Onweerstaanbaar Koolhof

 • Samenvatting

  Samen maken we de wijk klimaatbestendig én mooier

  Van de nood een deugd maken: dat gaan we komende tijd doen in de wijk Koolhof! In verschillende straten moeten we namelijk het riool vernieuwen. Dat is nodig om het toenemende regenwater goed te kunnen verwerken. En zo wateroverlast te voorkomen.

  In totaal gaan er volgend jaar zo’n acht straten open. Laten we alles zoals het was? Of heeft u liever meer groen in de wijk? Meer parkeerplaatsen? Een andere indeling van de straat? En misschien heeft u ideeën over het gebruik van het park. Daar gaan we namelijk ook aan de slag om het water te kunnen opvangen bij hele grote hoosbuien.

  Wat hebben we gedaan?

  In het najaar van 2020 hebben inwoners van Koolhof hun wensen over de herinrichting van het projectgebied in Koolhof kunnen doorgeven via een online enquête. Ruim 400 inwoners hebben hun mening gegeven. Bedankt daarvoor! Naast de enquêtes zijn er ook stakeholdergesprekken gevoerd met belanghebbende partijen in Koolhof. Hier zijn belangrijke thema’s zoals spelen, bewegen en ontmoeten besproken. Ook de kinderen op de basisscholen zijn betrokken bij de herinrichting van Koolhof. Zij mochten ideeën uitwerken voor het park en hebben hier mooie tekeningen van gemaakt.

  Waar zijn we nu mee bezig?

  We zijn nu druk aan de slag met het maken van keuzes, we hebben nogal wat goede ideeën en opmerkingen gekregen. Sommige ideeën en opmerkingen staan wel lijnrecht tegenover elkaar. Wel zijn we tot mooie inzichten gekomen van uw wijk en hoe u deze beleefd. We gaan alle input die we hebben verzameld voor dit project nu samenvoegen en bepalen wat wel en niet mee wordt genomen in de verdere uitwerking. Hiervoor maken wij gebruik van een doorrekenbare onderbouwing. Als de eerste keuzes zijn gemaakt stemmen wij dit graag af met de werkgroep Koolhof.

  Meld u aan voor de werkgroep Koolhof

  Uitslag van de enquête

  De enquête was een enorm succes! Op deze manier hebben wij nu een goed beeld kunnen vormen hoe u de wijk beleefd en waar u de openbare ruimte voor gebruikt. Zo scoort de Koolhof gemiddeld een 6,7 en wordt de openbare ruimte met name gebruikt om te wandelen. Verder heeft iedere deelnemer aan de enquête gemiddeld 1,4 auto’s. Ook gaf twee derde van u aan inderdaad wel eens wateroverlast te ervaren en de helft ervaart wel eens hittestress/droogte. Wilt u een overzicht van alle resultaten? Bekijk ze hier

  Blik vooruit

  Voordat de schop echt de grond in kan moet er nog heel wat gebeuren. Vanuit de resultaten van de enquêtes, de stakeholdergesprekken en de tekeningen van de kinderen wordt een eerste voorstel met acties voor de herinrichting gemaakt. Dit voorstel wordt begin 2021 voorgelegd aan de werkgroep Koolhof, bestaande uit inwoners die zich vanuit de enquête voor deze werkgroep hebben aangemeld. Ook wordt het voorstel besproken met de wijkraad en met de LEVgroep. Na deze afstemming worden de eerste schetsontwerpen gemaakt. Ook deze ontwerpen bespreekt de gemeente met de drie bovengenoemde partijen in het voorjaar van 2021. Die ideeën gebruiken we om de eerste ontwerpen te maken. En ook die laten we u weer zien, zodat u daar opnieuw over mee kunt denken. We zijn van plan meerdere varianten te maken, zodat er ook echt wat te kiezen is. Dat zal begin 2021 zijn. Daarna maken we het definitieve ontwerp, die dan nog de formele inspraakprocedure moet doorlopen. We verwachten in het najaar van 2021 te starten met de werkzaamheden.

  Waarom moeten we aan de slag in Koolhof?

  Flinke regenbuien komen in ons land steeds vaker voor. De metingen van het KNMI laten daar geen misverstand over bestaan. Die regenbuien leiden regelmatig tot wateroverlast. Ook zijn er langere periodes van droogte en extreme hitte. In Deurne hebben we daar ook mee te maken.

