Onroerend goed, beperkingen

 • Omschrijving

  U kunt niet altijd doen wat u wilt met onroerend goed. Bijvoorbeeld als u in een monumentenpand woont. Of als de gemeente een voorkeursrecht heeft om uw eigendom te kopen.

  Alle beperkingen op onroerende zaken moeten geregistreerd zijn. U kunt deze beperkingen bekijken bij het Kadaster.

 • Hoe werkt het?

  Alle beperkingen staan in een Kadastraal bericht eigendom. U bestelt dit bericht bij het Kadaster.

  De gemeentelijke beperkingen kunt u ook bij de gemeente bekijken.

 • Meer informatie

  De gemeente houdt ook een gemeentelijke beperkingenregistratie bij. Hierin kunt u per perceel zien welke  beperkingsbesluiten op dat perceel betrekking hebben.

  De gemeente verstrekt op verzoek:

  • een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van een beperkingenbesluit;
  • een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van in de gemeentelijke beperkingenregistratie opgenomen gegevens;
  • een schriftelijke verklaring waaruit blijkt dat voor de gegevens die zijn opgenomen in de gemeentelijke beperkingenregistratie geen publiekrechtelijke beperking van kracht is.
 • Lees ook

Terug

Pagina opties