Omgevingsvergunning beperkte toetsing

 • Hoe werkt het?

  Voor bepaalde werkzaamheden hebt u een omgevingsvergunning nodig. In sommige gevallen kunt u een aanvraag omgevingsvergunning beperkte toetsing indienen. De gemeente toetst deze aanvragen niet meer aan het bestemmingsplan, het bouwbesluit en de bouwverordening. U ontvangt uw vergunning dan binnen 2 weken. 

  Hoe werkt het?

  Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. Is dat het geval? Dan kunt u de aanvraag direct online indienen. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Bedrijven gebruiken voor het aanvragen eHerkenning.

  • Bij een aanvraag omgevingsvergunning beperkte toetsing toetst uw architect uw bouwplan aan alle geldende regelgeving. Zoals aan een bestemmingsplan, bouwbesluit en bouwverordening.
  • Bij de aanvraag moet het formulier 'verklaring architect' worden ingediend. Op dit formulier verklaart de architect dat de aanvraag aan de eisen voldoet.
  • De architect, of uzelf, dient de aanvraag met alle benodigde bijlagen in via het omgevingsloket.
  • Wij bekijken na ontvangst van de aanvraag of alle stukken erbij zitten en verlenen de omgevingsvergunning. Wij toetsen de aanvraag dus niet meer aan alle regelgeving omdat de architect dat al heeft gedaan.
  • Als uw aanvraag compleet is en voldoet aan de gestelde voorwaarden, ontvangt u binnen 2 weken de omgevingsvergunning via het omgevingsloket.

 • Wat kost het?

  Als u een omgevingsvergunning nodig heeft dan moet u leges betalen. Voor aanvragen die vallen onder de beperkte toetsing gelden andere, lagere, leges. Voor een aanvraag beperkte toetsing, die niet vooraf is gegaan door een aanvraag om vooroverleg, brengen wij 30% minder leges in rekening dan voor een normale aanvraag omgevingsvergunning.De tarieven vindt u in de Legesverordening van de gemeente Deurne. Deze verordening kunt u vinden op www.overheid.nl

 • Goed om te weten

  Welke aanvragen komen in aanmerking voor beperkte toetsing?

  Om een aanvraag omgevingsvergunning beperkte toetsing in te kunnen dienen moet het plan voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het betreft een complete enkelvoudige aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit Bouw
  • Het bouwwerk betreft:
   • Eengezinswoning(en) met maximaal 3 bouwlagen (incl. zolder, excl. kelder) 
   • Aan- of uitbouw, bijgebouw bij de woning
   • Dakopbouw, dakkapel 
   • Dakterras
   • Reclame
  • De architect staat geregistreerd in het architectenregister als architect
  • De aanvraag wordt digitaal ingediend via het omgevingsloket
  • De aanvraag voldoet aan het bestemmingsplan, de welstandsnota (welstandsvrij of ambtelijke toets), het Bouwbesluit en de Bouwverordening
  • Er is voor de locatie geen nieuw bestemmingsplan of beheers verordening in ontwikkeling
  • Architect (aanvrager) ondertekent een verklaring dat de aanvraag aan alle vereisten voldoet (zie pdf-documenten)
  • Er mag geen noodzaak zijn voor een toets op de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob)

  Als niet voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden, dan komt het plan niet in aanmerking voor een vergunning beperkte toetsing. Het plan wordt dan behandeld als een normale reguliere of uitgebreide aanvraag omgevingsvergunning.

  Waar moet u nog meer rekening mee houden?

  Nadat u de vergunning heeft gekregen, begint een bezwarentermijn. De eerste 6 weken kunnen anderen (of uzelf) nog bezwaar indienen tegen uw vergunning. U mag direct nadat u de vergunning ontvangen heeft, beginnen met bouwen. U bouwt tijdens de bezwarentermijn wel voor eigen risico. Pas na de bezwarentermijn, en als er geen bezwaren zijn ingediend, is uw vergunning onherroepelijk.

  Controle toetsing architecten

  Bij een omgevingsvergunning beperkte toetsing moet de gemeente erop kunnen vertrouwen dat er een gedegen toetsing heeft plaatsgevonden. De architect tekent hiervoor een verklaring. Steekproefsgewijs vindt controle hierop plaats. Als een overtreding wordt vastgesteld, wordt de architect in eerste instantie in de gelegenheid gesteld te reageren. Pas daarna wordt (eventueel) een sanctie, aan de architect, opgelegd. Afhankelijk van de overtreding wordt de sanctie vastgesteld. Dit kan een registratie of schriftelijke waarschuwing zijn, maar ook een tijdelijke uitsluiting van een half jaar of voor 5 jaar.


 • Formulieren

 • Pdf-documenten

 • Lees ook

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. Zo helpen we elkaar om het risico op besmetting met het coronavirus terug te dringen. Duurt het nog even voor uw paspoort of rijbewijs verloopt? Dan kunt u op een later moment een afspraak maken.

In het gemeentehuis geldt het advies om een mondkapje te dragen.

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus (hoesten, verkoudheid of verhoging)? Dan vragen we u om niet naar het gemeentehuis te komen en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Blijf thuis en laat u zich zo snel mogelijk testen op het coronavirus.

Heeft u zorg of ondersteuning nodig?

Neemt u dan contact op met Zorg in Deurne op telefoonnummer 0493-387 387 of kijk op de nieuwe website zorgindeurne.nl.

Voelt u zich eenzaam en heeft u behoefte aan een praatje?

De medewerkers van LEVgroep Deurne staan voor u klaar. Neemt u gerust contact op met telefoonnummer 0493-352500.

Gelezen