  De gemeente is op diverse plekken bezig om wateroverlast aan te pakken. Een deel van de wijk Koolhof komt nu aan de beurt. En dat is hard nodig, want vooral in het zuidoosten van Koolhof ligt een knelpunt. Dit is een lager gelegen deel van de wijk, en dus extra gevoelig voor wateroverlast. Om die overlast te voorkomen, moeten we zorgen voor een betere waterafvoer in de straten dichtbij het Gouwepark. Daarvoor passen we het riool aan en maken we een splitsing tussen het afvalwater en het hemelwater. Het hemelwater gaat niet meer naar de rioolzuivering, maar zakt via kleine gaatjes in een aparte rioolbuis langzaam de bodem in. En regent het even extreem hard, dan vangen we dat op in zogeheten wadi’s in het Gouwepark. Wadi’s zijn lager gelegen delen die we als waterberging kunnen gebruiken. Daar kan dan korte tijd een laag water blijven staan. Zo ontlasten we het riool, voorkomen we dat straten blank staan en gaat er meer (schoon) hemelwater direct terug de bodem in.

  En als we dan tóch aan het werk gaan…

  …dan kunnen we net zo goed ‘werk met werk’ maken! Want we kunnen ons voorstellen dat er best wat wensen zijn voor het verbeteren van uw wijk. Bijvoorbeeld andere verharding. Of meer groen, en van betere kwaliteit. Voordeel is overigens dat met meer groen het water nog beter de grond in kan. En de parkeerdruk in Koolhof is best hoog, dus misschien kunnen we ruimte winnen door een andere indeling van de openbare ruimte.

  Het park is een wat ander verhaal. Daar moeten we weliswaar aan het werk om de wadi’s aan te leggen, maar we hebben helaas geen grote zak met geld klaarliggen voor een complete herinrichting. Maar wie weet kan de buurt zelf meehelpen met het realiseren van goede plannen. En als er echt geweldige ideeën worden bedacht, kunnen we altijd bekijken of er mogelijkheden zijn. Het zou in ieder geval heel mooi zijn als het park een ontmoetingsplek wordt voor jong en oud.

  Uw bijdrage aan een Onweerstaanbaar Koolhof

  Zoals gezegd, u kunt volop meedenken om van Koolhof een (nog) fijnere plek te maken. Maar er is nóg iets waarmee u uw steentje kunt bijdragen, als u eigenaar bent van een woning in een van de acht straten waar we aan het werk gaan. In dat geval kunt u de afvoer van het hemelwater aan de straatzijde van uw huis laten ontkoppelen van het riool. Want alle beetjes helpen om wateroverlast in de toekomst te voorkomen. Het is een fluitje van een cent, want u hoeft er straks alleen voor te zorgen dat we erbij kunnen; de rest doen wij, en het kost u niets. Dat speelt overigens pas in de tweede helft van 2021, als we met de werkzaamheden in de straat starten. Meer informatie volgt daarom later. Als u nu alvast aan de slag wilt met het afkoppelen van uw regenwater dan hebben wij daar een subsidie voor. Meer informatie over de subsidie en het afkoppelen van hemelwater kunt u hier vinden. 

  Verder kan iedereen met een tuin ook wat doen: bestrating vervangen door gras of planten. Daardoor kan het water beter de grond in zakken en wordt het riool minder belast. Groen zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen. Er zijn steeds meer creatieve mogelijkheden om tuinen groener in te richten en toch weinig onderhoud te hebben. Zo kunt u bijvoorbeeld een groen dak aanleggen, hier hebben wij een subsidie voor. Meer informatie over de subsidie en het aanleggen van een groen dak kunt u hier vinden.

  Subsidieregeling aanleg groene daken
  Subsidieregeling afkoppelen hemelwater

  Vervolg

  In eerdere communicatie hebben we aangegeven ook aan de slag te gaan in Weerijs en het Dongepark.Deze gebieden zijn nu  niet terug te vinden op de plattegrond omdat we ervoor hebben gekozen om de gebieden op te delen in twee fases. Wij richten ons nu eerst op het Gouwepark en de omliggende straten weergegeven op de plattegrond.

  Als deze plannen en ontwerpen klaar (fase 1) gaan we ons richten op het Dongepark en de omliggende straten (fase 2).  

 • Pdf-documenten

Terug

Pagina opties

Verbouwing gemeentehuis

Het gemeentehuis wordt verbouwd. De afdeling Publiekszaken verhuist tijdelijk naar Harmoniestraat 5. Daar kunt u vanaf 30 augustus terecht voor het aanvragen en afhalen van paspoort, rijbewijs, etc. Hier kunnen inwoners ook terecht voor het ophalen van de PMD-zakken.

Zorg in Deurne blijft tijdens de eerste fase van de verbouwing nog in het gemeentehuis, evenals college, directie en griffie. De toegang tot het gemeentehuis is tijdelijk via de zijingang aan de Oude Martinetstraat.

Openingstijden

Gelezen