichten in de krant op de hoogte gebracht van de plannen. Ook konden zij meepraten over de plannen. Via de knop 'Pdf-documenten' onderaan deze pagina, kunt u de tekeningen bekijken waarop is aangegeven welke verlichting weggehaald is of wordt en welke blijft staan.

  Mocht u een klacht, een tip of een opmerking hebben, spreek dan niet de dorps- en wijkraden hier op aan maar de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor de verlichting.

  Verlichting brandt weer na 23.30 uur

  Nu er op veel plaatsen verlichting is weggehaald, laat de gemeente de verlichting overal ook na 23.30 uur branden. Voorheen ging de verlichting op dat tijdstip om en om uit.

  Walsberg, Sint Jozef en Zeilberg

  In de Sint Jozefparochie, Walsberg en Zeilberg wordt binnen en buiten de bebouwde kom overtollige verlichting verwijderd. Deze verlichting is nu uitgeschakeld en is herkenbaar gemaakt met een gele sticker. Op de tekeningen onder de knop 'Pdf-documenten' kunt u zien om welke verlichting het gaat.

  Deurne-Centrum en Vlier Noord

  Meerdere lichtmasten in Deurne-Centrum en Vlier Noord worden op proef uitgeschakeld. Het gaat om de verlichting die op de nominatie staat om te verdwijnen. De proef houdt aan in de winter van 2019/2020. Na de proef worden de lichtmasten weggehaald. Op deze website kunt u zien welke verlichting in deze gebieden op de nominatie staat om weggehaald te worden. Via de kaart op de website kunt u een gemotiveerde reactie plaatsen over het eventueel wel of niet weghalen van de lichtmast. Bewoners van deze gebieden hebben hierover een brief ontvangen.

  We merken dat op enkele plekken waar verlichting als proef is uitgeschakeld, er zonder toestemming zekeringen in de lichtmast worden gedraaid, waardoor de verlichting weer brandt. Ook worden stickers verwijderd of op een andere lichtmast geplakt. De gemeente roept iedereen op dit niet te doen. U helpt er de bewoners niet mee. Zij worden op het verkeerde been gezet, omdat ze zo niet meer weten welke verlichting wel of niet weg gaat. Bovendien heeft dit geen invloed op de uitkomst van de proef. De plattegrond op deze website is en blijft leidend. Het zonder toestemming plaatsen van een zekering of verwijderen of verplaatsen van een sticker is niet toegestaan. Zodra de gemeente dit constateert, wordt hier aangifte van gedaan bij de politie.

  Op de Toon Kortoomslaan is de verlichting nu ook als proef uitgezet. Dit was eerder nog niet gebeurd. U kunt op de online kaart zien welke verlichting dit betreft  en daar kunt u uw reactie geven. Onder de knop 'Pdf-documenten' kunt u ook de kaart van de Toon Kortoomslaan bekijken.

  In de toekomst

  Voor de verwijderde verlichting hoeft de gemeente geen kosten meer te maken voor de elektriciteit, het onderhoud en eventuele schades. Met het geld dat hiermee bespaard wordt, wordt de rest van de oude verlichting omgebouwd naar duurzame ledverlichting. Als alles volgens planning gaat, is alle verlichting in de gemeente Deurne in 2038 omgebouwd naar duurzame ledverlichting.

  Heeft u vragen of wilt u een storing melden?

  Maakt u dan gebruik van het contactformulier.

  Contactformulier 

 • Pdf-documenten

Terug

Pagina opties