Onroerendezaakbelasting (OZB)

 • Omschrijving

  U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand.

  U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

  Kijk voor de actuele tarieven op de website van de BSOB: Tarieven gemeentelijke belastingen

 • Hoe werkt het?

  De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) voert de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen. Jaarlijks krijgt u een aanslag van de BSOB met daarin de door u te betalen onroerende zaak belasting (OZB). Hierin staat de getaxeerde waarde van uw pand vermeld (WOZ waarde). 

  Wilt u meer weten of heeft u vragen?

  Neem dan contact op met de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)

  BSOB
  Postbus 154
  5340 AD OSS

  telefoonnummer 088-55 10 000 (werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur)

  Website: www.bs-ob.nl

  In het digitaal loket op de website van de BSOB bekijkt en regelt u snel en eenvoudig de volgende zaken:

  • Aanslagen en andere post van BSOB bekijken
  • Automatische incasso aanvragen, wijzigen of stopzetten
  • Betalingen raadplegen
  • Bezwaar maken
  • Hond aan-/ afmelden
  • Kwijtschelding aanvragen
  • Rekeningnummer wijzigen
  • Taxatieverslagen aanvragen
 • Goed om te weten

  De Belastingsamenwerking Oost Brabant (BSOB) taxeert elk jaar de waarde van woningen en andere onroerende zaken. Dit heet de WOZ-waarde. De BSOB gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel OZB u moet betalen. Daarbij wordt uitgegaan van de situatie van het jaar waarover u belasting betaald.

  Dit betekent dat als u op 2 januari de woning verkoopt, u toch de belasting over het hele jaar moet betalen. Bij verkoop verrekent de notaris dit met de koper.

  U moet ook OZB betalen voor een onroerende zaak die u (nog) laat bouwen. Ook voor woonarken en woonwagens moet u soms OZB betalen. Voor bepaalde onroerende zaken hoeft u geen OZB te betalen. Bijvoorbeeld voor kerken.

 • Meer informatie

  U moet ook OZB betalen voor een onroerende zaak die u (nog) laat bouwen. Ook voor woonarken en woonwagens moet u soms OZB betalen. Voor bepaalde onroerende zaken hoeft u geen OZB te betalen, bijvoorbeeld voor kerken.

  Hoogte te betalen OZB

  De gemeente berekent elk jaar de waarde van woningen en andere onroerende zaken. Dit heet de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel OZB u moet betalen.

 • Lees ook

Terug

Pagina opties