Omgevingswet

 • Omschrijving

  De Omgevingswet komt er aan

  In 2021 gaat landelijk de Omgevingswet in. Deze wet voegt regels voor onder andere woningbouw, wegen, milieu, natuur en water samen. De belangrijkste voordelen:

  • eenvoudigere regels;
  • een samenhangende benadering van de leefomgeving;
  • meer maatwerk;
  • besluiten worden sneller genomen.

  Eén vergunning, één loket

  Wilt u vanaf 2021 een project starten, zoals een uitbreiding van uw woning of bedrijf? Dan hoeft u nog maar één vergunning aan te vragen bij één (digitaal) loket. De gemeente of een andere overheid behandelt de aanvraag.

  Anders (samen)werken

  De invoering van deze nieuwe wet heeft nogal wat voeten in de aarde. Niet alleen voor de gemeente, maar ook voor onze inwoners, bedrijven en andere partijen. De Omgevingswet biedt nieuwe kansen en mogelijkheden. Iedereen zal moeten wennen aan de andere manier van (samen)werken. De gemeente beoordeelt initiatieven niet meer vanuit de regels, maar vanuit de doelen die we gezamenlijk willen bereiken. En we gaan beter samenwerken met andere overheden. Voor initiatiefnemers wordt het nóg belangrijker om te overleggen en samen te werken met de omgeving.

  Omgevingsvisie

  De wet wordt door de Rijksoverheid gemaakt. Provincies, gemeenten en waterschappen vullen de Omgevingswet verder in. We moeten allereerst een Omgevingsvisie opstellen. Dit willen we in Deurne in overleg met inwoners, ondernemers en instellingen doen. Deze visie vervangt allerlei aparte beleidsdocumenten. We starten dit jaar (2019) nog met de voorbereidingen.

  Omgevingsplan

  De Omgevingsvisie maakt duidelijk wat er allemaal mogelijk is in een gebied. De Omgevingsvisie werken we uit in één Omgevingsplan. Hierin komen alle gemeentelijke regels te staan. Het Omgevingsplan vervangt de verschillende bestemmingsplannen en verordeningen over geluid, milieu, water en gezondheid.

  Meer weten?

  Bekijk hier een filmpje en meer informatie van de Rijksoverheid.

Terug

Pagina opties