Opgraven en herbegraven of cremeren

 • Omschrijving

  U wilt een overledene op een andere plaats herbegraven of alsnog laten cremeren. Hiervoor wilt u de overledene laten opgraven. Dit kan alleen als u:

  • toestemming hebt van de rechthebbende(n) op het graf;
  • een vergunning hebt van de gemeente.
 • Hoe werkt het?

  Voor het opnieuw begraven, het alsnog cremeren of het ontleden van een overledene vraagt u een vergunning aan bij de gemeente.

  Bij de pdf-documenten vindt u het formulier dat u hiervoor kunt gebruiken.

  Wilt u het formulier niet gebruiken?

  Stuur dan uw verzoek in met de volgende gegevens:

  • naam- en adresgegevens van de aanvrager en de relatie tot de overledene;
  • naam, voorletters, geboorte- en overlijdensdatum van de overledene;
  • naam, adres van de huidige begraafplaats; het grafnummer en het soort graf (algemeen of eigen graf);
  • naam en adres van rechthebbende op het graf;
  • redenen van het verzoek;
  • gewenste datum van de opgraving of herbegraving;
  • naam, adres en aard van het bedrijf dat de opgraving of herbegraving verzorgt;
  • de nieuwe bestemming van de stoffelijke resten: naam, adres van de nieuwe begraafplaats of het crematorium, het nieuwe grafnummer of de asbestemming;
  • kopie geldig legitimatiebewijs aanvrager/verzoeker.

  Let op!

  Zorg ervoor dat u het verzoek op tijd indient, de behandeling kan enige tijd in beslag nemen.

 • Wat kost het?

  Kosten opgraving algemene begraafplaats Jacobshof (2020)

  • Graf volwassenen en kinderen € 196,67.
  • Urnengraf volwassenen en kinderen € 89,67.

  Wilt u een herbegraving op de begraafplaats Jacobshof? Kijk dan bij het product Begraven of cremeren

  Wilt u de kosten weten voor herbegraven op een andere begraafplaats of voor een crematie? Neem dan contact op te nemen met de betreffende begraafplaats of het crematorium. 

 • Pdf-documenten

 • Lees ook

Terug

Pagina opties