Onroerend goed, beperkingen

 • Omschrijving

  U kunt niet altijd doen wat u wilt met onroerend goed. Bijvoorbeeld als u in een monumentenpand woont. Of als de gemeente een voorkeursrecht heeft om uw eigendom te kopen.

  Alle beperkingen op onroerende zaken moeten geregistreerd zijn. U kunt deze beperkingen bekijken bij het Kadaster.

 • Hoe werkt het?

  Alle beperkingen staan in een Kadastraal bericht eigendom. U bestelt dit bericht bij het Kadaster.

  De gemeentelijke beperkingen kunt u ook bij de gemeente bekijken.

 • Meer informatie

  De gemeente houdt ook een gemeentelijke beperkingenregistratie bij. Hierin kunt u per perceel zien welke  beperkingsbesluiten op dat perceel betrekking hebben.

  De gemeente verstrekt op verzoek:

  • een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van een beperkingenbesluit;
  • een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van in de gemeentelijke beperkingenregistratie opgenomen gegevens;
  • een schriftelijke verklaring waaruit blijkt dat voor de gegevens die zijn opgenomen in de gemeentelijke beperkingenregistratie geen publiekrechtelijke beperking van kracht is.
 • Lees ook

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. Zo helpen we elkaar om het risico op besmetting met het coronavirus terug te dringen. Duurt het nog even voor uw paspoort of rijbewijs verloopt? Dan kunt u op een later moment een afspraak maken.

In het gemeentehuis geldt het advies om een mondkapje te dragen.

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus (hoesten, verkoudheid of verhoging)? Dan vragen we u om niet naar het gemeentehuis te komen en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Blijf thuis en laat u zich zo snel mogelijk testen op het coronavirus.

Heeft u zorg of ondersteuning nodig?

Neemt u dan contact op met Zorg in Deurne op telefoonnummer 0493-387 387 of kijk op de nieuwe website zorgindeurne.nl.

Voelt u zich eenzaam en heeft u behoefte aan een praatje?

De medewerkers van LEVgroep Deurne staan voor u klaar. Neemt u gerust contact op met telefoonnummer 0493-352500.

Gelezen