Omgevingswet

 • Samenvatting

  Omgevingswet gaat veel veranderen

  Per 1 juli 2022 is er een nieuwe wet voor de ruimtelijke inrichting van Nederland: de Omgevingswet. De wet maakt het een stuk overzichtelijker welke regels er zijn voor o.a. wonen, werken, vervoer, recreatie en milieu. De Omgevingswet is landelijke wetgeving en gaat ook in Deurne voor veranderingen zorgen. Op deze pagina staat algemene informatie over de Omgevingswet en op hoofdlijnen wat er voor inwoners en ondernemers in de gemeente Deurne gaat veranderen.

  Wilt u weten waar de Omgevingswet over gaat? Bekijk dan dit filmpje over de Omgevingswet.

  Waarom een nieuwe wet?

  Regels zijn nodig om activiteiten in het drukke Nederland in goede banen te leiden. Gaandeweg is een wirwar aan regels gegroeid waardoor initiatieven soms moeilijk van de grond komen. Het wordt straks makkelijker om plannen uit te voeren. Ook stimuleert de Omgevingswet innovatie en de overgang naar een duurzame samenleving. Daarbij krijgt samenwerking tussen inwoners/ondernemers en gemeente een belangrijke rol.

  Wanneer gaat de Omgevingswet in?

  Op 1 juli 2022.

  Voor wie geldt de Omgevingswet?

  Voor iedereen die iets wil gaan veranderen in de leefomgeving.

  Belangrijkste veranderingen

  Regels worden overzichtelijker, begrijpelijker en eenvoudiger

  De Omgevingswet komt in de plaats van tientallen wetten en regelingen. Het wordt voor inwoners en ondernemers overzichtelijker en begrijpelijker wat er kan en mag.

  Alle regels online bij elkaar op één plek

  De Omgevingswet vervangt een hoop wetten en regelingen. alle regels staan straks samen online op één plek: het digitale Omgevingsloket.

  Procedure gaat sneller

  Door eenvoudigere regels gaan procedures sneller. De meeste vergunningaanvragen worden straks binnen acht weken beantwoord. Nu is dat nog vaak 26 weken.

  Procedure wordt efficiënter

  De tijdwinst komt ook door veranderingen in de vergunningprocedure. Eerder dan nu wordt gekeken of een plan wel kans van slagen heeft. Specialisten kijken wat er moet gebeuren om het initiatief mogelijk te maken. Ook werken in de procedure alle betrokkenen samen.

  Positieve samenwerking

  De gemeente wil graag samenwerken met iedereen die een plan heeft dat positief bijdraagt aan Deurne. Maar tegelijk ook zorgen voor kwaliteit, veiligheid en leefbaarheid van de leefomgeving. 

  Participatie

  De uitdagingen voor Nederland (en Deurne) zijn groot. Denk aan woningbouw, verduurzaming landbouw, bereikbaarheid, buitengebied, natuurbehoud en op peil houden voorzieningen. Ze zijn te groot en te ingewikkeld voor de overheid alleen. Door met alle betrokkenen samen te werken, kunnen wij de uitdagingen oppakken (= participatie).

  Samenwerken voor de omgevingsvisie van de gemeente Deurne

  De Omgevingswet verplicht de gemeente om een visie voor het hele grondgebied op te stellen. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties gaat deze omgevingsvisie over hoe Deurne er in de toekomst uit moet gaan zien. Welke stappen zijn er voor de Deurnese omgevingsvisie al gezet?

  Samenwerken om een vergunning aan te vragen

  De Omgevingswet verplicht iedereen die iets in de leefomgeving wil gaan veranderen, daarover eerst met de omgeving in gesprek te gaan. Om mogelijke bezwaren op te halen en daar rekening mee te houden in het definitieve plan. Bij de beoordeling van de aanvraag door de gemeente wordt meegenomen of dat contact er is geweest.

  Samen oplossingen zoeken

  Natuurlijk blijft de overheid op leefbaarheid en veiligheid letten. Maar de gemeente gaat vergunningaanvragen niet alleen meer vanuit de regels beoordelen. Er zal als gevolg van de Omgevingswet ook worden gelet op de doelen van een plan. Om samen te zoeken naar oplossingen waar Deurne iets aan heeft.

  Het bouwtoezicht gaat ook veranderen

  Tegelijk met de Omgevingswet treedt ook de Wet Kwaliteitsborging Bouwen (Wkb) op 1 juli 2022 in werking. Dit is belangrijk voor aannemers, architecten, burgers die willen (ver-)bouwen en een initiatief hebben en anderen die bij bouw betrokken zijn. Zij worden hier nog over geïnformeerd. Op de website van Rijksoverheid leest u meer over de Wet Kwaliteitsborging Bouwen.

  Logo

  Meer informatie

  Op dit moment wordt ook in Deurne gewerkt aan de invoering van de Omgevingswet. Ook komt er nog voorlichting door de rijksoverheid. De gemeente Deurne gaat bepaalde groepen die vaak met de nieuwe wet te maken krijgen, nog uitgebreid informeren en ondersteunen om de vruchten van de Omgevingswet te plukken.

  Heeft u nu vragen? Mail uw vraag naar info@deurne.nl of bel: 0493-38 77 11.

  Kijk ook op:

  Aan de slag met de omgevingswet
  Informatie van de Rijksoverheid
  Voorbeeldprojecten toekomstige Omgevingswet

 • Misschien ook interessant voor u

  In onderstaande animatie worden de regels uitgelegd voor participatie uit die in de Omgevingswet staan. De Omgevingswet biedt inwoners van Nederland meer ruimte om inbreng te leveren op veranderingen in zijn of haar leefomgeving. Welke mogelijkheden zijn er voor overheid, inwoners en initiatiefnemers? En welke verplichtingen hebben zij?

  Participatie Omgevingswet - YouTube

Terug

Pagina opties

Verbouwing gemeentehuis

Het gemeentehuis wordt verbouwd. De afdeling Publiekszaken verhuist tijdelijk naar Harmoniestraat 5. Daar kunt u vanaf 30 augustus terecht voor het aanvragen en afhalen van paspoort, rijbewijs, etc. Hier kunnen inwoners ook terecht voor het ophalen van de PMD-zakken.

Zorg in Deurne blijft tijdens de eerste fase van de verbouwing nog in het gemeentehuis, evenals college, directie en griffie. De toegang tot het gemeentehuis is tijdelijk via de zijingang aan de Oude Martinetstraat.

Openingstijden

Gelezen