Onroerendezaakbelasting (OZB), kopie aanslag

 • Omschrijving

  De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) voert de heffingen en invorderingen op het gebied van gemeentelijke belastingen uit. Bij de BSOB kunt u een kopie van de aanslag krijgen. U kunt een dergelijk kopie bijvoorbeeld nodig hebben ten behoeve van een woningverkoop. Ook kunt u bij de BSOB het taxatierapport opvragen.

 • Hoe werkt het?

  Voor een kopie van van de aanslag neemt u contact op met de BSOB:

  BSOB
  Postbus 154
  5340 AD OSS

  telefoonnummer 088-55 10 000 (werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur)

  Website: www.bs-ob.nl

  In het digitaal loket op de website van de BSOB bekijkt en regelt u snel en eenvoudig de volgende zaken:

  • Aanslagen en andere post van BSOB bekijken
  • Automatische incasso aanvragen, wijzigen of stopzetten
  • Betalingen raadplegen
  • Bezwaar maken
  • Hond aan-/ afmelden
  • Kwijtschelding aanvragen
  • Rekeningnummer wijzigen
  • Taxatieverslagen aanvragen
 • Lees ook

Terug

Pagina opties